User Tools

Site Tools


schedules-class-nl

Dienstrooster: Klasse Opties (Voorbeelden)

Ontwerp van Tijdgebonden Dienstroosters met Klasse en Loc Opties

Schedule Idle Option (EN)
Schedule Idle Option (NL)

Let op: De optie "vitueel automatisch" is voor testen.

Voorbeeld

De trein (aangewezen als klasse S80) vertrekt elke 20 minuten tussen 6:00 en 21:59. Tussen 22:00 en 5:59 vetrekt deze treinelke 30 minuten.

Er zijn 5 dienstroosters gedefiniëerd in dit voorbeeld. Alle dienstroosters hebben dezelfde route.

 • Dienstrooster 1: Uurdienst, vertrek hele uur+0:10, tussen 0:00 - 23:00 uur;
 • Dienstrooster 2: Uurdienst, vertrek hele uur+0:30, tussen 6:00 - 21:00 uur (zie afbeelding; dienstrooster vertrekvertraging "00:30");
 • Dienstrooster 3: Uurdienst, vertrek hele uur+0:50, tussen 6:00 - 21:00 uur;
 • Dienstrooster 4: Uurdienst, vertrek hele uur+0:40, tussen 22:00 - 23:00 uur;
 • Dienstrooster 5: Uurdienst, vertrek hele uur+0:40, tussen 0:00 - 5:00 uur;

Aantekeningen:

 • Van uur tot uur: "6 tot 21" betekent "6:00 tot en met 21:59"
 • De optie voor bepaalde weekdagen is beschikbaar.
 • Het dienstrooster van 22 uur tot 5 uur moet worden gesplitst op 0:00 uur in twee dienstroosters: van 22 uur tot 23 uur en van 0 tot 5 uur.

Toepassingsvoorbeeld

Voor alle dienstroosters is de klasse is gezet op "S80".
Op het tabblad "Locomotief Detail" is de klasse ook gezet op "S80" Class (EN) / Klasse (NL) en de instelling "Look up schedule if idle" is aangezet Schedule Idle Option (EN)

Procedure

 • Zet de loc in het startblok van het dienstrooster;
 • Zet de automodus;
 • De loc controleert elke model-minuut of een van de dienstroosters "waar" is;
 • Zodra een dienstrooster voldoet aan de voorwaarden, wordt de loc gestart en het dienstrooster uitgevoerd.

Verschil tussen een Route (Tour) en een keten van Dienstroosters

 • Er is geen noodzaak om een loc expliciet toe te wijzen aan een Route of Dienstrooster
 • Met een Route, zal alleen het eerste Dienstrooster van de lijst worden uitgevoerd, mits aan de voorwaarden is voldaan, de Klasse-methode kiest elk Dienstrooster uit de lijst.
 • Bijvoorbeeld: Voor een schema (dag-nacht-wisseling) zou het noodzakelijk zijn het dienstrooster te starten of de wissen met behulp van acties.

Test Plan (in het Duits)

Beispielplan mit Classes

Aangemaakt - VT601 - 2019-07-31

schedules-class-nl.txt · Last modified: 2019/07/31 15:29 by vt601