User Tools

Site Tools


rocnet:rocnet-prot-nl

Protocol

InhoudCentral StationsRocNetDit is een binary Open Source protocol bedoeld voor communicatie tussen twee of meer, in een peer-to-peer-netwerk geplaatste, hardware units.
Software boxen zullen gemaakt worden in C. De broncode C kan, gedeeltelijk, tevens gebruikt worden voor geïntegreerde software (PIC/Atmel)

Werk in uitvoering, en toegankelijk voor kommentaar, advies en hulp.

Waarom 7 bit data load

De opzet van een binair protocol met 8 bit data load maakt het moeilijk om een unieke start byte te bepalen. Meestal is de startbyte tweemaal verzonden of verwijdert wanneer deze code in de rest van het pakket voorkomt, wat resulteert in ongedefinieerde pakket lengtes.
Indien de overhead van een 8 bit data load vergeleken wordt met het 7 bit slim size, dan is het duidelijk voor een klein protocol met low data transport om voor 7 bit te kiezen. Voor protocollen die veel data bevatten is de 7 bit data load geen goede keuze.

Het adresbereik ligt in de range van 1 tot 16383

Zelfstandig Netwerk

Het idee is om een netwerk te bouwen met twee of meerdere sturing-units.
Dit zijn verschillende unit-types:

  • I/O, voor wissel, seinen, sensoren, …
  • DCC/MM/SLX generatoren
  • computers

Ieder heeft zijn eigen uniek ID nodig wat gebruikt wordt als zender/ontvanger parameter in de hoofding.
De unit die alle berichten verwerkt en tevens veel zendt kan je de "master" noemen maar eigenlijk is dit een speler als eender andere unit. Dus in het geval van Rocrail is dit de "master".


Packet Format

Small

Header
group address action data
group addrH addrL code length n data bytes


Extended

Header
network receipient sender action data
netid rcptH rcptL sndrH sndrL group code length n data bytesPacket Content

Network ID

Groep units in een groot systeem.

Ontvanger

Iedere unit in het netwerk heeft zijn eigen ID. Indien 0, dan moeten alle units het pakket filteren.

Zender

Het ID van de zender unit.

Address

Direct addressing of I/O and decoders.

Actie

Indien de actie een adres nodig heeft, dan komt dit in de eerste twee bytes van het datadeel .

Data

Het variabele deel van het pakket welke actie afhankelijk is.
Voor I/O en Lok acties zijn de eerste 2 bytes nodig om het adres te bepalen.
De lengte mag nul zijn indien geen verdere info nodig is voor de welbepaale actie.


Validation

The protocol does not feature a checksum byte, but the packet is valid when the first byte has the 7th bit high and all following bytes low.

Network ID

bit 7 6 5 4 3 2 1 0
function 1 extended=1 command=0, event=1 5 bits ID (0-31)

The network byte is the only one in the packet with bit 7 high to signal the start of a transmission.

Address High/Low

bit 7 6 5 4 3 2 1 0
function 0 7 bits high address (0-127)
Calculating the Address
Address = addrL + addrH * 128


Group

bit 7 6 5 4 3 2 1 0
function 0/1 small=0 command=0, event=1 5 bit group code (0-31)

In case of small package format bit 7 signals the start of a transmission.
The event bit is set incase of sensor reporting, throttle actions, SCD, ….

Type
  • 0 request
  • 1 event
  • 2 reply
  • 3 request; reply expected

If the type is an event or reply, no real I/O action should be taken on the specified address; mostly the I/O with this address signals a state change.

Length

bit 7 6 5 4 3 2 1 0
function 0 number of data bytes


Data

bit 7 6 5 4 3 2 1 0
function 0 7 data bitsGroups

Code Description Remark
1 General Command Station
2 Output Switches, signals, …
3 Input Sensors, buttons, …
4 Mobile decoders Locomotives and functions
5 Stationary decoders Multiport for inputs and outputs
6 Programming mobile DCC CVs
7 Programming stationary Including command stations
8 GP Data transfer General purpose data transfer between modules


General

Actions

act description data 1 reply data 1 reply data 2
0 NOP 0
1 query status
2 track power 0 = off, 1 = on status
3 halt status
4 version versionH versionL
5 PT on/off on/off on/off


The address is optional and can be used to point at a single booster.

Status
7 6 5 4 3 2 1 0
0 PT busy idle power


Output

act description data 1 data 2 data 3 data 4 reply data 1
1 switch port 0 = off, 1 = on status
2 switch multi port¹ port maskH port maskL valueH valueL status

¹) Offset is address specified in the header.(small) Also use able for a coil pair.

Input

act description data 1 data 2 reply data 1 reply data 2 reply data 3 reply data 4
1 port status status
2 multi port status¹ port maskH port maskL port maskH port maskL valueH valueL
3 report² addrH addrL info1 info2

¹) Offset is address specified in the header.(small)
²) A report is for extended inputs which for example provide the address of the passing train.

Mobile

Actions

request reply
code description data 1 data 2 data 1 data 2 data 3 data 4 data 5 data 6
1 setup protocol: 0=DCC14, 1=DCC28, 2=DCC128, 3=MM1, … number of functions
2 velocity 0…127 direction: 1=FWD 0=REV, lights F0 protocol
3 fg1 0…15 where bit 0=F1, 1=F2, 2=F3, 3=F4 protocol
4 fg2 0…15 where bit 0=F5, 1=F6, 2=F7, 3=F8 protocol
5 fg3 0…15 where bit 0=F9, 1=F10, 2=F11, 3=F12 protocol
6 fg4 0…15 where bit 0=F13, 1=F14, 2=F15, 3=F16 protocol
7 query velocity direction fg1 fg2 fg3 fg4
8 dispatch put ¹ ack
9 dispatch get ² ack addrH addrL
10 dispatch free ³ ack
11 link addrH addrL ack
12 unlink addrH addrL ack

¹) Set mobile decoder ready for use with a throttle.
²) Get the dispatched mobile decoder address. (The address set in the header is ignored.)
³) Free the mobile decoder from the throttle.

Extended Setup:

code description data 1 data 2 data 3 - 10
1 setup protocol number of functions ASCII coded name

If the length byte contains a length > 6 the loco name is following.

Acknowledge
Value Description
0 OK


Stationary

Actions

code description data 1 data 2 data 3 reply data 1
1 single port 0,1 (off,on) protocol delay status
2 port pair 0,1 (close,throw) address is first port of pair protocol delay status
3 multi port port mask 0…127 where address is offset protocol status n
4 query single port status
5 query port pair status
6 query multi port status n
7 report¹ status n

¹) All connected stationary decoders should report status if receipient is set to zero.

Programming

For programming stationary decoders the address represents the module address.

Actions

code description data 1 data 2 data 3 data 4 reply data 1 reply data 2 reply data 3 reply data 4
1 write registerH registerL valueH valueL registerH registerL valueH valueL
2 read registerH registerL registerH registerL valueH valueL
3 copy destH destL data n ack
rocnet/rocnet-prot-nl.txt · Last modified: 2018/11/12 08:56 by 127.0.0.1