User Tools

Site Tools


block-gen-nl

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
block-gen-nl [2019/08/27 11:06]
vt601 [Blok instellingen Algemeen]
block-gen-nl [2020/11/28 14:23] (current)
smitt48 [Virtueel]
Line 2: Line 2:
 [[:​dutch#​objects|{{ ​ :​objects.png}}]][[:​dutch|{{ ​ :​rocrail-logo-35.png}}]] [[:​dutch#​objects|{{ ​ :​objects.png}}]][[:​dutch|{{ ​ :​rocrail-logo-35.png}}]]
 [[:​dutch|Inhoud]] -> [[:​dutch#​Rocrail-Objecten|Rocrail-Objecten]] -> [[:​block-nl|Blokken]] [[:​dutch|Inhoud]] -> [[:​dutch#​Rocrail-Objecten|Rocrail-Objecten]] -> [[:​block-nl|Blokken]]
-  *  [[block-index-nl|Index]] | **[[block-gen-nl|Algemeen]]** | [[block-signals-nl|Seinen]] | [[block-details-nl|Details]] | [[block-routes-nl|Rijwegen]] | [[block-int-nl|Interface]] | [[block-permissions-nl|Toestemmingen]] | [[block-statics-nl|Statistiek]]+  *  [[block-index-nl|Index]] | **[[block-gen-nl|Algemeen]]** | [[block-signals-nl|Seinen]] | [[block-details-nl|Details]] | [[block-routes-nl|Rijwegen]] | [[block-int-nl|Interface]] | [[block-permissions-nl|Toestemmingen]] | [[block-statics-nl|Statistiek]] | [[:​block-menu-en|Menu (EN)]] | [[:​block:​block-embededfb-en|Embedded sensors (EN)]] | [[:​block-menu-nl|Menu (NL)]] | [[:​block:​block-embededfb-nl|Ingebouwde melders (NL)]]
  
 // \\ // \\  // \\ // \\ 
Line 9: Line 9:
 \\ \\
 ===== ID ===== ===== ID =====
-Vul hier een duidelijk herkenbare en unieke naam in voor het blok. De ID's wordt gebruikt door het gehele Rocrail programma.\\ +De ID's wordt gebruikt door het gehele Rocrail programma ​als unieke sleutel om te verwijzen naar dit blok en is daarom van groot belang.\\ 
-Als de ID wordt veranderd dienen alle onderdelen ​die naar deze ID verwijzen ook te worden gewijzigd.\\+Als de ID wordt veranderd dienen alle rijwegen ​die naar deze ID verwijzen ook te worden gewijzigd.\\
 \\ \\
-===== Omschrijving ​===== +===== Beschrijving ​===== 
-In dit veld mag vrije tekst geplaatst worden. De beschrijving is voor eigen gebruik om duidelijk te houden waar het blok voor dien.\\+In dit veld mag vrije tekst geplaatst worden. De beschrijving is voor eigen gebruik om duidelijk te houden waar het blok voor dient.\\ 
 +De tekst wordt alleen gebruikt om weer te geven. \\
 \\ \\
-===== Lengte ​===== +=====Perron===== 
-Vul hier de lengte van het blok in. Als deze waarde groter ​is dan 0 dan wordt deze waarde door Rocrail gebruikt om te bepalen of een trein in dit blok past+Een alternatieve naam voor een blok, dat kan worden gebruikt bij de grafische weergave en locatie overzichten.\\ 
-| De trein past als de **[[:​rocrailini-automode-nl#mininimum_blok-trein_lengte|Minimale blok-trein lengte]]** **[[:loc-gen-nl#lengte_aantal_wagons_lengthTreinlengte]]** gelijk of kleiner is dan de **Blok lengte**|\\+Als het blok vrij iswordt de naam getoond ​in haakjes.\\ 
 +In dat geval mag de instelling __**[[#small_symbol|Klein symbool]]**__ en de optie __**[[rocgui-gen-en#show_loco_image_in_block|Laat lok afbeelding zien in blok]]**__ niet geactiveerd zijn.\\
  
 +===== Lengte =====
 +Als deze waarde groter is dan 0 dan wordt deze waarde door Rocrail gebruikt om te bepalen of een trein in dit blok past. \\
 +Dit wordt gebaseerd op de instellingen uit de **[[:​loc-gen-nl|Lokomotieven Algemeen]]**.\\
 +Dit wordt als volgt bepaald"​\\
 +| De trein past als de **[[:​loc-gen-nl#​lengte_aantal_wagons_length |Treinlengte]]** + **[[:​rocrailini-automode-nl#​mininimum_blok-trein_lengte|Minimale blok-trein lengte]]** + **[[:​loc-gen-nl#​lengte_aantal_wagons_length |Treinlengte]]** gelijk of kleiner is dan de **Blok lengte**. |\\
 +De **[[:​rocrailini-automode-nl#​mininimum_blok-trein_lengte|Minimale blok-trein lengte]]** wordt gezet in de **[[:​rocrailini-automode-en|Rocrail Properties]]** en heeft standaard een waarde 20. Dit wordt beschouwd als de extra lengte om veilig te kunnen stoppen.\\
 +\\
 __Voorbeeld:​__ Met een **Minimale blok-trein lengte** van 20 en een **bloklengte** van 100 mag de trein niet langer zijn dan 80 om in het blok te passen.\\ __Voorbeeld:​__ Met een **Minimale blok-trein lengte** van 20 en een **bloklengte** van 100 mag de trein niet langer zijn dan 80 om in het blok te passen.\\
 +\\
 De eenheid (mm, cm, inch) is hierin niet belangrijk. Zolang overal de zelfde eenheid wordt gebruikt zal dit geen problemen geven.\\ De eenheid (mm, cm, inch) is hierin niet belangrijk. Zolang overal de zelfde eenheid wordt gebruikt zal dit geen problemen geven.\\
 +Afhankelijk van de gebruikte schaal kan een eenheid gekozen worden die goed past.
