User Tools

Site Tools


can-node-nl

CAN Modulen Setup Algemeen

Copyright© MERG and Rocrail.
Commercieel gebruik is verboden.
:!: Alleen Kits gekocht bij Giling Computer Applications direct zijn legaal en ondersteund in het Forum.

CAN Modulen Setup AlgemeenKnooppunt / Node

Iedere op de CAN bus aan te sluiten module krijgt een unique node nummer.
Van een aantal modulen, bijvoorbeeld de GC-3 en GC-5 is dit node nummer in de firmware opgenomen of wordt het dynamisch toegewezen, er is geen instelling nodig. Kijk daarvoor bij de diverse modulen.
Voor die modulen waarvoor dit wel nodig is, ga als volgt te werk:

  • Druk op het drukknopje op de module.
  • Het setup venster zoals boven getoond,opent.
  • Ga naar de tab "knooppunt".
  • Kies achter Node nr.een nieuw nummer en druk op Stel in.
  • Ga naar de tab "Index" , als het goed gegaan is staat daar de module met het oude maar ook met het nieuwe nodenummer.
  • Op de query knop drukken en het lijstje wordt ververst waarbij de "oude module" verdwijnt.


Index


Onder tab "index" krijgt u na het drukken op de "query" button een overzicht van de op de CANbus aangesloten modulen.
U selecteert een module voor verdere bewerking door er dubbel op te klikken. Daarmee wordt ook "get all" geactiveerd waardoor alle actuele waarden opgehaald en getoond worden
Het instelscherm voor de betreffende module opent dan voor verdere bewerking.
:!: Als er meerdere Central Stations vastgelegd zijn dan moet het Interface ID aangegeven worden van de Cbus interface waarop de query gedaan wordt.


Variablen

Sommige CAN-modules vragen om de invoer van variabelen. Onder deze tab is dat mogelijk.

Gebeurtenissen / Events

Informatie voor de software ontwikkeling

CAN GC1e ....... GC7

Zie voor de setup van de CAN modules de beschrijving van deze modules.

Adresseren

De MERGCBus adressering is FLAT, alleen de bus waarde en de adres waarde worden gebruikt; De poortwaarden worden gebruikt als het adresveld 0 is.

Rocrail MERGCbus Bereik Opmerking
-CAN ID0..127dit is een uniek nummer binnen het CAN segment. Een CAN-netwerk kan opgebouwd zijn/worden uit meerdere zelfstandige segmenten
Bus Node nummer 0..65535 Voor lange events en voor firmware updates.Het moet binnen alle gebruikte can modules een uniek nummer zijn
Adres Event nummer0..65535
Poort Event nummer als het adres 0 is 0..65535 Moet 0 zijn als het adresveld wordt gebruikt.
Gate Wordt niet gebruikt.


:!: Letop: De RFid events op de GC4 gebruiken geen node nummer, de andere melders op deze module gebruiken het Node nummer als bus nummer.

can-node-nl.txt · Last modified: 2018/11/12 08:56 by 127.0.0.1