User Tools

Site Tools


blockgroups-cond-nl

Blokgroep Voorwaarden

InhoudRocrail-ObjectenKritische secties & Blokgroepen


Voorwaarden kunnen nuttig zijn om dead locks na de blokgroep te voorkomen.


Eerste blok

Het eerste blok uit de "Gekoppelde blokken" lijst
Als de blokgroep maar één blok heeft, kan de blokzijde worden gebruikt.

Vrije blokken

Een komma gescheiden lijst van blokken. Één van deze blokken moet vrij zijn om de blokgroep te reserveren.
Opmerking: Een blok wordt alleen als vrij beschouwd als de betreffende trein dit blok mag inrijden .

Reserveren

Het op deze manier reserveren van blokken wordt gezien als een gebruikersinterventie in de automatische modus; Daarom wordt het niet aanbevolen.

Het eerst vrije blok in deze lijst zal ook worden gereserveerd.
Dit is bijna het zelfde als een ga naar bestemming opdracht; Rijweg voorwaarden worden genegeerd.

Dienst rooster

De vrije blokken moeten deel uitmaken van het dienst rooster.

Voorbeeld

Zie ook: Kritische sectie


Blok b3 en b4 vormen een blokgroep als een kritische sectie.
Alles zou vast lopen als er geen blok vrij is in het eindstation.
Gebruik de voorwaarden in de blokgroep om dit te voorkomen. :

Eerste blok Vrije blokken Reserveren
b3 b5,b6
b4 b1,b2


Door nieuwe functionaliteit kan dit nu met één blok worden bereikt, met het onderscheid tussen de +zijde en de -zijde van het blok.
blockgroup2.zip

Eerste blok Vrije block Reserveren
+b3 b5,b6 Lock
-b3 b1,b2 Lock

Algemene knoppen

blockgroups-cond-nl.txt · Last modified: 2020/11/25 12:52 by smitt48