User Tools

Site Tools


blockgroups-cond-nl

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

blockgroups-cond-nl [2018/11/12 08:56] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Blockgroep Voorwaarden ======
 +[[dutch|{{ ​ rocrail-logo-35.png}}]]
 +[[dutch|Inhoud]] -> [[dutch#​componenten|Componenten]] ->​[[blockgroups-nl|Blokgroepen]] ​
 +  *  [[blockgroups-gen-nl|Algemeen]] | [[blockgroups-props-nl|Eigenschappen]] | [[blokgroepen-td-nl|Blok gestuurde systemen]] |  ** Voorwaarden**
 +   
  
 +// \\ // \\ 
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +Het opgeven van voorwaarden kan helpen "dead lock" situaties te voorkomen. \\  ​
 +
 + \\
 +
 +===== Blockgroups Dialog Conditions Tab.=====
 +{{blockgroup-cond-en.png}}
 +
 +
 + \\
 +===== Van Blok =====
 +Het eerste blok uit de blokgroeplijst. \\
 +
 + \\
 +===== Free =====
 +Een door komma'​s gescheiden lijst. Eén van de opgesomde blokken moet vrij zijn om de blokgroep te kunnen reserveren. \\   
 + \\
 +
 +===== Voorbeeld =====
 +{{:​blockgroup-cond-example.png?​600}}\\
 +In dit voorbeeld met kopstations ontstaat een "dead lock" als geen van de beide eind blokken vrij zijn.\\  ​
 +Gebruik dan blokgroep voorwaarden om dit te voorkomen.\\  ​
 +^ Van blok ^ Vrij  ^
 +| b6 | b4,b5 |
 +| b7 | b8,b1 |
blockgroups-cond-nl.txt · Last modified: 2018/11/12 08:56 (external edit)