User Tools

Site Tools


direction-nl

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
direction-nl [2018/11/12 08:56]
127.0.0.1 external edit
direction-nl [2020/10/26 11:39] (current)
vt601 [Rijrichting Indicator]
Line 1: Line 1:
-======Rijrichting======+======Rijrichting ​in Blokzijde routes======
 [[dutch|{{ :​rocrail-logo-35.png}}]] [[dutch|{{ :​rocrail-logo-35.png}}]]
-[[dutch#​inhoud|Inhoud ]]->[[ dutch#auto  modeAuto  mode ]]   +[[dutch#​inhoud|Inhoud ]]->​[[dutch#​automatic_mode|Automatisch bedrijf]]  
-  * ** Rijrichting** ​+ 
 +  * ** Rijrichting ​in blokzijde routes** 
 // \\ // \\  // \\ // \\ 
 +| Bijgewerkt op 2020-05-20 door VT601|\\
  
 +// \\ // \\
 +**Uitleg over de (logische) rijrichting bij gebruik van "​blokzijde"​ routes in automodus**\\
  
-=====Lokomotief Richting===== + \\ 
-Alle lokomotieven hebben een richting, die op de voorzijde en de achterzijde ​van de lokomotief wordt gebaseerdDe richting van een stoomlokomotief is duidelijk wegens hun ontwerp. +Andere ​van belang zijnde pagina'​s m.b.tdit onderwerp:\\ 
-{{brawa40032-t3-945.png}} +  
- +  * **[[:commuter-setup-nl|Pendeltrein instellen (NL)]]**
-De elektrische lokomotieven zijn netelig omdat beide uiteinden hetzelfde lijken. +
-{{HR2053.png}} +
- +
-Voor 3 rail-electrisch,​ het uiteinde met de sleper is meestal de voorzijde. +
-{{pickup-shoe.jpg}} +
-//Märklin Electrische Lokomotief, linkerzijde//​ +
- +
-When the decoder in the locomotive receives a command to move forward, it spins the motor one way, when it receives a command to move backwards it spins the motor in reverse. Note that if you hook up the decoder incorrectly,​ it will move the wrong way. You might not notice this if you are wiring an Electric Locomotive, but its obvious for Steamers. +
- +
-When you run a locomotive manually in Rocrail, you can see in the GUI if Rocrail is sending forwards commands or backwards commandsLook at the Direction button in the Locomotive Control Window, and pay attention to the arrowhead on the button+
- +
-| {{rocrail-forwards.png}} |   | Sending forwards commands to the decoder |   | +
-| {{rocrail-reverse.png}} |   | Sending backwards commands to the decoder |   | +
-Note the use of a Steam Locomotive graphic, this makes it obvious whether the decoder commands are forwards or backwards for this locomotive. +
-====The Placing Checkbox==== +
-You can make Rocrail swap the forwards and backwards commands sent to a **specific** Loc's decoder with the Placing Checkbox in the Locomotives dialog: +
-{{loc-int-placing-en.png}} +
- +
-If the box is checked, the placing is **Default**,​ which means Rocrail should send **forwards** commands to the decoder to make this locomotive move **forwards** on a Route. If you uncheck this box, then Rocrail will send **backwards** commands to make this locomotive move **forwards** on a Route. +
-{{steamer-backwards-consist-2.jpg}} +
-//Consist with reversed steamer -- when backwards really means forwards//​ +
- +
-=====Route Richting===== +
-A Route is two adjacent blocks that are linked together. Routes have a direction, specified by choosing the From Block and the To Block in the [[route-gen-en|Routes dialog box]]+
-{{route-gen-en.png}} +
-Routes dialog [Needs to be for route A-B, with From Block/To Block and Run +
-Direction circled in Red] +
- +
-The **default** direction of the Route is always from the From Block to the To Block in the dialog. +
- +
-[TK -- example plan shot. Rob, I have this shot, I will post it and the others for this page, they come from a GUI track plan.] +
- +
-Rocrail sends forwards commands to all locomotive'​s **by default** to move the loc from A to B on this Route. +
- +
-====The Run Direction Setting==== +
-You can make Rocrail swap the direction of a Route by setting the Run Direction to reverse. By default, Rocrail will send forwards commands to **any** locomotive in Block A to move it to Block B. If you set Run Direction to Reverse, Rocrail will send backwards commands to **any** locomotive to move them from Block A to Block B. +
- +
-TK -- example track shot w/Reverse as default direction. +
- +
-====The Usage Setting==== +
-**The Usage Setting has nothing to do with direction.** It does not change whether Rocrail sends forwards or backwards commands to a locomotive'​s decoder. +
- +
-Instead, it controls whether Rocrail can use the route **one way only**, like any road in real life. +
- +
-If Usage is set to **From - To**, Rocrail can only move a loc from the From Block to the To Block. Moving backwards from the To block to the From block is not allowed.+
  
