User Tools

Site Tools


blockgroups-cond-nl

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

blockgroups-cond-nl [2018/11/12 08:56]
127.0.0.1 external edit
blockgroups-cond-nl [2020/11/25 12:52] (current)
smitt48
Line 1: Line 1:
-====== Blockgroep ​Voorwaarden ​====== +===== Blokgroep ​Voorwaarden ===== 
-[[dutch|{{ ​ rocrail-logo-35.png}}]] +[[:​dutch#​objects|{{ ​ :​objects.png}}]][[:​dutch|{{  ​:rocrail-logo-35.png}}]] 
-[[dutch|Inhoud]] -> [[dutch#componenten|Componenten]] ->​[[blockgroups-nl|Blokgroepen]]  +[[:dutch|Inhoud]] -> [[:dutch#Rocrail-Objecten|Rocrail-Objecten]] -> [[:blockgroups-nl|Kritische secties & Blokgroepen]] 
-  *  [[blockgroups-gen-nl|Algemeen]] | [[blockgroups-props-nl|Eigenschappen]] | [[blokgroepen-td-nl|Blok gestuurde systemen]] |  ** Voorwaarden**+  *  [[blockgroups-index-nl|Index]] | [[blockgroups-gen-nl|Algemeen]] | [[blockgroups-props-nl|Details]] | **[[blockgroups-cond-nl|Voorwaarden]]**
        
  
-// \\ // \\ + \\   
 +Voorwaarden kunnen nuttig zijn om dead locks na de blokgroep te voorkomen.\\
  
 +{{:​blockgroups-cond-nl.png}}\\
  
 +===== Eerste blok =====
 +Het eerste blok uit de "​Gekoppelde blokken"​ lijst \\
 +Als de blokgroep maar één blok heeft, kan de blokzijde worden gebruikt.
 +\\
 +===== Vrije blokken =====
 +Een komma gescheiden lijst van blokken. Één van deze blokken moet vrij zijn om de blokgroep te reserveren. \\
 +__ ** Opmerking: ** __ // Een blok wordt alleen als vrij beschouwd als de betreffende trein dit blok mag inrijden .// \\
 +\\
 +==== Reserveren ====
 +| Het op deze manier reserveren van blokken wordt gezien als een gebruikersinterventie in de automatische modus; Daarom wordt het niet aanbevolen. |
 +Het eerst vrije blok in deze lijst zal ook worden gereserveerd.\\
 +Dit is bijna het zelfde als een ga naar bestemming opdracht; Rijweg voorwaarden worden genegeerd.
 +\\
 +==== Dienst rooster ====
 +De vrije blokken moeten deel uitmaken van het dienst rooster. \\
 +===== Voorbeeld =====
 +Zie ook: **[[:​critsec-nl|Kritische sectie]]**\\
  
 +{{:​blockgroup-cond-example.png}}\\
 +Blok b3 en b4 vormen een blokgroep als een kritische sectie.\\
 +Alles zou vast lopen als er geen blok vrij is in het eindstation.\\
 +Gebruik de voorwaarden in de blokgroep om dit te voorkomen. :\\
 +^ Eerste blok ^ Vrije blokken ^ Reserveren ^
 +| b3 | b5,b6 |  |
 +| b4 | b1,b2 |  |
 +\\
 +Door nieuwe functionaliteit kan dit nu met één blok worden bereikt, met het onderscheid tussen de +zijde en de -zijde van het blok. \\
 +{{:​blockgroup2.zip}}\\
 +{{:​blockgroup-cond-example2.png}}\\
  
- +^ Eerste blok ^ Vrije block ^ Reserveren ^ 
- +| +b3 | b5,b6 | Lock | 
- +-b3 | b1,b2 | Lock | 
-Het opgeven van voorwaarden kan helpen "dead lock" situaties te voorkomen. \\   +===== Algemene knoppen ​===== 
- +Zie__**[[rocview-common-buttons-nl|Algemene knoppen]]**__\\
- \\ +
- +
-===== Blockgroups Dialog Conditions Tab.===== +
-{{blockgroup-cond-en.png}} +
- +
- +
- \\ +
-===== Van Blok ===== +
-Het eerste blok uit de blokgroeplijst. \\ +
- +
- \\ +
-===== Free ===== +
-Een door komma'​s gescheiden lijst. Eén van de opgesomde blokken moet vrij zijn om de blokgroep te kunnen reserveren. \\    +
- \\ +
- +
-===== Voorbeeld ===== +
-{{:blockgroup-cond-example.png?​600}}\\ +
-In dit voorbeeld met kopstations ontstaat een "dead lock" als geen van de beide eind blokken vrij zijn.\\ ​  +
-Gebruik dan blokgroep voorwaarden om dit te voorkomen.\\ ​  +
-^ Van blok ^ Vrij  ^ +
-| b6 | b4,b5 | +
-| b7 | b8,b1 |+
blockgroups-cond-nl.1542009373.txt.gz · Last modified: 2018/11/12 08:56 by 127.0.0.1