 \\ \\
-==== Offset ====+> Opmerking: **Wanner gebruik gemaakt wordt van [[:​rocrailini-automode-nl#​calculate|Echttijd berekening (NL)]] in de virtuele modus, moet de gekozen eenheid worden gezet in de** **[[:​rocgui-menu-nl#​plan_properties|Eigenschappen]]**.\\ 
 +\\ 
 + 
 + 
 +====Lengte tussen Enter en In==== 
 +// Het optionele tweede "​lengte veld" wordt alleen gebruikt bij de virtuele timing.//​\\ 
 +Wanneer deze > 0 is gezet , wordt de waarde gebruikt om de __**[[:​realtime-simulation-en|Virtual Event Timer] (EN)]]**__ / __**[[:​realtime-simulation-nl|Virtuele Event Timer (NL)]]**__ te berekenen.\\ 
 + 
 +> Opmerking: Voor de virtuele event timer moet ook de afstand tussen IN van het startblok en de ENTER van het bestemmingsblok worden gezet in de **[[:​route-perm-en#​length|Route length(EN)]]** / **[[:​route-perm-nl#​lengte|Route lengte(NL)]]** 
 +\\ 
 + 
 +{{::​block_general_length_15721.png?​400|}} 
 + 
 + 
 +=====Offset=====
 De offset van de positie van het perron. Dit wordt gebruikt voor de __[[block-gen-nl#​trein_centreren|Trein centreren]]__ optie.\\ De offset van de positie van het perron. Dit wordt gebruikt voor de __[[block-gen-nl#​trein_centreren|Trein centreren]]__ optie.\\
 +De twee waarden, + en -, hebben betrekking op de Blok Enter zijde.\\
 \\ \\
 +=====Radius=====
 +Dit getal geeft de minimale straal aan waarmee een trein, lok of wagen dit blok veilig kan berijden.\\
 +Wanneer een trein, lok of wagen een minimum radius kleiner dan de waarde van het blok, dan kan dit blok niet worden gebruikt door deze trein, lok of wagon.\\
 +Wanneer het veld leeg is (waarde 0) dan wordt dit niet gecontroleerd.\\
 +
 ===== Vertrek vertraging ===== ===== Vertrek vertraging =====
-Vertraging van vertrek in seconden.\\ 
 Nadat een rijweg is gereserveerd zullen alle acties voor de '​vertrek'​ melding worden geactiveerd. Hierna zal de loc met de aangegeven vertraging vertrekken. Dit kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor het gebruik van omroepen. De globaal ingestelde __**[[:​rocrailini-automode-nl#​armsein_tijd|Arm sein en Sein wachttijden]]**__ blijven onveranderd.\\ Nadat een rijweg is gereserveerd zullen alle acties voor de '​vertrek'​ melding worden geactiveerd. Hierna zal de loc met de aangegeven vertraging vertrekken. Dit kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor het gebruik van omroepen. De globaal ingestelde __**[[:​rocrailini-automode-nl#​armsein_tijd|Arm sein en Sein wachttijden]]**__ blijven onveranderd.\\
 Deze instelling wordt gebruikt in combinatie met de optie __**[[loc-details-en#​Gebruik_vertrek_vertraging|Gebruik vertrek vertaging]]**__. Deze instelling wordt gebruikt in combinatie met de optie __**[[loc-details-en#​Gebruik_vertrek_vertraging|Gebruik vertrek vertaging]]**__.
