User Tools

Site Tools


can-node-nl

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

can-node-nl [2018/11/12 08:56] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== CAN Modulen Setup Algemeen======
 +[[:​english#​command_stations|{{ ​ :​interface.png}}]][[:​english|{{ ​ :​rocrail-logo-35.png}}]]
  
 +[[:​dutch|Content]] -> [[:​dutch#​hardware|Hardware]] -> [[dutch#​merg cbus|MERGCBUS]] ​
 + 
 +\\
 +
 +=====Firmware Copyright=====
 +Copyright(c) MERG and Rocrail.\\
 +Commercieel gebruik is verboden.\\
 +:!: //Alleen Kits gekocht bij **[[http://​www.phgiling.net|Giling Computer Applications]]** direct zijn legaal en ondersteund in het Forum.//\\
 + \\
 +
 +=====CAN Modulen Setup Algemeen=====
 +\\
 +
 +{{:​cbus-nodesetup-node_2-nl.jpg|}}
 +
 +\\
 +
 +=====Knooppunt / Node=====
 +Iedere op de CAN bus aan te sluiten module krijgt een unique node nummer.\\
 +Van een aantal modulen, bijvoorbeeld de GC-3 en GC-5 is dit node nummer in de firmware opgenomen of wordt het dynamisch toegewezen, er is geen instelling nodig. Kijk daarvoor bij de diverse modulen.\\
 +Voor die modulen waarvoor dit wel nodig is, ga als volgt te werk: \\
 +  * Druk op het **drukknopje** op de module.\\
 +  * Het setup venster zoals boven getoond,​opent.\\
 +  * Ga naar de tab "​knooppunt"​.\\
 +  * Kies achter Node nr.een nieuw nummer en druk op Stel in.\\
 +  * Ga naar de tab "​Index"​ , als het goed gegaan is staat daar de module met het oude maar ook met het nieuwe nodenummer.\\
 +  * Op de query knop drukken en het lijstje wordt ververst waarbij de "oude module"​ verdwijnt.
 +
 +\\
 +
 +=====Index=====
 +{{:​cbus:​cbus-nodesetup-index.png}}\\
 +Onder tab "​index"​ krijgt u na het drukken op de "​query"​ button een overzicht van de op de CANbus aangesloten modulen.\\
 +U selecteert een module voor verdere bewerking door er dubbel op te klikken. Daarmee wordt ook  "get all" geactiveerd waardoor alle actuele waarden opgehaald en getoond worden \\
 +Het instelscherm voor de betreffende module opent dan voor verdere bewerking.\\
 +:!: Als er meerdere Central Stations vastgelegd zijn dan moet  het Interface ID  aangegeven worden van de Cbus interface waarop de query gedaan wordt.\\
 + 
 +\\
 +
 +=====Variablen=====
 +Sommige CAN-modules vragen om de invoer van variabelen. Onder deze tab is dat mogelijk.\\
 +\\
 +
 +=====Gebeurtenissen / Events=====
 +Informatie voor de software ontwikkeling
 +\\
 +
 + 
 +
 +===== CAN GC1e ....... GC7=====
 +Zie voor de setup van de CAN modules de beschrijving van deze modules.\\
 +
 +
 +===== Adresseren =====
 +De MERGCBus adressering is **[[:​addressing-en#​flat_accessory_decoder_address_fada|FLAT]]**,​ alleen de bus waarde en de adres waarde worden gebruikt; De poortwaarden worden gebruikt als het adresveld 0 is.\\  ​
 +^ Rocrail ^ MERGCbus ^ Bereik ^ Opmerking ^
 +|-|CAN ID|0..127|dit is een uniek nummer binnen het CAN segment. Een CAN-netwerk kan opgebouwd zijn/worden uit meerdere zelfstandige segmenten|
 +| Bus |Node nummer |0..65535| Voor **[[:​cbus-en#​short_events|lange events]]** en voor firmware updates.Het moet binnen alle gebruikte can modules een uniek nummer zijn|
 +| Adres | Event nummer|0..65535| | 
 +| Poort |Event nummer als het adres 0 is | 0..65535 |Moet 0 zijn als het adresveld wordt gebruikt. |
 +| Gate | | |Wordt niet gebruikt. | \\
 +
 +
 +
 + \\
 +:!: Letop: De RFid events op de GC4 gebruiken geen node nummer, de andere melders op deze module gebruiken het Node nummer als bus nummer. \\  ​
can-node-nl.txt ยท Last modified: 2018/11/12 08:56 (external edit)