User Tools

Site Tools


schedules-examples-nl

Dienstrooster: Voorbeelden

Voorbeeld 1

Taak:

Een trein moet rijden van een opstelspoor naar een stations-spoor. Daarbij passeert hij een aantal blokken en keert terug naar het opstelspoor.

Uitwerking:

Een dienstrooster (in het voorbeeld dienstrooster "BBT_blk18+") wordt gemaakt met behulp van Tabellen - Dienstrooster (Afbeeling 1, Overzicht:

Maak Dienstrooster
Afbeelding 1: Maken van een dienstrooster

Het kenmerk (ID) moet corresponderen met een recent gemaakt dienstrooster. De tijdinstelling is gezet op "absoluut" (Afb. 2. Bestemmingen) Vervolgens worden de van toepassing zijnde blokken aangegeven. In dit geval een locatie: Hoofdstation. De tussenliggende blokken worden vervolgens toegevoegd. Van al deze blokken kan de "Wachttijd" per blok worden aangegeven. In dit voorbeeld wacht de trein steeds 5 minuten in het Startblok. In de tussenliggende blokken is geen wachttijd opgenomen en daarmee rijdt de trein direct door naar de bestemming:

Configuratie van het startblok
Bild 2: Instellen van het dienstrooster

Wanneer de trein deze rit nogmaals moet maken (na de ingestelde wachttijd van 5 minuten), wordt een opvolgend dienstrooster (Follow-up) gemaakt.(Afbeelding 3, Opvolgend dienstrooster):

Definition of a subsequent schedule
Afbeelding 3, Maken van een Opvolgend dienstrooster

Voor het (opvolgend) vertrek zal de trein met dienstrooster "BBT_blk18+" dus 5 minuten wachten.

Advies: De locomotief die bestemd is voor het dienstrooster moet de optie "gebruik dienstrooster vertrektijd" geactiveerd hebben in de tab "Locomotieven → Details. Wanneer de loc dan op standby staat, wordt de ingestelde tijd gebruikt (in dit voorbeeld dus 5 minuten.)
TIP: Kijk ook deze video als toelichting.


Voorbeeld 2

Dit voorbeeld gaat over dienstroosters met rijrichting wisselingen. Er zijn twee dienstroosters gedefiniëerd, t.w. "single_swap" en "mult_swap". De locomotief "loco1-F" staat in blok1. De startrijrichting is "vooruit". (De pijl in het blok wijst naar rechts) en het gewenste dienstrooster wordt gestart.
De instelling van het dienstrooster is weergeven in het dienstrooster.

Dienstrooster "single_swap": 1 → S2 → F1 → S2 → 1
Dienstrooster "multi_swap": 1 → S2 → F1 → S2 → F2 → S1 → 1

test_fahrplan_swap.zip

schedules-examples-nl.txt · Last modified: 2020/11/28 17:16 by smitt48