Line 34: Line 64:
 __In alle andere gevallen zal het gebruiken van deze functie leiden tot **ongelukken**.__\\ __In alle andere gevallen zal het gebruiken van deze functie leiden tot **ongelukken**.__\\
 \\ \\
-De lengte ​bepaald ​het aantal ​tegelijk tijdige ​toegestane auto's tegelijk in het blok.\\+De FIFo-lengte ​bepaalt ​het aantal ​gelijktijdig ​toegestane auto's tegelijk in het blok.\\
 \\ \\
 Bijvoegend kan de tussenruimte hier worden ingesteld. Dit dient de tussenruimte te zijn die de auto's van elkaar moeten te blijven door de IR sensoren.\\ Bijvoegend kan de tussenruimte hier worden ingesteld. Dit dient de tussenruimte te zijn die de auto's van elkaar moeten te blijven door de IR sensoren.\\
-Als de tussenruimte >0 zal de lengte van de auto's + de tussenruimtes worden meegenomen met het berekennen ​van het aantal toegestane auto's in het blok.\\+Als de tussenruimte > 0 zal de lengte van de auto's + de tussenruimtes worden meegenomen met het berekenen ​van het aantal toegestane auto's in het blok.\\
 \\ \\
 +
 ==== Tips ==== ==== Tips ====
   * De optie __**[[block-gen-nl#​Geef_vorige_blok_vrij_bij_enter|Geef vorige blok vrij bij enter]]**__ zal de doorloop van auto's verhogen.\\   * De optie __**[[block-gen-nl#​Geef_vorige_blok_vrij_bij_enter|Geef vorige blok vrij bij enter]]**__ zal de doorloop van auto's verhogen.\\
 \\ \\
 +
 ===== Toeval quote ===== ===== Toeval quote =====
-Indien de __**[[rocrailini-automode-nl#​gebruik_blok_toeval_quote|Gebruik blok toeval quote]]**__ ​ook is ingesteld zal dit getal bepalen hoe groot de kans is dat het blok wordt gekozen als volgende bestemming. Hoe hoger het getal hoe groter de kans.\\+Zie: __**[[rocrailini-automode-nl#​gebruik_blok_toeval_quote|Gebruik blok toeval quote]]**__.\\
 \\ \\
 +
 +
 ===== Lok ID ===== ===== Lok ID =====
-Hier wordt aangegeven welke loc op dit moment het blok bezet houdt. +Hier wordt de loc aangegeven welke op dit moment het blok bezet houdt.\\ 
-De knop met de drie puntjes **[...]** kan worden gebruikt om de loc eigenschappen te openen. Het is __niet__ ​om een loc te selecteren voor het blok.\\ +De knop met de drie puntjes **[...]** kan worden gebruikt om de loc eigenschappen te openen. Het is __niet bruikbaar__ ​om een andere ​loc te selecteren voor het blok.\\ 
-\\+
 ===== Draaischijf ID ===== ===== Draaischijf ID =====
-Als het blok een draaischijf ​is geef dan hier de unieke ID aan van die draaischijf. Voor een blok dat als draaischijf ​gebruikt wordt mogen alleen ​de bezetmelders **enter** en **in** gebruikt worden en het kenmerk van het blok moet **draaischijf** zijn.\\ +Het Draaischijf ID wordt hier ingevuld wanneer ​het blok onderdeel ​is van een draaischijf.\\ 
-\\+De brug van de draaischijf moet twee bezetmelders ​bevatten die de **"​ENTER"​** en **"​IN"​** gebeurtenissen bewerken voor dit blok.\\ 
 +Andere melders mogen **niet** worden gebruikt. Het bloktype ​moet **draaischijf** zijn.\\ 
 + 
 ===== Code melder ===== ===== Code melder =====
 In combinatie met het bloktype Rangeren kan hier een melder worden ingesteld die wagens kan scannen.\\ In combinatie met het bloktype Rangeren kan hier een melder worden ingesteld die wagens kan scannen.\\
-Dit kan worden gebruikt voor het activeren van een rijweg naar het thuisblok van de wagen.\\ +Dit kan worden gebruikt voor het activeren van een rijweg naar het thuisblok van de wagon.\\ 
-\\+ 
 ===== Virtueel ===== ===== Virtueel =====
 Virtuele blokken kunnen worden gebruikt om een aantal slaaf blokken te groeperen en samen als één blok te laten werken.\\ Virtuele blokken kunnen worden gebruikt om een aantal slaaf blokken te groeperen en samen als één blok te laten werken.\\
-Rijwegen van en naar virtuele blokken worden niet automatisch gegenereerd met de analysator. Deze moeten dus handmatig worden aangemaakt.\\ +Rijwegen van en naar virtuele blokken worden niet automatisch gegenereerd met de Router. Deze moeten dus handmatig worden aangemaakt.\\ 
->**Tip:** Gebruik de __**[[route-perm-ln#​min._trein_lengte|Min. trein lengte]]**__ om te voorkomen dat een korte trein het virtuele blok bezet en daarmee ook meer blokken bezet houd dan nodig.\\+>**Tip1:** Gebruik de __**[[route-perm-nl#​min._trein_lengte|Min. trein lengte]]**__ om te voorkomen dat een korte trein het virtuele blok bezet en daarmee ook meer blokken bezet houdt dan nodig.\\ 
 + 
 +> **Tip2:**  
 +> De Master- en Slaaf-blokken moeten de plus-zijden allemaal in dezelfde richting hebben om een correcte weergave te garanderen.  