-If Usage is set to **Both Directions**then a locomotive is allowed ​to move from either block to the otherHowever, the commands sent to the locomotive'​s decoder are still determined by the Block the loc is in, and the direction for the Route.+===== Introductie ===== 
 +De begrippen rijrichtingvooruit en achteruit, zijn soms erg vaag en leiden daardoor vaak to verwarringZe zijn alleen exact wanneer duidelijk ​is of ze betrekking hebben op een trein of slechts een locomotief.\\
  
-This means if the Run Direction for the Route is **forwards**and the Locomotive ​is in the **To** blockRocrail will send **backwards** commands to the decoder to move from the To Block to the From block**to make it back up**.+|  {{brawa40032-t3-945.png}} ​ | {{HR2053.png}} | 
 +| Een stoomlocomotief. Vooruit en achteruit \\ zijn duidelijk als gevolg van het ontwerp. | Van treinstellen en vele diesel-locs en E-locs \\ is niet direct duidelijk wat de voor- dan wel de achterzijde is. | 
 +|  {{steamer-backwards-consist-2.jpg}} ​ || 
 +| Een stoomloc die een trein //trekt//. De loc zelf rijdt achteruit\\ maar de rijrichting van de trein is vooruit, d.w.z. van links naar rechts. ||\\ 
 + \\ 
 +Als voorbeeld om het begrijpelijk te maken, nemen we een goederentrein met diverse wagens. Deze wordt getrokken door een elektrische locomotief. De beide cabines zijn gemerkt met 1 en 2.\\ 
 +De hobbyist moet duidelijk zijn dat deze loc vooruit rijdt als de cabine 1 voorop loopt. (Bij 3-rail modellen is dit veelal ook de cabine waar zich de sleper bevindt.)\\ 
 +|  {{pickup-shoe.jpg}} ​ | 
 +| Een Märklin elektrische locomotief met de voorzijde naar links, dat herkenbaar is door de plaats van de sleper. | 
 + \\ 
 +Wanneer ​in de echte wereldeen dergelijke loc vanaf een afstand gezien wordtis duidelijk dat de trein zelf vooruit rijdt, maar het is niet duidelijk of dit ook de voorste cabine is. Dit is juist waar de definitie voor de rijrichting in de "​blokzijde routes"​ aan refereert: Het is de bewegingsrichting van de gehele trein (waarbij dit ook een losse loc mag zijn).\\
  
-=====How Locomotive and Route Direction Combine===== +De afweging hierbij is dat een lange goederentrein nooit van rijrichting zal veranderen en dat de loc altijd aan de voorzijde de trein trektHiermee ​is de bewegingsrichting (rijrichting) ​in de "​blokzijde routes"​ altijd ​**vooruit**. Dus als een route is gelegd van A naar B, dan is dit de richting "​vooruit"​. De rijrichting van B naar A is uitgesloten!\\ 
-When Rocrail wants to move a locomotive from one block to another, it calculates which direction to send to the locomotive'​s decoder by combining the direction for the Locomotive and the direction for the Route given the Locomotive'​s block position. +Treinen die van B naar willen rijden hebben daarvoor een nieuwe (2e) route nodig. Hiermee is het duidelijk dat de eerste route "​heen"​ en de tweede route "​terug"​ is. In dat geval is ook de weg van naar A weer een rijrichting "​vooruit"​.\\
-  * First, Rocrail determines if it must send forwards or backwards commands to the locomotive based on the Route settings and whether the locomotive ​is in the From block or the To Block. +
-  ​Then, Rocrail determines if it must swap the commands for **this specific locomotive** based on the Placing checkbox for the locomotive+
-There are actually 8 different possible combinations of Locomotive and Route direction for a Locomotive in Block of our route A-B. Examine the following table:+
  
