User Tools

Site Tools


can-kabel-nl

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

can-kabel-nl [2018/11/12 08:56] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== CAN Aansluitkabel Samenstelling ======
 +[[:​english#​command_stations|{{ ​ :​interface.png}}]][[:​english|{{ ​ :​rocrail-logo-35.png}}]]
  
 +[[:​dutch|Content]] -> [[:​dutch#​hardware|Hardware]] -> [[dutch#​merg cbus|MERGCBUS]] ​
 + 
 + \\
 +
 +
 + 
 + 
 + 
 + \\
 +
 +===== Voorbeeld van een CANbus netwerk =====
 +{{:​cbus:​can-gc-example-en.jpg}}
 + \\
 +
 +
 + \\
 +===== Afsluitweerstanden =====
 +[[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​CAN_bus#​Layers|{{http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9e/​CAN-Bus_Elektrische_Zweidrahtleitung.svg/​220px-CAN-Bus_Elektrische_Zweidrahtleitung.svg.png}}]]\\
 +De CANbus staat bekend om zijn hoge betrouwbaarheid. Om dit ook ten volle te kunnen waarmaken moet de CANbus altijd aan beide zijden afgesloten worden met een weerstand van 120 Ohm. Deze weerstanden staan parallel waardoor de bus-impedantie 60 Ohm wordt.
 +
 +Op alle modulen vindt u een jumper die deze weerstand in kan schakelen. In het netwerk wordt dan op de eerste en de laatste module de jumper geplaatst.\\ ​
 +
 + \\
 +
 +===== Bedrading van de connectoren =====
 +De meest geschikte kabel om de CAN modules met elkaar te verbinden is  [[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Category_5_cable|CAT-5]] kabel. Deze kabel is goedkoop en  wordt algemeen toegepast voor computer netwerken en is in iedere computershop en/of bouwmarkt verkrijgbaar.\\ ​
 +{{ http://​www.reichelt.de/​bilder/​web/​artikel/​E910/​CAT5PATK.jpg?​200}} ​
 +De toegepaste connectoren zijn van het DB9 type in de uitvoering mannetje (male) en vrouwtje (female). Deze componenten zijn bijvoorbeeld bij de internet shop van Conrad verkrijgbaar.\\
 +
 +In onderstaand schema wordt de bedrading van de connectoren aangegeven. Hieruit blijkt dat De loconet bus en de CANbus via 1 kabel uitgevoerd kan worden. Dit betekent dan ook dat op de kabel zowel Loconet- als CAN-modulen kunnen worden aangesloten. Ze kunnen zelfs tezelfdertijd gebruikt worden.Het is eveneens mogelijk een booster zoals de ORD-3 op deze kabelsamenstelling aan te sluiten\\ ​
 +
 +====De aansluiting van de kabel op de connectoren====
 +\\|{{ :​cbus:​d9pinout.jpg}}|
 +^  DB9 \\ Pin  ^ Functie ^  CAT-5 kleur  ^ Opmerkingen ^  ​
 +| **1**  | GND         | brown/​white ​ | optioneel|
 +|  **6** | GND         | green/​white ​ |   |
 +| **2**  | RailSync- ​  | orange/​white | tbv de ORD-3 |
 +|  **7** | CANL        | blue/​white ​  ​| ​  |
 +| **3**  | Loconet ​    | green        | bij combi gebruik loconet-CANbus |
 +|  **8** | CANH        | blue         ​| ​  ​|  ​
 +| **4**  | RailSync+ ​  | orange ​      | tbv de ORD-3 |
 +|  **9** |             | Not used     | niet gebruikt|
 +| **5**  | +12V supply | brown        |   |
 +
 +
 + \\
 + \\
 +
 +====Links====
 +Reichelt Elektronik :
 +  * [[http://​www.reichelt.de/?​ARTICLE=2520;​|4X2 AWG26/​7-10]]
 +  * [[http://​www.reichelt.de/?​ARTICLE=6985;​|D-SUB-ST-09]]
 +  * [[http://​www.reichelt.de/?​ARTICLE=6948;​|D-SUB-BU-09]]
 +  * [[http://​www.reichelt.de/?​ARTICLE=9151;​|KAPPE-09M]]
 +
 +In Nederland is bestelling bij [[http://​www.conrad.nl|Conrad]] eveneens mogelijk.\\
 + \\
 +
 +====Alternatief====
 +| Alleen voor testdoeleinden en kleine banen. |\\
 +{{ http://​www.reichelt.de/​bilder/​web/​artikel/​C610/​A2300.jpg?​150}}
 +In de computershops zijn ook kant en klare volledig bedrade "​RS232"​ kabels met connectoren verkrijgbaar. Deze kabels zijn gemaakt voor het transport van data en niet voor vermogen van enige omvang daarom niet of slechts zeer beperkt bruikbaar in een netwerk zoals Loconet of de CANbus.
 +
 +
 +\\
can-kabel-nl.txt ยท Last modified: 2018/11/12 08:56 (external edit)