User Tools

Site Tools


block-signals-nl

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
block-signals-nl [2019/08/27 11:06]
vt601 [Blok instellingen Seinen]
block-signals-nl [2020/09/09 15:51] (current)
smitt48 [Status signaal]
Line 15: Line 15:
 Aan elke zijde aan het eind van een blok kan een sein worden toegewezen bijbehorende bij dat blok.\\ Aan elke zijde aan het eind van een blok kan een sein worden toegewezen bijbehorende bij dat blok.\\
 Het seinen en voorseinen kunnen worden ingesteld door middel van de keuzelijsten.\\ Het seinen en voorseinen kunnen worden ingesteld door middel van de keuzelijsten.\\
-Het is belangrijk dat de juiste seinen bij de juiste zijde worden ingesteld. ​Zie __**[[:​blocksideroutes-nl|Blok zijde rijwegen]]**__ voor meer informatie. +Het is belangrijk dat de juiste seinen bij de juiste zijde worden ingesteld. \\
-\\+
 ==== Min(-) zijde signalen ==== ==== Min(-) zijde signalen ====
 Voor het rijden in de min (-) richting van het blok dient hier het bijbehorende sein(enpaar) te worden ingesteld.\\ Voor het rijden in de min (-) richting van het blok dient hier het bijbehorende sein(enpaar) te worden ingesteld.\\
Line 25: Line 24:
 Waarbij het hoofdsein aan de plus(+) zijde van het blok staat en het voorsein aan de min (-) zijde.\\ Waarbij het hoofdsein aan de plus(+) zijde van het blok staat en het voorsein aan de min (-) zijde.\\
 \\ \\
 +====Hoofsein====
 +Het hoofdsein dat gekoppeld is aan dit blok.\\
 +
 +====Voorsein====
 +Het voorsein dat gekoppeld is aan dit blok en gekoppeld moet zijn aan het hoofdsein.\\
 +
 ==== Vrije baan ==== ==== Vrije baan ====
 Deze optie is om de seinbeelden te kunnen laten werken zoals de automatische (P) seinen in Nederland.\\ Deze optie is om de seinbeelden te kunnen laten werken zoals de automatische (P) seinen in Nederland.\\
-Als het het vervolg ​blok vrij is en groen of geel geeft zal hier het sein op groen worden gezet.\\ +(In het Engels wordt dit als "open block" aangeduid.)\\ 
-Als het het vervolg ​blok vrij is, maar rood geeft zal hier het sein op geel worden gezet.\\ + 
-Als het vervolgblok ​bezet is zal er rood worden gegeven.\\+Als het het opvolgende ​blok vrij is en groen of geel geeftzal hier het sein op groen worden gezet.\\ 
 +Als het het opvolgende ​blok vrij is, maar rood geeft zal hier het sein op geel worden gezet.\\ 
 +Als het opvolgende ​bezet is zal het seinbeeld "rood" ​worden gegeven.\\
 \\ \\
-In het keuzemenu kan het vervolg ​blok worden geselecteerd.\\+In het keuzemenu kan het opvolgende ​blok worden geselecteerd.\\ 
 + 
 +|< >| 
 +|  {{:​block:​openblock-en.png}} ​ | 
 +| Open (vrije) en gesloten blokken: bk2, bk3 en bk4 zijn Open (vrije) Blokken, bk1 en bk5 zijn Gesloten blokken |
  
 Zie **[[:​block-signaling-nl|Blokseinen]]** voor details en een voorbeeld.\\ Zie **[[:​block-signaling-nl|Blokseinen]]** voor details en een voorbeeld.\\
Line 46: Line 57:
 ^ Karakter, kleur ^ Status ^ ^ Karakter, kleur ^ Status ^
 | -, grijs | Geen informatie | | -, grijs | Geen informatie |
-| X , gray | Stop |+| X, grijs | Stop |
 | A, groen | Automatisch rijden | | A, groen | Automatisch rijden |
 | A, blauw | Half automatisch rijden | | A, blauw | Half automatisch rijden |
 | O, grijs | Idle | | O, grijs | Idle |
 | W, groen | Automatisch rijden wachten | | W, groen | Automatisch rijden wachten |
-| W, blau | Half automatisch rijden wachten | +| W, blauw | Half automatisch rijden wachten | 
-| W, geel | Geen nieuwe bestemming ​gevonde; Controleer de __**[[:​tracefilter-nl|Trace]]**__ voor meer informatie. |+| W, geel  | Geen nieuwe bestemming ​gevonden; Controleer de __**[[:​tracefilter-en|Trace ​(EN)]]**__ voor meer informatie. |
 Indien er een dienstrooster actief is zal het karakter onderstreept zijn.\\ Indien er een dienstrooster actief is zal het karakter onderstreept zijn.\\
 Wanneer een __**[[loc-tab-nl#​shunting_on/​off|Rangeer route]]**__ een sein passeert, zal de letter cursief en in blauw getoond worden. {{:​block:​auto-shunt.png?​25}} ​ \\ Wanneer een __**[[loc-tab-nl#​shunting_on/​off|Rangeer route]]**__ een sein passeert, zal de letter cursief en in blauw getoond worden. {{:​block:​auto-shunt.png?​25}} ​ \\
 Om de Status seinen te actualiseren,​ moet de __**[[rocrailini-automode-nl#​Modus_meldingen|Modus meldingen]]**__ actief zijn.\\ Om de Status seinen te actualiseren,​ moet de __**[[rocrailini-automode-nl#​Modus_meldingen|Modus meldingen]]**__ actief zijn.\\
- 
-If an activated __**[[loc-tab-en#​shunting_on/​off|Shunting route]]**__ passes over the signal, the character will be presented in italic and blue {{:​block:​auto-shunt.png?​25}} ​ \\ 
-To update the block state signals __**[[rocrailini-automode-en#​mode_events|Mode events]]**__ has to be activated! 
 \\ \\
-// In bewerking ​VT601 - 2019-08-12//​+=====Opties===== 
 + 
 +====Reset seinen bij uitrijden==== 
 +Wanneer een uitrij-melder is aangegeven, dan worden de bij het blok behorende seinen op "​rood"​ gezet bij het verlaten van het blok.\\ 
 + 
 ===== Algemene knoppen ===== ===== Algemene knoppen =====
 __**[[rocview-common-buttons-nl|Algemene knoppen]]**__ __**[[rocview-common-buttons-nl|Algemene knoppen]]**__
block-signals-nl.1566896800.txt.gz · Last modified: 2019/08/27 11:06 by vt601