----- +De rijrichting op een baanvak ​of spoorlijn worden vaak ook aangeduid als "​upwards bound" en "​downwards bound" (of "​westbound"​ en "​eastbound",​ "​northbound"​ en "​southbound"​). In het voorbeeld van A naar B, zou dan deze richting A naar B "​upwards"​ genoemd worden. Van B naar A rijdt de trein dan "​downbound"​. Wanneer deze trein gespot wordt op het betreffende baanvak, dan is ook hier helder of de trein "​upwards'​ dan wel "​downwards"​ rijdt.\\
-**Matrix ​of Locomotive and Route Direction Combinations**+
  
-| **Run Direction** |   | **Placing Checkbox** |   | **Locomotive Facing** |   | **Decoder Command Sent** |   | **Results** | +Met het begrip "​blokzijde route" wordt de rijrichting van de trein (Up of Downaangegeven bij de "blok enter zijde"​. Afhankelijk van welke kant het blok wordt binnengereden,​ beweegt de trein dus "​up"​of "​down"​ en volgt zo zijn ingestelde route. De pijl in het bloksysmbool is de indicatie van de rijrichting van de trein. Deze pijl wijst naar de "​uitgangszijde"​ van het blok.\\
-| Forwards |   | Checked |   | Towards B |   | forwards |   | Moves to B | +
-| Forwards |   | Checked |   | Away from B |   | forwards |   | Moves away from B (**1**+
-| Forwards |   | Unchecked |   | Towards B |   | backwards |   | Moves away from B (**2**) | +
-| Forwards |   | Unchecked |   | Away from B |   | backwards |   | Moves to B | +
-| Reverse |   | Checked |   | Towards B |   | backwards |   | Moves away from B (**3**) | +
-| Reverse |   | Checked |   | Away from B |   | backwards |   | Moves to B | +
-| Reverse |   | Unchecked |   | Towards B |   | forwards |   | Moves to B | +
-| Reverse |   | Unchecked |   | Away from B |   | forwards |   | Moves away from B (**4**) |+
  
-**1** -- Locomotive facing is wrong. Loc is facing backwards on the trackit should be facing towards B. +De relatie tussen de __oriëntatie__ van een locd.w.z. waar cabine 1 resp 2 is geplaatsten de gewenste rijrichting van de trein wordt weergegeven met __rijrichting pijl__ in Rocrail.\\ 
-**2** -- Placing checkbox ​is wrong. Unchecked means this Loc is supposed to be facing backwards on the track (away from B)but it is facing forwards (towards B)+Van belang ​is in welke richting de loc __op de baan__ ​is geplaatstDit speelt met name bij het handmatig neerzetten van de loc.\\
-**3** -- Locomotive facing ​is wrong. Reverse Run Direction means all locs are supposed to run this route backwards, backing up from A to B. Loc is facing B, it cannot "​backup"​ to B. +
-**4** -- Placing checkbox is wrong. The loc's facing matches the Route, but the placing checkbox says it is backwards on the Route.+
  