 +> Overlappen of nesten met andere virtuele blokken wordt niet ondersteund.  
 +> Een blok kan maar in één virtueel blok zitten.  
 +> Een virtueel blok kan geen deel uitmaken van een ander virtueel blok.  
 +\\ 
 +Aanmaken van een Virtueel Blok: \\ 
 +  - Gebruik Rocview om het plan te bewerken (Spoorplan → Bewerk scherm).\\ 
 +  - Sleep en plaats een Bloksymbool op de gewenste plaats (en niveau) in het baanplan.\\ 
 +  - Ga terug naar de Operate-mode (Spoorplan → Bedienen).\\ 
 +  - Specificeer in het nieuwe blok de eigenschap "​Virtueel Blok"​.\\ 
 Gebruik de optie **[[block-gen-nl#​Tonen|Tonen]]** om het virtuele blok te verbergen op het spoorplan.\\ Gebruik de optie **[[block-gen-nl#​Tonen|Tonen]]** om het virtuele blok te verbergen op het spoorplan.\\
-> **Tip:** Zet de + zijde van de meester en slaaf blokken in de zelfde richting. Dit voorkomt verwarring. 
-> **Note:** Overlapping van virtuele blokken is niet toegestaan. Een blok kan aan slechts in één virtual blok worden gekoppeld.\\ 
 ==== Slaaf blokken ==== ==== Slaaf blokken ====
 Een komma gescheiden lijst van slaaf blokken. Gebruik __geen spaties__.\\ Een komma gescheiden lijst van slaaf blokken. Gebruik __geen spaties__.\\
 +|< >|
 +| :!: Virtueel blokken en [[block:​block-embededfb-nl|blokken met ingebouwde melders]] worden NIET ondersteund als slaaf blokken. | \\
 __Voorbeeld:​__\\ __Voorbeeld:​__\\
 <​code>​ <​code>​
 B1,B2,B3 B1,B2,B3
 </​code>​ </​code>​
-\\+
 ===== Configuratie ===== ===== Configuratie =====
 De blok infrastructuur wordt ingesteld met de volgende opties:\\ De blok infrastructuur wordt ingesteld met de volgende opties:\\
 \\ \\
-==== Geëlektrificeerd(bovenleiding) ==== +==== Geëlektrificeerd (bovenleiding) ==== 
-Elektrische treinen, dus treinen met pantograaf, worden in dit blok toegestaan.\\ +Deze optie kan worden gekozen wanneer het voorzien is van bovenleiding.\\ 
-Als deze optie __niet__ is ingesteld zullen loc's met het __**[[loc-details-nl#​aandrijving_engine|aandrijvingstype Elektrisch]]**__ niet worden toegelaten.\\+Elektrische treinen, dus treinen met pantograaf, worden in dit blok toegelaten.\\ 
 + 
 +:!: Als deze optie __niet__ is ingesteld zullen loc van het type **elektrisch** (ingesteld is bij __**[[loc-details-nl|Locomotief Details / Aandrijving]]**__ ​bij automatisch rijden ​niet worden toegelaten.\\
 \\ \\
 +
 ==== Buiten gebruik stellen ==== ==== Buiten gebruik stellen ====
-Dit blok wordt overgeslagen bij het rijden in auto mode.\\+Dit blok wordt overgeslagen bij het rijden in auto mode. De trein zal stoppen in het voorgaande blok, wanneer geen alternatieven beschikbaar zijn.\\
 \\ \\
-==== Wacht ==== + 
-Deze optie samen met de instellingen in de tab **[[block-details-nl|Details]]** ​bepaald ​of een trein heeft te wachten in dit blok. Deze optie wordt automatisch ingeschakeld als anders ​dan **nee** is ingesteld in de Wachten opties in de **[[block-details-nl|Details]]** tab.\\+==== Wacht(en) ==== 
 +Deze optie bepaalt ​samen met de instellingen ​gedaan ​in de tab **[[block-details-nl|Details]]** of een trein heeft te wachten in dit blok. \\ 
 +Deze optie wordt automatisch ingeschakeld als een andere waarde ​dan **nee** is ingesteld in de **Wachten** opties in de **[[block-details-nl|Details]]** tab.\\
 \\ \\
 +
 ==== Klein symbool ==== ==== Klein symbool ====
-Onder het thema SpDrS60 ​is ook een kort symbool voor een blok beschikbaar.\\+Gebruik de kleine weergave van het bloksymbool. Alleen beschikbaar in het thema SpDrS60 ​en SLIM-COLOR.\\
 {{:​block:​block-small-sym.png}}\\ {{:​block:​block-small-sym.png}}\\
 \\ \\
 ==== Half automaat ==== ==== Half automaat ====
-In dit blok wordt half automatische besturing toegestaanzie: [[automatic-nl|"​Auto en Half auto mode"​]].\\+Met deze optie wordt in dit blok half automatische besturing toegestaanzie: [[automatic-nl|"​Auto en Half auto mode"​]].\\
