User Tools

Site Tools


schedules-nl

Dientroosters

Wat is een dienstrooster ?

Een dienstrooster is een lijst met blokken waarmee vastgelegd wordt hoe een trein moet rijden. Je kunt een dienstrooster samenstellen en dan Rocrail de trein van vertrek tot bestemming automatisch laten sturen. Dienstrooster kunnen herhaald worden of dienstroosters kunnen een ander dienstrooster starten. Het meest eenvoudige voorbeeld van een dienstrooster is een eenvoudige cirkel met 2 blokken A en B, en een enkele rijweg A-B daar tussen. Dienstrooster 1 (A>B) start dienstrooster 2 (B>A) waarna dienstrooster 1 weer gestart kan worden. Je krijgt dan een eindeloze lus.

Je kunt series diestroosters koppelen die achter elkaar uitgevoerd worden. Als voorbeeld, dienstrooster 1 start dienstrooster 2 die op zij beurt weer dienstrooster 3 start waarna dienstrooster 1 weer gestart kan worden.

Waarom dienstroosters gebruiken

Met dienstroosters kun je de strategische acties op je baan vastleggen. Je kunt een "Mijntrein" vastleggen die van de mijn naar een fabriek pendelt en een "passagierstrein" die in een rondgaand rooster over de baan rijdt. Rocrail voorkomt conflicten tussen de dienstroosters en laat beide treinen volgens hun rooster over de baan rijden.

Hoe werken dienstroosters ?

De dienstroosters sturen de trein van blok naar blok en gebruiken daarbij de vastgelegde rijwegen. Als een trein niet in het eerste blok staat, zal Rocrail proberen de trein naar het eerste blok te krijgen via iedere weg die maar mogelijk is. Daarna wordt het dienstrooster afgewerkt tot de bestemming is bereikt. Daarna worden de commando's uitgevoerd die onder de acties zijn vastgelegd. Dit alles betekent dat je rijwegen moet vastleggen zodat Rocrail het dienstrooster kan uitvoeren van blok naar blok. Let op dat je geen rijweg selecteert als je een dienstrooster opstelt, alleen blokken selecteren. Rijwegen zijn nodig om Rocrail te laten weten hoe van het ene naar het volgende blok gereden moet worden.

Rijwegen moeten getest worden in auto-mode , kies daarvoor de loc, bepaal zijn bestemming en start de loc. Plaats een trein in een blok, klik met de rechter muisknop op dat blok en gebruik de genoemde commando's. Let er op dat alle wissels en melders goed werken en dat het mogelijk is de trein naar ieder willekeurig blok te sturen.

Enkel treinen laten rijden dmv basisblokken en rijwegen zal werken met en kijken naar Rocrail leuker maken. Rocrail verplaatst iedere lok van het ene blok naar het andere en maakt zeker dat iedere lok alle blokken passeert indien mogelijk. Meerdere loks delen uw baan en alle loks zullen willekeurig rijden. Niets is zo bevredigend als een goederentrein heen en weer tussen de mijn en de fabriek te laten rijden terwijl een passagierstrein van het eerste stadje naar het tweede rijdt, langsheen de fabriek en terug.

Tijdschema's laten je een strategie bepalen op je baan. Je kan een "mijnentrein" definiëren die heen en weer pendelt tussen de mijn en de fabriek, gebruik makend van een lineair tijdschema en een "passagierstrein" die een strikt tijdschema aanhoud. Rocrail werkt de tijdschema's uit om conflicten te vermijden en deelt de baan tussen de beide treinen wanneer ze van de ene blok naar de andere rijden volgens hun tijdschema.


Een echt voorbeeld

OK, het is wat extreem maar je herkent dezelfde onderdelen……

schedules-nl.txt · Last modified: 2019/08/27 11:34 by vt601