-----+In de praktijk laat de richting van de pijl zien, in welke richting de rijopdracht zal worden uitgevoerd. Wanneer de trein vooruit rijdt, en dit de enig mogelijke richting is op basis van de "​blokzijde route(s)"​ wordt als regel het commando "​vooruit"​ gegeven. Met de cabine 1 van de loc aan de voorzijde van de trein, leidt dit to het verwachte resultaat.\\ 
 +Wanneer de loc "​andersom"​ staat, dan zal de trein achteruit gaan rijden. Om het Rocrail duidelijk te maken dat dit het geval is, moet de __rijrichting van de loc__ worden omgedraaid. Dan zal de __loc__ een "​achteruit"​ commando krijgen, waarmee de __trein__ "​vooruit"​ gaat rijden.\\
  
-If we expand the matrix above to include a Locomotive ​in Block B, the number of combinations is **32**, because we must take into consideration **both** placing the Loc in Block B and whether the Usage setting for the Route is From To or Both DirectionsHalf of those combinations result ​in Rocrail **not moving the Loc at all**, because a Route that is From To cannot move a loc from the To block back to the From block.+Voor zg. [[https://​nl.wikipedia.org/​wiki/​Trek-duwtrein|trek-duwtreinen]],​ die in Rocrail zijn gedefiniëerd als **[[commuter-setup-nl|pendeltrein]]**, is een omkeer-commando (swap) nodig, waarmee de trein in beide richtingen kan vertrekkenDe rijrichting wordt automatisch veranderd ​in kopstations. De loc blijft daarbij op dezelfde plaats (en richting) in de trein.\\
  
-=====Incorrect Settings===== +Om dit __swappen__ van pendeltreinen te begrijpenmoet dit worden geziendat bij een trek-duwtrein de trein in de ene richting vanuit de loc wordt bestuurden in de andere richting vanuit een stuurstand. Voor het feitelijk kerenwisselt alleen de bestuurder van plaats. 
-Because of all the different combinations of Locomotive and Route Directionit is possible to create layouts that cannot be run Automatically. If you do not set up the layout properlyyou will quickly confuse yourself as you watch your locomotives move the wrong way on your trackor not move at allor even worse, bash each other head on.+Bij treinstellen gebeurt dit feitelijk op soortgelijke wijze.\\ 
 +In beide gevallen zal te trein technisch gezien "​vooruit"​ rijden.\\ 
 +\\
  
-You can also make some of your Locomotives failwhile others work perfectly, if you incorrectly place them on the track, and/or do not set the Placing checkbox to match their orientation.+===== Rijrichtingverandering in Blokzijde Routes ===== 
 +==== Automatische Rijrichtingsverandering ==== 
 +^  Treintype ​ ^  Block type  ^^^ 
 +| |  normaal ​ |  pendeltrein ​ |  kopstation ​ | 
 +| normaal |  {{arrow-right.png}} ​ |  {{arrow-right.png}} ​of **0((0 = idle; voor een normale trein stopt de automoduszie: **[[:​rocrailini-automode-nl#​stop_none_commuter_in_terminal|Rocrail Eigenschappen]]**.))** ​ |  {{arrow-left.png}} ​ | 
 +| pendeltrein |  {{arrow-right.png}} ​ |  {{arrow-right.png}} ​or {{arrow-left.png}} ​ |  {{arrow-left.png}}**((Let op bij routes met "​wijzig logische rijrichting"​ (dit wordt nlal automatisch gedaan in kopstations) ))**  |
  
-There are many things to watch out for, here are some examples of common mistakes+Opmerkingen:​ 
-====Wrong Routes==== +  * Pendeltrein blok = Een blok dat is vrijgegeven voor pendeltreinen
-You must create Routes that match how you want your trains to runConsider this very basic example of a layout that will never work:+  * Kopstation ​Blok met de eigenschap "​kopstation"​. De rijrichting wordt automatisch omgezet (ge-swapped). 
 +  * Pendeltrein ​Trek-duwtrein (of treinstel), die geen rangeerbewegingen met de loc nodig hebben om van rijrichting te veranderen. 
 +  * {{arrow-right.png}}Vertrek in dezelfde richting; Wacht indien geen bestemming gevonden kan worden (bijv. bezet volgend blok, enz.) en geen andere rijweg mogelijk is. (Hier moet handmatig gekeerd worden.) 
 +  * {{arrow-left.png}}:​ Vertrek in tegengestelde richting (swap). Een nieuwe rijweg in tegengestelde richting wordt gezocht. Drag en drop in beide richtingen is mogelijk.
  