 \\ \\
 ==== Accepteer spooktreinen ==== ==== Accepteer spooktreinen ====
-Deze optie is alleen actief in auto mode.\\ +| Gebruik van deze optie kan leiden tot ongecontroleerde automatische gebeurtenissen. Bij onzekerheid over de effecten **NIET** gebruiken.\\ Als deze optie aangevinkt is zal een trein die door een weigerend wissel dit blok binnen rijdt niet gestopt worden| \\ 
- \\ +
-Als deze optie aangevinkt is zal een trein die door een weigerend wissel dit blok binnen rijdt niet gestopt worden.| \\+
 \\ \\
-Zodra een bezet melding wordt detecteert zonder dat er een trein toegewezen ​is aan dat blok wordt de "gohst melding ​actief ​en kleurt het blok rood.\\ +Deze optie Spooktrein (Ghosttrain) ​is alleen ​actief in auto mode.\\
-Met de optie "​accepteer ghost",​ is het mogelijk handmatig ​in auto mode een loc een blok in te laten rijden ​ zonder dat rocrail de baanspanning uitschakelt. Een loc in auto mode zal een blok gemerkt als "​accept ghost" niet in rijden.+
 \\ \\
-**Als het vinkje niet is gezet:** De baanspanning ​wordt uitgeschakeld (= Noodstop). Het blok krijgt ​de melding ​"​ghost"​. Besturing ​is pas weer mogelijk ​als de ghost verwijderd is. Klik daarna op de rechter muisknop en kies "Loc bezetting opheffen"​. Daarna moet de juiste ​loc aan het blok toegewezen worden door op de rechter muisknop te drukken en te kiezen voor "kies loc"Daarna loopt de loc weer mee in auto mode.\\+Zodra een bezet melding wordt detecteert zonder dat er een trein toegewezen ​is aan dat blok wordt de "​ghosttrain"​ melding actief en kleurt het blok rood.\\ 
 +Met de optie "accepteer ​ghost"is het mogelijk ​handmatig in auto mode een loc een blok in te laten rijden ​ zonder dat Rocrail ​de baanspanning uitschakeltEen loc in auto mode zal een blok gemerkt als "​accept ghost" niet in rijden.
 \\ \\
-**Als het vinkje is gezet:** De spanning blijft op de baan en het blok wordt gemerkt met "​ghost"​. ​Geen enkele loc zal het blok in auto mode binnen rijden De spooktrein zal het volgende blok binnen rijden zonder rocrailbesturing. Na het passeren van de eerste melder in dat blok zal de trein ook dit blok als "ghost" ​markerenNa het passeren van de laatste melder in dat blok wordt de "ghost" ​melding ​weer verwijderd.\\+**Als het vinkje ​niet is gezet:** De baanspanning wordt uitgeschakeld (= Noodstop). Het blok krijgt ​de melding ​"​ghost"​. ​Besturing is pas weer mogelijk als de "​Ghost"​ is verwijderdDit kan door een klik op de rechter muisknop en kies "Loc bezetting opheffen"​. ​Daarna moet de juiste loc aan het blok toegewezen worden door op de rechter muisknop te drukken en te kiezen voor "kies loc". Daarna loopt de loc weer mee in auto mode.\\
 \\ \\
-De spooktrein dient handmatig te worden gestopt. De weergave "​Ghost"​ kan worden verwijderd met rechtsklik op het blok en dan "Loc bezetting opheffen"​ in het context menu. Als de loc nog in het blok staat kan de loc ook direct in het blok worden ​gezet zonder ​de de spookmelding eerst weg te halen.+**Als het vinkje is gezet:** De spanning blijft op de baan en het blok wordt gemerkt met "​ghost"​. Geen enkele loc zal het blok in auto mode binnen rijden. De spooktrein zal het volgende blok binnen rijden zonder Rocrailbesturing. Na het passeren van de eerste melder in dat volgende blok zal de trein ook dit blok als "​ghost"​ markeren. Na het passeren van de laatste melder in het voorgaande blok wordt de "​ghost"​ melding van dat blok weer verwijderd.\\ 
 +\\ 
 +De spooktrein dient handmatig te worden gestopt. De weergave "​Ghost"​ kan worden verwijderd met rechtsklik op het blok en dan "Loc bezetting opheffen"​ in het context menu. Daarna moet de juiste ​loc aan het blok toegewezen ​worden ​door op de rechter muisknop ​te drukken en te kiezen voor "kies loc". Daarna kan de automatische besturing weer worden gestart.
