User Tools

Site Tools


mbus:cs3-nl

MBUS CS2/CS3

TCP Communicatie

Opmerking: Alleen directe TCP communicatie met de CS2/CS3 wordt ondersteund in het Rocrail Forum.

IP Addres

Het CS3 heeft DHCP standaard actief en zal zijn IP-adres van de router verkrijgen. (In dit voorbeeld een FritzBox.):

De hostnaam, in dit voorbeeld CS3-06294, kan worden gebruikt in Rocrail in plaats van het IP adres.

Communicatie Type

Communicatie met de CS3 is bij voorkeur via het TCP-type.

De TCP poort van de CS3 is door de fabriek op 15731 gezet.

Overzicht

Als alles goed is gegaan, staat de CS3 in het CBUS/MBUS dialoogscherm:

Menu: Rocview → Programmering → CBUS/MBUS

Melders

S88 CS2/CS3/CS3plus

Deze setup is nodig om de melderstatus in te lezen bij de start van Rocrail.
This setup is needed to be able to detect the sensor state at start up.

Check the CS3 System setup for ID and number of connected modules.
Controleer het CS2/CS3-systeem voor de ID en volgnummer van de verbonden S88-modules.

ID

"Kennung"1) (NL:)
De S88 melder ID wordt gebruikt bij "Start van de dag".
Deze ID is eveneens de gemelde BUS-waarde.

Opmerking (VT601):

  • GFP3-1 is de bus aan de onderzijde van de CS3-plus.
  • De L88 (60883) heeft 3 busreeksen, genummerd Bus 1, Bus 2 en Bus 3. De lengte daarvan moet ingesteld worden bij het L88-icoon aan de linkerzijde van het systeem-scherm.

Modules

"Länge S88 Bus"2) (NL: Lengte S88-Bus)
Het aantal verbonden S88-modules (met elk 16 uitgangen).

LinkS88

Vanaf RR-versie15.073, is deze setup niet langer nodig. Dit wordt nu automatisch gedetecteerd.

Deze setup is noodzakelijk om de melderstatus bij de startup te bepalen.

Dit moet voor elke aanwezige Link88 module worden gedaan.
Controleer het CS2/CS3-systeem voor de ID en volgnummer van de verbonden S88-modules.

Opmerking (VT601):

  • De L88 (60883) heeft 3 busreeksen, genummerd Bus 1, Bus 2 en Bus 3. De lengte daarvan moet ingesteld worden bij het L88-icoon aan de linkerzijde van het systeem-scherm.

Opties


Zie ook: MBUS Options
Zie ook: MBUS Opties

Terugmeldingen bevestigen

Deze optie heeft alleen effect wanneer de GC2a (EN) wordt gebruikt voor terugmelding.
De optie zal alleen de HIGH-status van terugmeldingen bevestigen.
Zet voor andere systemen deze optie uit.

Adressering

Wissels/Uitgang

een voorbeeld voor wissel adres 11:

Type Adres Poort Berekening Opmerking
MADA 3 4 (3-1)*4+(4-1)=11
PADA 0 12 12-1=11 Aanbevolen: Dit is hetzelfde als het adres op het scherm van de CS2/CS3 GUI.
FADA - - !Niet ondersteund!

Loclijst/Ontdekken

Rocview → Control → Discover

Het ontdekken commando kan worden gebruikt om loc over te nemen vanaf de CS2/CS3.
De tijdens een Rocrail-sessie nieuw ontdekte locomotieven worden automatisch opgenomen in de loclijst van Rocrail.

WEB Server

De CS3 heeft een ingebouwde webserver, die kan worden benaderd met de volgende URL:

http://cs3-06294

Hierbij is cs3-06294 de hostnaam de de CS3.
De webserver levert de volgende diensten:

  • Help
  • Setup
  • App Service
  • And meer…


Pagina bijgewerkt t/m 2019-07-18 - VT601

1) , 2)
Screen shot van de Duitse instelling
mbus/cs3-nl.txt · Last modified: 2019/07/18 21:36 by vt601