User Tools

Site Tools


critsec-nl

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

critsec-nl [2018/11/12 08:56] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Kritieke sectie======
 +[[dutch|Inhoud]] -> [[dutch#​auto mode|Auto Mode]] ​
 +  * **Kritiek sectie ** 
 +   
  
 +// \\ // \\
 +
 +===== Setup =====
 +
 +Blok **b3** en **b4** zijn gedefinieerd als __[[blockgroups-nl|critical section]]__ om een deadlock te voorkomen .\\
 +Dit voorbeeld werkt zonder de __[[rocrailini-automode-nl|second next block]]__ option.\\
 +Voor de lok's is de __[[loc-details-nl|Same destination direction]]__ flag gezet.\\
 +Voor de blokken b3 en b4 is de  __[[block-gen-nl|wait]]__ flag gezet.\\
 + \\
 +
 +===== Proces van bezetten en vrijgeven =====
 +
 +| Uitgangs positie van de twee lok's. |
 +| {{critsec-test-1.png}} |\\
 + \\
 +| Na het starten van beide lok's in auto mode kan er slechts 1 de blokgoep b3b4 reserveren. In dit geval Lok1. |
 +|{{critsec-test-2.png}}|\\
 + \\
 +| Blok b1 wordt vrij gegeven door de **in** event van blok b3. |
 +| {{critsec-test-3.png}} |\\
 + \\
 +| Blok b5 wordt gereserveerd op het **enter** event van blok b4. |
 +| {{critsec-test-4.png}} |\\
 + \\
 +| Blok b3 wordt vrij gegeven door het **in** event van blok b4. Maar blok b3 kan niet gereserveerd worden door een andere trein omdat b4 nog gereserveerd is. |
 +| {{critsec-test-5.png}} |\\
 + \\
 +| Nu is Lok1 in blok b5 aangekomen en geeft blok 4 vrij waardoor andere treinen blokgroep b3b4 kunnen reserveren. |
 +| {{critsec-test-6.png}} |\\
 + \\
 +| Lok2 kan nu naar de andere kant gaan door b3 and b4 te reserveren. |
 +| {{critsec-test-7.png}} |\\
 + \\
 +
 +===== Bestand =====
 +{{critsec-test.xml}}\\
 + \\
 +Gebruik de **DDA** of **DDX** optie om de melders te activeren met een muisklik .
critsec-nl.txt ยท Last modified: 2018/11/12 08:56 (external edit)