 \\ \\
 ==== Kopstation ==== ==== Kopstation ====
-Gebruikt voor dood lopende ​blokken aan het einde van een spoorlijn. Zodra de **in** melder ​raakt en stil staat zal de rijrichting ​worden ​omgedraaidzodat de loc in omgekeerde ​richting ​er weer uit kan.\\ +Gebruikt voor doodlopende ​blokken aan het einde van een spoor. Zodra de **in** melder ​wordt geactiveerd,​ wordt de lok gestopt ​en de rijrichting omgedraaidzodat de loc in tegengestelde ​richting weer kan wegrijden.\\ 
-> **Tip:** Als de rijrichting alleen dient te worden omgedraaid voor loc's die niet hoeven ​om te lopen dienen deze treinen te worden ingesteld als __**[[loc-details-nl#​pendeltrein_commutertrain|pendeltreinen]]**__ en dient de optie __**[[rocrailini-automode-nl#​stop_niet_pendeltreinen_in_kopstation|Stop niet pendeltreinen in kopstation]]**__ te zijn geactiveerd.\\ + 
-**Gebruik deze optie met zorg!** De pagina **[[direction-nl|Rijrichting]]** dient zorgvuldig te worden gelezen om een .\\ +> **Tip:** Als treinen in twee richtingen mogen rijden en daarvoor ​de loc niet hoeft om te lopen, en dus alleen de rijrichting hoeft te worden omgedraaid ,dan dienen deze treinen te worden ingesteld als __**[[loc-details-nl#​pendeltrein_commutertrain|Pendeltrein]]**__ en dient de optie __**[[rocrailini-automode-nl#​stop_niet_pendeltreinen_in_kopstation|Stop niet pendeltreinen in kopstation]]**__ te zijn geactiveerd.\\ 
-De optie heeft dezelfde invloed als dat de trein handmatig van richting ​wordt veranderd!\\ + 
-> **Note:** Deze optie is niet beschikbaar als de [[:​block-gen-nl#​rijrichtingverandering_toegestaan|Rijrichtingverandering toegestaan]] optie aan staat. Andersom ​geld dit ook. Alleen ​één van deze opties kan worden gekozen.\\+**Gebruik deze optie met zorg!** De pagina **[[direction-nl|Rijrichting]]** ​met aanwijzingen ​dient zorgvuldig te worden gelezen om een juist gedrag in te stellen.\\ 
 +De optie heeft dezelfde invloed als wanneer ​de trein handmatig van rijrichting ​wordt veranderd! \\ 
 + 
 +> **Note:** Deze optie is niet beschikbaar als de **[[:​block-gen-nl#​rijrichtingverandering_toegestaan|Rijrichtingverandering toegestaan]]** optie aan staat. Andersom ​geldt dit ook. Van de mogelijke opties kan ofwel **"​Kopstation"​** of **"​Rijrichtingverandering toestaan"​** of geen van beide worden aangezet. Slechts ​één van deze opties kan worden gekozen.\\
 \\ \\
-==== Road/Weg ==== +==== Road / Weg ==== 
-Gebruik ​de weg bloksymbool om dit blok weer te geven.\\+Gebruik ​het "weg"-bloksymbool om dit blok als "​weg" ​weer te geven.\\
 \\ \\
 ==== Rijrichtingverandering toegestaan ==== ==== Rijrichtingverandering toegestaan ====
-Sta toe pendeltreinen ​van richting ​te laten veranderen. +Deze optie staat toe dat **Pendeltreinen** ​van rijrichting ​te laten veranderen. ​De trein kan dus vertrekken in tegengestelde de richting.\\ 
-> **Note:** Deze optie is niet beschikbaar als de optie [[:​block-gen-nl#​kopstation|Kopstation]] aan staat. Andersom ​geld dit ook. Alleen ​één van deze opties kan worden gekozen.\\ +Hiervoor wordt zonodig de rijrichting veranderd door Rocrail.\\ 
-> **Note:** Deze optie dient te zijn uitgeschakeld als dit blok een onderdeel is van een **[[:​blockgroups-props-nl#​kritische_sectie|Kritische sectie]]**.\\+ 
 +> **Opmerking:​** Deze optie is alleen geldig voor Pendeltreinen. Andere trein houden hun oorspronkelijke rijrichting. 
