User Tools

Site Tools


blockgroups-index-nl

Kritische secties & Blokgroepen

InhoudRocrail-ObjectenKritische secties & Blokgroepen
Door te klikken op de kolom koppen kan de Index worden gesorteerd.

Nieuw

Creëert een nieuwe blokgroep. De ID is standaard "NEW" en dient in de Algemeen tab te worden gewijzigd.

Verwijderen

Verwijdert de geselecteerde blokgroep. Deze verdwijnt dan ook uit de lijst.

Activeren / Deactiveren

Track driver systemen

In het geval van een "Track driver systeem" kan hiermee alle blokken in de groep mee worden verbonden of gescheiden.

Algemene knoppen

blockgroups-index-nl.txt · Last modified: 2020/11/25 12:55 by smitt48