-TK -- A-B-C example. +Een actie "loc swap" (1000ms timer) kan worden toegewezen aan elk blok (met wachttijd) en regelt (onder voorwaarden,​ zoals "​teller (counter) = 3") een rijrichting verandering.
-Routes +
-A-B, Run Direction set to Forwards +
-C-B, Run Direction set to Forwards+
  
-This might be a simple Trolley layout, with the train moving from A to B to C and back againBut because the Routes are defined incorrectlythe layout won't work. Note that A-B is from the left to the middle, and that C-B is from the right to the middle.+==== Handmatige Rijrichtingwissel ==== 
 +De rijrichting kan handmatig worden veranderd door te kiezen voor **wijzig logische rijrichting** in het context-menu van de loc of het blok waarin de loc zich op dat moment bevindtHet wijzigen van de **logische rijrichting** verandert ook de **blok enter zijde**echter omgekeerd werkt dit __NIET__.\\
  
-Assuming default settings for everythingRocrail will try to move the loc from A to Band then from B to CIf the loc is placed in A facing B, Rocrail will first move it from A to B by sending forwards commands. This will work, and the loc will move from A to B.+> **LET OP:** Wanneer de **blok enter zijde** correct is maar de logische rijrichting moet worden gewijzigdwijzigt automatisch ook de "blok enter zijde"Dit betekent dat de **blok enter zijde** ook nog moet worden gewijzigd.\\
  
-Then Rocrail will try to move it to block Cusing the Route C-B. Because the loc is now in the To block of the C-B route, Rocrail will want to send backwards commands to the decoder, but the loc is facing forwards at block CThe loc will move backwards from B back into A, where it will trigger a Ghost Train exception and shut off the power.+Wanneer de rijrichting wordt gewijzigd naar "​achteruit"​ met de rijrichtingsknoppen van de rijregelaar (zie ook: [[#​direction_indicator|Rijrichting Indicator]] hier onder)wordt de rijrichting automatisch op "​vooruit"​ gezet en de positie van de loc (in het bloksymbool) zal wisselenIn dat geval wijzigt de "blok enter zijde " niet.
  
-====Wrong Physical Placing==== +===== Weergave van de Rijrichting in Rocview ===== 
-TK-- Shot of real loc with icon loc underneath+==== Rijrichting Indicator ==== 
 +De Rijrichting Indicator (pijlen) in de snelheidskolom van de loc correspondeert met de bewegingsrichting van de loc, die is gekozen in de rijregelaar. In blokzijde routes de bewgingsrichting,​ als hierboven beschreven, mag in automodus **NIET** "​achteruit"​ zijn. Om die reden zal deze richting altijd automatisch weer teruggezet worden, zodra de autmodus wordt aangezet.\\ 
 +| {{:​direction:​direction-blockside-arrow1-en.png}} | {{:​direction:​direction-blockside-arrow2-en.png}} | 
 +| Rijrichting "​vooruit"​ | Rijrichting "​achteruit"​. | 
 +\\ 
 +==== Rijrichting "​Vooruit"​ ====
  
