User Tools

Site Tools


blockgroups-props-nl

Blokgroep Details

Vertrek blok

Note: Alleen van toepassing bij Track driver systemen zoals Dinamo. In alle andere gevallen dient Kritische sectie (zie hieronder) te zijn ingeschakeld.
Vertrek blok kan alleen worden gebruikt als Kritische sectie niet is ingeschakeld.

In het geval van een Track driver systeem zal het vertrek blok dienen als een leidraad voor alle gekoppelde blokken.

Gekoppelde blokken

Als de Kritische sectie uit staat: De blokken in de lijst zijn slaaf blokken van de vertrek blok.
Als de Kritische sectie aan staat: De blokken in de lijst zijn een onderdeel van de Kritische sectie.

Kritische sectie

Met deze optie kan worden geschakeld tussen "Track driving systeem" en "Kritische sectie". Zie Kritische sectie voor meer informatie over hoe een kritische sectie werkt.

Achtervolging toestaan

Te gebruiken bij een kritische sectie waarbij het is toegestaan dat treinen vanuit de zelfde richting ook volgen.
Het tweede veld geeft aan hoeveel extra treinen mogen volgen. De standaard waarde 0 betekent hier dat er oneindig veel treinen mogen volgen.

:!: Als Rocrail is gestopt, maar er zijn meerdere treinen in achtervolging in een Kritische sectie kan dit tot een blokkering leiden. Deze dient dan handmatig te worden opgelost.
Bij alle blokken dient de optie Rijrichtingverandering toegestaan te zijn uitgeschakeld.


Algemene knoppen

blockgroups-props-nl.txt · Last modified: 2020/11/25 12:55 by smitt48