User Tools

Site Tools


ddx-nl

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
ddx-nl [2018/11/12 08:56]
127.0.0.1 external edit
— (current)
Line 1: Line 1:
-=====DDX ​ Digital Direct Xtra ===== 
-[[dutch|{{ ​ rocrail-logo-35.png}}]] 
-[[dutch|Inhoud]] -> [[dutch#​central stations|Central Stations]] ->   **DDX Digital Direct Xtra** ​     
-  * [[ord-cs-nl|ORD-1]] | [[Maerklin_6604-nl|Märklin Delta 6604 en ORD-1]] | [[Maerklin_6015_6017-nl|Märklin 6015/6017 Booster met RS232]] | [[roco-booster-nl|Roco booster met RS232]] | [[s88_lpt-nl|S88 Modules]] 
-  ​ 
  
-// \\ // \\ 
- 
-^//Letop : Alvorens decoders of andere hardware aan te schaffen overtuig je ervan dat deze kunnen samenwerken met de DCC/MM signalen die opgewekt worden met DDX Kijk ook op : [[ddx-en#​black_whitelist|Black/​White list]].//| \\ 
- 
- \\ 
-=====Eigenschappen===== 
-  * Voorziet in zowel het NMRA-DCC als het Märklin/​Motorola (MM) formaat. 
-  * Tot vier s88 bussen op de parallelle poort. 
-  * Zowel voor Linux als voor Windows. 
-  * Volledige Rocrail ondersteuning 
-  * Voorziet in het **NMRA DCC** en het **Märklin/​Motorola (MM)** protocol. 
-  * Kompatiebel met **[[ord-1-en|ORD-1]]** 
-  * Laag CPU gebruik 
-  * Geen extra processen nodig 
-  * Zonder protocol-overhead voor betere antwoordtijden. 
-  * DCC eigenschappen:​ 
-    * Programmeer Spoor ondersteuning voor programmeren en uitlezen van CV's 
-    * Korte en lange adressering 
-    * 14, 28 of 127/128 snelheidsstappen 
-    * 12 functies 
- 
-=====Let op===== 
-  * DDX is niet instaat die signaal kwaliteit te leveren die normale CS leveren, probleempjes kunnen verwacht worden. 
-  * S88 is niet voor 100% betrouwbaar o.a. vanwege die lengte van de aansluitbedrading tussen de IC's op de printen. 
- 
-=====S88 Terugmelding===== 
-De S88 bussen, tot vier stuks, zijn verbonden met de printerpoort. 
-Alle bussen worden voor een snellere ontvangst van de bezetmelders ​ parallel ingelezen. 
- 
- 
-====S88 Addressering==== 
-  * Bus 0 start bij bezetmelder 0 
-  * Bus 1 start bij bezetmelder 496 
-  * Bus 2 start bij bezetmelder 992 
-  * Bus 3 start bij bezetmelder 1488 
- 
- 
-=====Linux en Windows===== 
-Momenteel is DDX getest op de volgende computer platformen: 
-  * Linux 2.6 kernel (Ubuntu 7.10, 8.04, 8.10, Debian4) 
-  * Windows XP SP2 
-  * ... 
- 
- 
-=====Setup===== 
-Nodes, attributen en waarden worden hier uitgelegd: [[http://​www.rocrail.net/​doc/​rocrail-wrappers/​wrapper-en.html#​digint|wrapper-en.html#​digint]]\\ 
-Alle parameters zijn in te stellen vanuit de [[rocrailini-controller-nl#​new_add|Rocgui]].\\ 
- 
-==== Loc Decoders ==== 
-Het is aan te raden om de locdecoder, **CV29**, te programmeren voor   ​**alleen digitale** ​ rijden.\\ 
-Onder bepaalde omstandigheden kan de railspanning namelijk zonder digitaal signaal zo hoog zijn dat de loc  analoog reageert als of  CV29 op **standaard** ingesteld staat. 
