User Tools

Site Tools


schedules-examples-nl

Dienstrooster: Voorbeelden

Voorbeeld 1

Taak:

Een trein moet rijden van een opstelspoor naar een stationsspoor. Daarbij passeert hij een aantal blokken en keert terug naar het opstelspoor.

Uitwerking:

Een dienstrooster (in het voorbeeld "Fahrplan E194") wordt gemaakt met behulp van Tabellen - Dienstrooster (Afbeeling 1, Overzicht:

Create schedule
Afbeelding 1: Aanmaken van een dienstrooster

Het kenmerk (Kennung) moet corresponderen met een recent gemaakt dienstrooster. De tijdinstelling is gezet op "relatief" (Afb. 2. Bestemmingen) Vervolgens worden de van toepassing zijnde blokken aangegeven. In dit geval B8_E3. Dit blok is zowel "Startblok" als "Bestemmingsblok". De tussenliggende blokken worden vervolgens toegevoegd. Van al deze blokken kan de "Wachttijd" (Zeit) per blok worden aangegeven. In dit voorbeeld wacht de trein steeds 5 minuten in het Startblok. In de tussenliggende blokken is geen wachttijd opgenomen en daarmee rijdt de trein direct door naar de bestemming:

Configuration of the starting block
Bild 2: Instellen van het dienstrooster

Wanneer de trein deze rit nogmaals moet maken (na de ingestelde wachttijd van 5 minuten), wordt een opvolgend dienstrooster (Nachfolge) aangemaakt (Afbeelding 3, Opvolgend dienstrooster):

Definition of a subsequent schedule
Afbeelding 3, Aanmaken van een Opvolgend dienstrooster

Voor het (opvolgend) vertrek zal de trein met dienstrooster "Farhplan E194" dus 5 minuten wachten.

Advies: De locomotief die bestemd is voor het dienstrooster moet de optie "gebruik dienstrooster vertrektijd" geactiveerd hebben in de tab "Locomotieven → Details. Wanneer de loc dan standby staat, wordt de ingestelde tijd gebruikt (in dit voorbeeld dus 5 minuten.)
TIP: Kijk ook deze video als toelichting.


Voorbeeld 2

Dit voorbeeld gaat over dienstroosters met rijrichting wisselingen. Er zijn twee dienstroosters gedefiniëerd, t.w. "single_swap" en "mult_swap". De locomotief "loco1-F" staat in blok1. De startrijrichting is "vooruit". (De pijl in het blok wijst naar rechts) en het gewenste dienstrooster wordt gestart.
De instelling van het dienstrooster is weergeven in het dienstrooster.

Dienstrooster "single_swap": 1 → S2 → F1 → S2 → 1
Dienstrooster "multi_swap": 1 → S2 → F1 → S2 → F2 → S1 → 1

test_fahrplan_swap.zip

Aangemaakt - VT601 -2019-07-31

schedules-examples-nl.txt · Last modified: 2019/07/31 15:38 by vt601