-You put the loc on the track in Block A, but facing away from Block B. Rocrail ​sends forwards commandswhich make the loc move forwards away from Block B.+{{:​direction:​direction-blockside1-de.png}} \\ {{:​direction:​direction-blockside3-en.png}}\\ 
 +De voorzijde van de loc (zijde met de schoorsteen) wijst naar blok 3.\\ 
 +''​ **-2 ** ''​ wordt getoond ​in de kolom "​blok"​Dit betekent dat de loc zich bevindt in blok 2 en de "​enter"​zijde is ''​ **+** ''​.\\ 
 +''​ ** 0 ** ''​ wordt getoond in de kolom "V (snelheid)"​. Dit betekent dat Rocrail ​de commandos voor "​vooruit"​ naar de loc zal sturen.\\ 
 +Met de instellingen in bovenstaande afbeelding zal de loc gaan rijden van blok 2 naar blok 3.\\ 
 +\\ 
 +\\ 
 +{{:​direction:​direction-blockside2-de.png}} \\ {{:​direction:​direction-blockside4-en.png}}\\ 
 +De voorzijde van de loc (zijde met de schoorsteen) wijst naar blok 1.\\ 
 +''​ **-2 ** ''​ wordt getoond in de kolom "​blok"​. Dit betekent dat de loc zich bevindt in blok 2 en de "​enter"​zijde is ''​ **-** ''​.\\ 
 +''​ ** 0 ** ''​ wordt getoond in de kolom "V (snelheid)"​. Dit betekent dat Rocrail de commando'​s voor "​vooruit"​ naar de loc zal sturen.\\ 
 +Met de instellingen in bovenstaande afbeelding zal de loc gaan rijden van blok 2 naar blok 1.\\ 
 +\\ 
 +==== Rijrichting "​Achteruit"​ ==== 
 +> **Opmerking:​** "​Achteruit"​ heeft in dit geval betrekking op de rijrichting van de loc! De rijrichting van de trein is nog steeds "​vooruit"​. \\ 
 +> Dit is te zien aan de pijl in de snelheids-kolomdie nu naar rechts wijst. Dit terwijl de rijrichting van de loc is aangegeven met een negatief symbool: ''​**-0>​**''​.\\
  
-====Wrong Run Direction==== +{{:​direction:​direction-blockside2-de.png}} \\ {{:​direction:​direction-blockside5-en.png}}\\ 
-TK -- Shot of example with loc icon+De voorzijde van de loc (zijde met de schoorsteen) wijst naar blok 1.\\ 
 +''​ ** 2 ** ''​ wordt getoond in de kolom "​blok"​. Dit betekent dat de loc zich bevindt in blok 2 en de "​enter"​zijde is ''​**+**''​.\\ 
 +''​ **-0 ** ''​ wordt getoond in de kolom "V (snelheid)"​. Dit betekent dat Rocrail de commando'​s voor "​achteruit"​ naar de loc zal sturen.\\ 
 +Met de instellingen in bovenstaande afbeelding zal de loc gaan rijden van blok 2 naar blok 3.\\
  
-You put the loc on the track in Block A, facing Block BBut, the Run Direction for the Route is Reverse. Rocrail ​sends backwards commands to the loc, making it move away from Block B.+\\ 
 +\\ 
 +{{:​direction:​direction-blockside1-de.png}} \\ {{:​direction:​direction-blockside6-en.png}}\\ 
 +De voorzijde van de loc (zijde met de schoorsteen) wijst naar blok 3.\\ 
 +''​ **-2 ** ''​ wordt getoond ​in de kolom "​blok"​Dit betekent dat de loc zich bevindt in blok 2 en de "​enter"​zijde ​is ''​**-**''​.\\ 
 +''​ **-0 ** ''​ wordt getoond in de kolom "V (snelheid)"​. Dit betekent dat Rocrail ​de commando'​s voor "​achteruit"​ naar de loc zal sturen.\\ 
 +Met de instellingen in bovenstaande afbeelding zal de loc gaan rijden van blok 2 naar blok 1.\\ 
 + \\ 
 +===== Problemen voorkomen met ongewenste rijrichtingen ===== 
 +Om te verzekeren dat een loc (of trein) in de gewenste richting vertrekt bij het automatisch bedrijfen rijwegen eveneens in de juiste richting wordne gezet, moeten de volgende aspecten worden gecontroleerd voordat de loc gestart wordt.\\
  