- 
- 
-**Hoe 128 snelheidstrappen bij DCC decoders in te stellen** 
- 
-Ten eerste moet de decoder ingesteld zijn op 28/128 stappen.Programmeer bit 2 van cv29 met een 1: cv29=2. Daarna moeten we rocrail vertellen hoe de data naar de loc gezonden moet worden. Klik op Tables-Locomotives en selecteer de loc waarvan je de instelling wilt veranderen. Klik op interface en verander de volgende instellingen:​ Protocol versie op 2, en 128 stappen. 
- 
-Sommige Lenz decoders herkennen alleen 14,27 en 127 stappen. Wees er zeker van dat je decoder 128 stappen aan kan. Vraag dit eventueel na. 
- 
-{{loc.png}} 
- 
- 
- \\ 
- 
-**Treinen die rijden zonder digitaal signaal als DDX start.** 
-Bij gebruik van DDX moet de locdecoder zo geprogrammeerd worden dat hij niet analoog kan rijden. Meestal is dat een instelling bij CV29. 
- 
- 
- 
-====Seriële poort==== 
-Gebruik voor de beste resultaten de standaard seriële poorten: ​  ​ttyS0-4 (Linux), Com1-4 (Windows) en  0x3F8, 0x2F8, 0x3E8, 0x2E8.\\ 
-{{ddx-gen-en.png}}\\ 
-Als een niet standaard adres gebruikt wordt dan kan de instelling onder **Port base** gewijzigd worden, in alle andere gevallen laat  op nul staan (0).\\ 
- \\ 
-===dmesg | grep tty=== 
- 
-Dit is het commando voor Linux gebruikers om de instellingen van de seriele poort te verkrijgen: 
- 
-<​code>​ 
-serial8250: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A 
-00:08: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A 
-0000:​02:​00.0:​ ttyS1 at I/O 0xdf00 (irq = 169) is a 16550A 
-0000:​02:​00.0:​ ttyS2 at I/O 0xde00 (irq = 169) is a 16550A 
-</​code>​ 
- \\ 
-DDX  werkt met de meeste USB naar Serieel adapters. Voor een goede werking met het Märklin/​Motorola protocol moet de USB naar Serieel adapter 6-bits dat verzenden ondersteunen en een terugmelding geven wanneer de Uart zendbuffer leeg is. Onder Windows is er tijd nodig om te wisselen tussen de DCC en MM settings. Dit geeft pauzes in de datastroom waardoor de verlichting van de locs flikkeren. ​ 
-// \\ // \\ 
- 
-De werking van de USB naar serieel adapter is afhankelijk van de toegepaste chip:  ​ 
- 
- 
-| Chip     | Linux 2.6.22 | Windows XP, chip manufacturers driver| 
-| FTDI2232 | DCC enkel (6-bit transfers niet voorzien door de hardware) ​ || 
-| Prolific 2303 | DCC enkel, transmitter-leeg detectie werkt niet in driver || 
-// \\ // \\  
- 
-====Parallele poort==== 
-{{ddx-s88-en.png}}\\ 
-De volgende parallele poorten worden ondersteund:​ parport0-2 (linux), LPT1-3 (Windows) (0x3BC, 0x378, 0x278).\\ 
- Zet poort adres op 0 om de S88 volledig uit te zetten.\\ 
-==== Details ==== 
-{{ddx-details-en.png}}\\ 
- 
-=== Fast CV Get === 
-Gebruik deze optie bij een echte RS232 poort  voor sneller lezen van de  CV's .\\ 
- 
-=== Check TX === 
-Reduceer lichtflikkeren bij gebruik van een echte RS232 poort.\\ 
-====Protocols==== 
-DCC aan = Activeer DCC locs en benodigdheden\\ 
