User Tools

Site Tools


dr5000-nl

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
dr5000-nl [2019/07/03 19:22]
vt601 [Accessoires]
dr5000-nl [2020/02/29 22:14] (current)
hermannk [Setup USB LocoNet Rocrail]
Line 24: Line 24:
 **Na een succesvolle configuratie kunnen verschillende algemeen gebruikte protocollen worden gebruikt met Rocrail.** **Na een succesvolle configuratie kunnen verschillende algemeen gebruikte protocollen worden gebruikt met Rocrail.**
  \\  \\
 +====Setup USB LocoNet Rocrail====
 +{{:​dr5000:​rocrail_controller_dr5000-en.png|}} \\
 +{{:​dr5000:​dr5000_loconet_interface-en.png?​281|}} {{:​dr5000:​dr5000_loconet_options-en.png?​281|}} {{:​dr5000:​dr5000_loconet_details-en.png?​281|}} \\
 +Meer details worden hieronder beschreven. \\
 +
 ====Setup LAN==== ====Setup LAN====
 LocoNet, LNTCP, wordt aanbevolen voor de communicatie met de DR5000. (Xpressnet lijkt te langzaam en mist sommige gebeurtenissen.)\\ LocoNet, LNTCP, wordt aanbevolen voor de communicatie met de DR5000. (Xpressnet lijkt te langzaam en mist sommige gebeurtenissen.)\\
dr5000-nl.1562174576.txt.gz ยท Last modified: 2019/07/03 19:22 by vt601