User Tools

Site Tools


can-gc12-nl

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

can-gc12-nl [2018/11/19 12:00] (current)
phg created
Line 1: Line 1:
 +====== CAN-GC12 CBUS schakelbord ======
 +
 +[[english|{{ ​ rocrail-logo-35.png}}]]
 +
 +[[english|Content]] -> [[english#​hardware|Hardware]] -> [[english#​mgv|GCA]]
 +  *  [[mgv-overview-en|The GCA modules]] ​
 +{{  :​gca:​gca123_pict_01.png?​200|}}
 + \\
 +
 +^^^^By Peter Giling ^^^^
 +\\
 +\\
 +======Introductie ======
 +
 +Deze module is indentiek aan de GCA123, maar nu voor gebruik in CAN en CBUS netewerk.\\
 +Ofschoon Android en iPhone steeds meer populariteit genieten, ook in modelspoor, is de tweehandige \\
 +bediening daarvan niet altijd zo gewenst als het lijkt.\\
 +Bijvoorbeeld de CAN-Gc5 of de RocoMaus, beiden goed te gebruiken i.c.m. Rocrail, hebben het nadeel dat voor elke \\
 +wissel of sein opnieuw een adres moet worden ingegeven.\\
 +Deze module is daar iets makkeleker voor.\\
 +De adressen van 8 wissels of seinen worden erin vastgelegd, en daarna met een hand bedienbeer.\\
 +De unit ziet er hetzelfde uit als de GCA123, en er past ook hetzelfde front op, dat op dit moment ook in productie is.\\
 +configerweren gat op dezelfde manier als een CAN-GC2.\\
 +\\
 +\\
 +====== Hardware ======
 +|  {{ :​gca:​can-gc12_sch.pdf |Het schema}} ​ |
 +|  {{ :​gca:​can-gc12_pcb.pdf |De pcb en positie van de onderdelen}} ​ |
 + 
 +
 +
  
can-gc12-nl.txt ยท Last modified: 2018/11/19 12:00 by phg