-MM aan = Activeer MM locs\\ 
-MMA aan = Activeer MM accessoires\\ 
-MMLP aan = Activer MM lange pakketten pause 
- 
-|DCC  | MM | MMA | Mode | Opmerking | 
-| Aan |    |     | Alleen DCC | geen MM output, alleen DCC | 
-| Aan |Aan |     | MM loks, met DCC  decoders, zoals de Opendecoder | DCC idle data | 
-| Aan |Aan | Aan | Gemixte mode | DCC idle data | 
-| Aan |    | Aan | DCC + MM benodigdheden |  DCC wordt alleen verstoord door MM-accessoire data  | 
-|     |Aan | Aan | Normaal MM mode | Geen DCC idle data | 
- 
-//Note: Voor een svn oder dan 2483 , alles aan zetten.// 
- 
-=====Beperkingen ===== 
-Om Rocrail met DDX in Windows NT/2000/XP te draaien moet de volgende driver geinstalleerd worden: 
-[[http://​home.snafu.de/​mgrafe/​treiber.htm|GIVEIO.SYS]] 
- 
-De link geeft je eveneens een beschrijving hoe je deze driver moet laden. De driver kan eveneens hier gedownloaded worden :\\ 
- 
-Let erop dat de gebruikte RS232 poort een goed digitaal signaal kan produceren, niet alle seriele poorten kunnen goed omgaan met de digitale rocrail aansturing.\\ 
- 
- 
-Alternatieve lokaties om de driver te downloaden :\\ 
-[[http://​home.snafu.de/​mgrafe/​Programme/​DDW-Treiber.zip|DDW-Treiber.zip]] 
-en:\\ 
-http://​sourceforge.net/​project/​showfiles.php?​group_id=46487&​package_id=77441&​release_id=150767 
- 
-// \\ // \\ 
- 
-DDX heeft een 16550 compatibele UART seriële poort nodig. 
- 
-Het MM formaat heeft een speciale timing die gebruik maakt van busy wachtlussen. De timing functies vragen minimaal een Pentium processor. 
- 
- 
-De commando-wachttijd voor een enkel commando is gemiddeld 0-50ms. Bij DCC wordt iedere lok om de 50ms voorzien van nieuwe data (er is een wachttijd voor het refresh packet (25ms) en idle data (25ms)). 
- 
-  * Alleen DCC, verversing ongeveer iedere 50ms. 
-  * Aleen MM, verversing één lok ongeveer 375ms (dit benodigt 5 pakketen, 1 snelheid en 4 FX pakketen, 25ms idle data is nodig tussen de pakketen). 
-  * DCC + MM, één DCC lok en 25ms idle data is nodig tussen ieder MM refresh paket. Een compleet MM lokververscyclus neemt dan ongeveer 500ms in beslag. 
- 
-Beperking die mogelijks in de toekomst verholpen zijn: 
-  * Verbeterde foutafhandeling. **Nog te realiseren...** 
-  * Maak de code "​reentrant":​ mogelijkheid om meer dan één DDX te gebruiken, met verschillende poorten. **Nog te realiseren...** 
-  * Verbeter en controleer output timing en latency. 
- 
-=====Aanbevolen Hardware===== 
-[[ord-1-en|ORD-1]] 
- 
-Hardware die werkt met erddcd, SRCP of DDW werkt ook met DDX. 
-De programmeer voorziening voor locdecoders en functiedecoders is specifiek gemaakt voor ORD-1, maar vergelijkbare hardware werkt naar alle waarschijnlijkheid ook.. 
-De oude S88 interface voor MrDirect is niet compatibel met DDX,  recente versies van MrDirect ondersteunen ons type S88 interface. 