-====Wrong Placing Checkbox==== +Aangenomen wordt dat Rocrail is gestart, De baanspanning is aangezet en de trein in een blok staat. 
-TK -- Shot of example with dialog+  
 +  ​Stel vast in welke richting te trein moet vertrekken uit het blok. {{  :​direction:​direction-blockside-arrow1-en.png?​300}} 
 +  - Zorg ervoor dat een geldige riijweg kan worden gekozen naar het volgende blok in die richting. 
 +  - Kies de loc uit de loclijst (klik op de loc-ID). 
 +  - Zorg ervoor dat de rijrichting op **> >** in de rijregelaar op het loc-paneel. (Zie afbeelding rechts) 
 +  - Laat de loc een stukje rijden met de rijregelaar en stop dan. 
 +  - Is de richting correct? 
 +    * Indien ja: Ga door naar punt 7. 
 +    * Indien nee: ga naar het context menu (rechtermuisklik op de loc in het controle-paneel of het blok waar de trein zich in bevindt) en kies "​**Draai logische richting om**"​. 
 +  - Wijst het pijltje in het bloksymbool nu in de juiste richting? 
 +    * Indien nee: ga naar het context menu (rechtermuisklik op de loc in het controle-paneel ​of het blok waar de trein zich in bevindt) en kies **"​Draai aankomst zijde om"**.
  
-You put the loc on the track in Block A, facing Block B. The Run Direction is set forwards, but the Placing checkbox for this locomotive is unchecked. Rocrail checks the route and wants to send forwards commands. But then it checks the loc, and swaps the direction, and sends backwards commands. The loc moves away from Block B. +> **LET OP:** Vanaf punt 3 en verder moet de volgorde strikt worden aangehouden!
-=====Tracing Direction Commands===== +
-To help understand why Rocrail doesn'​t move a loc the way you want it to, you can turn on tracing of Automatic commands in the server. Watch the Server'​s shell window to see what it is doing as you run your layout. Stop the server and then examine the trace files to see why Rocrail did something you didn't expect. +
-====Ghost Train Exceptions==== +
-====Loc Won't Move====+
  
-===== Avoiding problems with unwanted direction of travel ​===== +===== Video-Tutorial "​Fahrtrichtung,​ Blockeinfahrseite und Platzierungswechsel"​=====
-To ensure that a train (or a locomotive) drives in the desired direction in automatic mode and routes are set by the automatic in exactly the same direction, the following points should be observed before starting the locomotive.+
  
-Assuming that Rocrail has been started, track power is switched on and the train is in the considered block:+  * **Opmerking:​** In deze Video wordt nog het oudere begrip "​Platzierung"​ gebruikt. Dit is intussen vervangen door "​Logische Richtung"​ (logische rijrichting). 
 +  * De Video is Duitstalig en staat niet in de Engelse versie van de wiki.\\ 
 +  
 +<​html>​ 
 +<iframe width="​560"​ height="​315"​ src="​https://​www.youtube.com/​embed/​WewhfMqUVIs"​ frameborder="​0"​ allow="​autoplay;​ encrypted-media"​ allowfullscreen></​iframe>​ 
 +</​html>​
  
-  - Determine in which direction the train should start from the block. {{  :​direction:​direction-blockside-arrow1-en.png?​300}} 
-  - Make sure there is a valid route to the next block in that direction. 
-  - Select the loco in the loco control panel (click on the loco ID). 
-  - Make sure the direction is set to **> >** in the throttle of the loco control panel. (See picture on the right) 
-  - Let the locomotive drive a little bit with the help of the throttle and stop again. 
-  - Is this the desired direction in which the train should move? 
-    * If yes, continue to the point 7. 
-    * If not, select the locomotive'​s context menu (right-click on the loco in the loco panel or on the block where the train is located) and select "​**Swap Placing**"​. 
-  - Does the arrowhead in the block symbol point in the desired direction? 
-    * If not, select the locomotive'​s context menu (right-click on the loco in the loco panel or on the block where the train is located) and select "​**Swap block enter side**"​. 
  
-> **Note:** From point 3 on, the sequence shown must be observed and adhered to! 
  
direction-nl.1542009373.txt.gz · Last modified: 2018/11/12 08:56 by 127.0.0.1