 +> **Opmerking:** Deze optie is niet beschikbaar als de optie [[:​block-gen-nl#​kopstation|Kopstation]] ​voor dit blok aan staat. Andersom ​geldt dit ook. Slechts ​één van deze opties kan worden gekozen.\\ 
 +> **Opmerking:** Deze optie dient te zijn uitgeschakeld als dit blok een onderdeel is van een **[[:​blockgroups-props-nl#​kritische_sectie|Kritische sectie]]**.\\
 \\ \\
 ==== Rem module ==== ==== Rem module ====
-Een rem module, zoals de Lenz ABC, kan gebruikt worden in combinatie met de **enter2in** ​medling ​om een loc te laten stoppen.\\ +Een rem module, zoals de Lenz ABC, kan gebruikt worden in combinatie met de **enter2in** ​melding ​om een loc te laten stoppen.\\ 
-:!: Alleen gebruiken met de **enter2in** melding om er voor te voorkomen dat een loc doorrijdt terwijl hij zouden moeten stoppen.\\+:!: Alleen gebruiken met de **enter2in** melding om te voorkomen dat een loc doorrijdt terwijl hij zouden moeten stoppen.\\
 \\ \\
 ====Accepteer BiDi locomotief==== ====Accepteer BiDi locomotief====
-:!: Gebruik deze optie alleen om __**handmatig**__ rijdende BiDi treinen ​permanent ​te accepteren.\\ +:!: Gebruik deze optie alleen ​blijvend ​om __**handmatig**__ rijdende BiDi treinen te accepteren.\\ 
-Deze optie werkt als een interface tussen handmatig rijdende treinen en auto mode. In alle andere gevallen: Gebruik deze optie niet!\\ +Deze optie werkt als een interface tussen handmatig rijdende treinen en auto mode. In alle andere gevallen: ​**Gebruik deze optie niet!**\\ 
-> **Note:** Wees voorzichtig met deze optie. Het accepteert ook treinen die over een verkeerde rijweg reden. +> **Opmerking:** Wees voorzichtig met deze optie. Het accepteert ook treinen die over een verkeerde rijweg reden. 
-> **Note:** In het blok kan "​Accepting"​ worden getoond bij het gebruik van deze optie.+> **Opmerking:** In het blok kan "​Accepting"​ worden getoond bij het gebruik van deze optie.
 \\ \\
 ==== BBT ==== ==== BBT ====
-Schakelt __**[[loc-bbt-nl|BBT]]**__ in voor dit blok.+Schakelt __**[[loc-bbt-nl|BBT]]**__ ​(block Brake Timer) ​in voor dit blok. (Standaard staat dit aan.)
 === Vast === === Vast ===
 | :!: Gebruikers optie. Geen officiële ondersteuning. | | :!: Gebruikers optie. Geen officiële ondersteuning. |
-Houd de loc op enter snelheid voor de aangegeven aantal BBT stappen.\\ + 
-> **Note:** De berekening voor BBT is gebaseerd op de rijafstand tussen de **enter** en **in** melder. +De keuze houdt de loc op "enter" ​snelheid voor het aangegeven aantal BBT stappen.\\ 
-> Als er voor het blok alleen een **enter2in** melder is kan de timer hiervan conflicteren ​met de BBT timer. +> **Opmerking:** De berekening voor BBT is gebaseerd op de rijafstand tussen de **enter** en de **in** melder. 
-> Een **enter2in** melder dient te worden veranderd in een **enter** melder en bij de loc dient de optie __**[[:​loc-bbt-nl#​genereer_een_in_melding|Genereer een IN melding]]**__ actief te zijn. +> Als er voor het blok alleen een **enter2in** melder is kan de timer van de "​enter2in"​ een conflicter verzooorzaken ​met de BBT timer. 
-> In dit geval is de **in** melding ​bepaald ​bij de BBT timing en conflicteerd ​niet met een andere timer.\\+> Een **enter2in** melder dient daarvoor ​te worden veranderd in een **enter** melder en bij de loc dient de optie __**[[:​loc-bbt-nl#​genereer_een_in_melding|Genereer een IN melding]]**__ actief te zijn. 
 +> In dit geval is de **in** melding ​bepalend ​bij de BBT timing en conflicteert ​niet met een andere timer.\\
 \\ \\
 ==== Hoofdlijn ==== ==== Hoofdlijn ====
-Als dit blok een onderdeel is van een __**[[locations-def-nl|Locatie]]**__ zal de trein altijd direct weer verder willen gaan. Ook de wachttijd voor het beginnen ​zoeken naar een nieuwe vrije bestemming zal worden gereduceerd.\\+Als dit blok een onderdeel is van een __**[[locations-def-nl|Locatie]]**__ zal de trein altijd direct weer verder willen gaan. Ook de wachttijd voor het zoeken naar een nieuwe vrije bestemming zal worden gereduceerd.\\
 **Info:** Dit zal de __**[[:​locations-def-nl#​minimale_bezetting|Minimale bezetting]]**__,​ __**[[locations-def-nl#​fifo|FiFo]]**__ en __**[[loc-details-nl#​prioriteit|Loc prioriteit]]**__ overstemmen.\\ **Info:** Dit zal de __**[[:​locations-def-nl#​minimale_bezetting|Minimale bezetting]]**__,​ __**[[locations-def-nl#​fifo|FiFo]]**__ en __**[[loc-details-nl#​prioriteit|Loc prioriteit]]**__ overstemmen.\\
 \\ \\