- 
- 
-=====Motorola Protocol Versies===== 
-^ versie ^ adresbereik ^ speed stappen ^ functies ^ Opmerkingen ^ 
-| 1 | 255 | 15 | 0 | Verouderde decoders, geen absolute lokrichting. Maximaal 80 adressen ​ voor Märklin decoders. | 
-| 2 | 80 | 15 | 4 | Meeste MM-compatibele decoders. | 
-| 3 | 255 | 28 | 4 | Nieuwere decoders (MFX+MM) ondersteunen 28 snelheidsstappen. Ook gebruikt voor Wikinger decoder. | 
-| 4 | 255 | 15 | 4 | Uitgebreide adresbereik (Uhlenbrock?,​ Tams?) | 
-| 5 | - | 28 | - | Voorziet in 28 stappen door het zenden van 2 maal het versie 2-pakket met verschillende snelheden... | 
- 
-=====NMRA DCC Protocol specifiek===== 
-  * Beide korte en lange adressen. 
-  * 14, 28 en 127/128 speed steps. 
-  * Tot 12 functies. 
-  * CV-programmering en CV-lees op programmeerspoor 
-  * CV-programmering op de hoofdbaan (POM) 
-=====Zwarte/​witte lijst===== 
-De RS232 poort/​Uart ​ van de PC is niet gemaakt om signalen te genereren die voor 100% aan de NMRA standaard voldoen. Hierdoor kunnen sommige decoders niet of slechts ten dele werken. ​ 
-  
- 
-^ Merk ^ Naam ^ Type ^ Link ^ Status ^ Opm. ^ 
-| Rocrail | alle eigen RR DCC decoders | accessoire decoder |http://​wiki.rocrail.net/​doku.php?​id=english#​hardware | OK | Alle DCC decoders beschreven bij de hardware werken goed met DDX | 
-| Lenz | Silver Mini | loc decoder | http://​www.digital-plus.de/​digitalplus/​digitalplus_decoder_silver.php | OK | werkt goed| 
-| Lenz | Gold Mini | Loco Decoder | http://​www.digital-plus.de/​digitalplus/​digitalplus_decoder_gold.php | OK | werkt goed| 
-| Kuehn | N025 | loc decoder | http://​www.kuehn-digital.de/​ | OK | werkt goed| 
-| CT Elektronik | DCX 74 | loc decoder | http://​www.tran.at/​ | OK | werkt goed  | 
-| Tams | LD-G 33 | loc decoder | http://​www.tams-online.de/​htmls/​aktuell.html | deels | decoder werkt maar uitlezen CV is niet mogelijk ​ | 
-| Tams | LD-G 8 | loco decoder | http://​www.tams-online.de/​htmls/​aktuell.html | OK|werkt goed    | 
-| Tams | LD-G 21 | loco decoder | http://​www.tams-online.de/​htmls/​aktuell.html | OK|werkt goed | 
-| Tams | LD-G 5 | loco decoder | http://​www.tams-online.de/​htmls/​aktuell.html | OK|werkt goed  | 
-| Tams | FD-R | functie decoder | http://​www.tams-online.de/​htmls/​aktuell.html | deels | decoder werkt maar uitlezen CV niet mogelijk works | 
-| Wedi | 8 poort'​s DCC servo decoder DIY | accessoire decoder | http://​freenet-homepage.de/​wedis-bastelecke/​ | OK | werkt goed  | 
-| LDT | S-DEC-4-DC | accessoire decoder | http://​www.ldt-infocenter.com/​ | OK | werkt goed | 
-| LDT | M-DEC-DC | accessoire decoder | http://​www.ldt-infocenter.com/​ | OK | werkt goed | 
-| MBTronik | WA5 Servo decoder |  accessoire decoder | http://​www.mbtronik.de/​wa5.html | ERROR | werkt niet en is ook niet te programmeren ​ | 
-| Digitalbahn | Sven Brandt'​s draaischijf decoder | Draaischijf decoder DCC | http://​www.digital-bahn.de/​ | OK | Gebruik ​ Firmware versie 1.37 of hoger. DCC getest | 
-| ESU | LokPilot V3.0 DCC, LokSound V3.5, LokPilot Basic | loco decoder | http://​www.esu.eu/​ | OK | works well | 
-  
ddx-nl.1542009373.txt.gz · Last modified: 2018/11/12 08:56 by 127.0.0.1