User Tools

Site Tools


schedules-graph-nl

Grafisch Dienstrooster

ContentObjectsSchedules

InhoudRocrail ObjectenDienstroosters

In bewerking - VT601 -2019-07-31

Het Tijd/Weg-diagram toont de grafische weergave van het gekozen dienstrooster.

Relatieve dienstroosters kunnen niet worden getoond en worden geskipt.


Geïntegreerde statische weergave Dynamische weergave, automatische update.


De dynamische weergave kan geactiveerd worden met : Menu → Besturing → Grafisch Dienstrooster

Beschrijving

Het Tijd/Weg-diagram wordt telkens opnieuw gegenereerd wanneer de Tab wordt geselecteerd. Daarnee zijn alle wijzigingen direct zichtbaar.
Wanneer het diagraam veel items bevat, kan het maat van het diagram worden aangepast om een betere overzicht te krijgen.
De Treinmummers staan op de as van de Start Locatie.
De actuele tijd wordt getoond als een oranje horizontale lijn.
De labels van de locaties zijn zwevend wanneer gebruik wordt gemaakt van de schaalbaarheid.

Om bruikbare informatie uit het diagram te halen, moeten alle blokken in locaties zijn opgenomen.

Adjust (Aanpassen)

Vergroot of verkleint het diagram.
Wanneer geen grootte is ingesteld, kan de factor worden ingesteld tussen 1 en 5. (Scrollen is daarbij geactiveerd).

Group (Groepeer)

Toont alle dienstroosters in dezelfde groep als het gekozen dienstrooster.

Color (Kleur)

De kleur van het gekozen dienstrooster. De standaard kleur is blauw.

Aangemaakt - VT601 -2019-07-31

schedules-graph-nl.txt · Last modified: 2019/07/31 11:06 by vt601