User Tools

Site Tools


clock-adjust-nl

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

clock-adjust-nl [2018/11/12 08:56] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== De Klok ======
  
 +[[:​dutch#​rocview|{{ ​ :​viewer.png}}]][[:​dutch|{{ ​ :​rocrail-logo-35.png}}]]
 +[[dutch|Inhoud]] -> [[dutch#​rocview|Rocview]]
 +  * [[rocgui-menu-nl|Menubalk]] | **[[rocgui-config-nl|Configuratie]]** | [[loc-tab-nl|Loc Overzicht]] | [[gui-accel-nl|Sneltoetsen]] | [[gui-cs-status-nl|Statusindicatie]] | [[gui-multi-nl|Meer Instanties van Rocview]] | [[gui-reports-nl|Documentatie]]\\
 +    * [[rocgui-lang-nl|Taalkeuze]] | [[rocgui-gen-nl|Algemeen]] | [[rocgui-trace-nl|Trace]] | [[rocgui-pt-nl|Programmeren]] | [[symbols-nl|SVG Symbolen]] | **De Klok** | [[gamepad-nl|Gamepad support]] | [[mic-nl|MIC]] | [[accel-nl|Sneltoets noodstop]]\\
 +
 +// \\ // \\
 +
 +===== Klok aanpassen =====
 +Open een klok dialoog met rechter muisknop op de klok en dan "Tijd instellen"​.\\
 +{{clock-menu-en.png}}\\
 +{{clock-adjust-en.png}}\\
 +\\
 +==== Tijd stoppen ====
 +Stopt de klok. Voor werkzaamheden,​ probleemoplossing of gewoon een pauze.\\
 +\\
 +==== Tijd starten ====
 +Laat de klok weer lopen.\\
 +\\
 +Meer info bij __**[[clockservice-nl|Clock Service Commandos]]**__ \\
 +\\
 +===== Model klok =====
 +Klok in een appart venster die naar wens kan worden herschaald.\\
 +{{:​rocview:​clockdlg-en.png}}\\
clock-adjust-nl.txt ยท Last modified: 2018/11/12 08:56 (external edit)