Line 148: Line 213:
 ==== Geeft vorige blok vrij bij enter ==== ==== Geeft vorige blok vrij bij enter ====
 Deze optie is alleen voor treinen waar de __**[[:​loc-details-nl#​geef_vorige_blok_vrij_bij_enter|zelfde optie ook aan staat]]**__.\\ Deze optie is alleen voor treinen waar de __**[[:​loc-details-nl#​geef_vorige_blok_vrij_bij_enter|zelfde optie ook aan staat]]**__.\\
-Met de +/- opties kan worden aangeven voor welke zijde dit van toepassing is. Standaard staan beide zijdes aan.\\+Met de +/- opties kan worden aangeven voor welke (blok)zijde dit van toepassing is. Standaard staan beide zijdes aan.\\ 
 +Met de "​Route"​ optie kan ook de huidige rijweg worden vrijgemaakt.\\ 
 +De waarde "Max. Lengte"​ maakt een eerdere vrijgave mogelijk (van het voorgaande blok) en wordt alleen uitgevoerd bij treinen niet langer dan deze maximale lengte.\\ 
 +De keuze "​Van"​ voorkomt het voorgaande blok wordt vrijgegeven,​ voordat de gehele (langere) trein het (voorgaande) blok heeft verlaten.\\
 \\ \\
 +
 ==== Tonen ==== ==== Tonen ====
-Met deze optie wordt bepaald of het blok symbool in het spoorplan wordt getoond. Standaard staat deze optie aan, maar soms kan het gewenst zijn dat het blok niet zichtbaar is.\\+Met deze optie wordt bepaald of het blok symbool in het spoorplan wordt getoond. ​\\ 
 +Standaard staat deze optie aan, maar soms kan het gewenst zijn dat het blok niet zichtbaar is.\\
 \\ \\
 ==== Toegang toelaten indien er wagons voor handen zijn ==== ==== Toegang toelaten indien er wagons voor handen zijn ====
-Als er nog wagons in het blok staan is het voor de loc gewoonlijk niet toegestaan dat blok binnen te rijden als deze niet is ingesteld als rangeerlocomotief ​of geen "goto block" opdracht heeft gekregen.\\+Als er nog wagons in het blok staan is het voor de loc gewoonlijk niet toegestaan dat blok binnen te rijdenals deze niet is ingesteld als "​rangeren" ​of geen "goto block" opdracht heeft gekregen.\\
 Deze optie overstemt dit gedrag. D.w.z. de toegang tot het blok toegestaan, ook als er wagons in staan.\\ Deze optie overstemt dit gedrag. D.w.z. de toegang tot het blok toegestaan, ook als er wagons in staan.\\
 Zie ook: __**[[:​trains-nl#​trein_locatie|Trein locatie]]**__.\\ Zie ook: __**[[:​trains-nl#​trein_locatie|Trein locatie]]**__.\\
Line 166: Line 236:
 ==== Laat het reserveren van volgende blok bij wachten ==== ==== Laat het reserveren van volgende blok bij wachten ====
 Deze optie laat de trein de rijweg naar het volgende blok al reserveren ook als deze nog moet wachten in het blok.\\ Deze optie laat de trein de rijweg naar het volgende blok al reserveren ook als deze nog moet wachten in het blok.\\
 +Deze optie moet ook zijn aangezet in de __**[[:​loc-details-nl#​Reserve_second_next_block|loc opties]]**__.
 \\ \\
 ==== Polarisatie ==== ==== Polarisatie ====
-De DCC polarisatie in combinatie met Railcom en gebruik van __**[[:​rocrailini-automode-nl#​gebruik_de_bidi_richting|BiDi richting]]**__.\\ +Deze keuze regelt de DCC polarisatie in combinatie met Railcom en gebruik van __**[[:​rocrailini-automode-nl#​gebruik_de_bidi_richting|BiDi richting]]**__.\\ 
-Als deze deze optie is uitgeschakeld zal de gerapporteerde richting omgedraaid zijn.+Als deze optie is uitgeschakeld zal de gerapporteerde richting omgedraaid zijn.
 \\ \\
 ==== Aanrijbeveiliging ==== ==== Aanrijbeveiliging ====
-Deze optie kan aleen worden gebruikt als de enter melder altijd vrij is als een trein de **in** melder ​berijkt.\\ +Deze optie kan aleen worden gebruikt als de "enter" ​melder altijd vrij is als een trein de **in** melder ​bereikt.\\ 
-Een spookmelding wordt er gegeven als een trein bij de enter melder wordt gedetecteerd terwijl er nog een andere trein zich nog in het blok bevind.\\+Een spookmelding wordt er gegeven als een trein bij de enter melder wordt gedetecteerdterwijl er een andere trein zich nog in het blok bevindt.\\
 Kijk voor de __**[[rocrailini-automode-nl|spookmelding opties]]**__ in de server instellingen.\\ Kijk voor de __**[[rocrailini-automode-nl|spookmelding opties]]**__ in de server instellingen.\\
 \\ \\
Line 181: Line 252:
 ===== Algemene knoppen ===== ===== Algemene knoppen =====
 Zie: __**[[rocview-common-buttons-nl|Algemene knoppen]]**__\\ Zie: __**[[rocview-common-buttons-nl|Algemene knoppen]]**__\\
 +
 +//Last edited on 2020-05-13 by VT601//
block-gen-nl.1566896783.txt.gz · Last modified: 2019/08/27 11:06 by vt601