User Tools

Site Tools


dda-nl

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

dda-nl [2018/11/12 08:56] (current)
Line 1: Line 1:
 +======Digital Direct voor Windows en Linux======
 +| {{rocrail-logo-32.png}} |   |
 +[[dutch|Inhoud]]
 +
 +
 +=====Algemeen=====
 +Het protocol DDA beschikt over de benodigde DCC commando'​s en verwerkt de meldingen van de S88 bezetmelders.
 +
 +=====Belangrijkste eigenschappen=====
 +  * Volledige Rocrail ondersteuning
 +  * Compatibel met [[ord-1-en|ORD-1]]
 +  * NMRA DCC
 +  * 4 S88 bussen
 +  * Programmeer Spoor met ondersteuning voor het schrijven en lezen van CV's
 +  * Lage belasting voor de CPU in de computer
 +  * Geen extra proces op te starten
 +  * Snelle respons op besturingssignalen
 +  * Zowel voor Linux als voor Windows
 +  * geen ondersteuning van het Maerklin protocol
 +
 +
 +
 +=====Windows XP en dda=====
 +
 +Om in Windows NT/2000/XP Rocrail te draaien met DDA, moet een device driver geinstalleerd worden.
 +Volg de link [[http://​home.snafu.de/​mgrafe/​treiber.htm|GIVEIO.SYS]] om te lezen hoe deze driver geinstalleerd moet worden.
 +Je kunt de driver ook downloaden van de site: [[http://​home.snafu.de/​mgrafe/​Programme/​DDW-Treiber.zip|DDW-Treiber.zip]]
 +
 +Als je met een tekst editter het rocrail.ini bestand onder Windows bekijkt moet dat er als volgt uitzien:
 +<code xml>
 +  <digint iid="​dda-1"​ lib="​dda">​
 +    <dda port="​com1"​ dtr4pt="​true"​ s88busses="​1"​ s88b0modcnt="​4"/>​
 +  </​digint>​
 +</​code>​
 +We lezen hier dat DDA de iid of naam dda-1 is gegeven en dat de bibliotheek dda wordt geladen. Tevens vindt de communicatie plaats over de Com1 poort, is er 1 S88 bus en zijn er 4 S88 modules aangesloten.
 +
 +
 +=====Linux en dda=====
 +
 +Voorbeeld een rocrail.ini bestand in Linux:
 +<code xml>
 +  <digint iid="​dda-1"​ lib="​dda">​
 +    <dda port="/​dev/​ttyS0"​ dtr4pt="​true"​ s88busses="​1"​ s88b0modcnt="​4"/>​
 +  </​digint>​
 +</​code>​
 +Als je reeds gebruik maakt van **ddl.so** en dat werkt goed dan moet je niet omschakelen naar **dda.so**.
 +dda.so voorziet NIET en ZAL NIET voorzien in het Marklin Motorola protocol.
 +En **ddl.so** zal in de toekomst blijven bestaan om te voorzien in verdere ontwikkelingen.
  
dda-nl.txt ยท Last modified: 2018/11/12 08:56 (external edit)