User Tools

Site Tools


dr5000-nl

DigiKeijs DR5000

IndexCentralesDigiKeijsGebruik altijd de USB poort voor de DR5000 configuratie.

Setup USB-poort(en)


Devices

Following serial devices are added for the DR5000: De volgende seriele poorten worden gebruikt voor de DR5000:

Windows Linux & RaspBerry Pi Mac OS X Protocol Bibliotheek Sub-Bibliotheek / Type Baudrate
COM4 /dev/ttyACM0 /dev/tty.usbmodem1411 LocoNet loconet LocoBuffer 57600
COM6 /dev/ttyACM1 /dev/tty.usbmodem1413 Xpressnet xpressnet Li-USB 57600
COM5 /dev/ttyACM2 /dev/tty.usbmodem1415 Dr.Command (Setup) - - -

Na een succesvolle configuratie kunnen verschillende algemeen gebruikte protocollen worden gebruikt met Rocrail.

Setup USB LocoNet RocrailMeer details worden hieronder beschreven.

Setup LAN

LocoNet, LNTCP, wordt aanbevolen voor de communicatie met de DR5000. (Xpressnet lijkt te langzaam en mist sommige gebeurtenissen.)

LocoNet LAN

Hostname LAN

De Hostnaam of IP-adres van de DR5000.
De LAN-verbinding krijgt zijn IP adres via DHCP: Hostname DR5000-<Serialnumber>.
Bijvoorbeeld: "DR5000-5000A0000008"

Hostname WiFi

Het WiFi IP-Address of the DR5000 is: 192.168.16.254
Dit kan alleen gebruikt worden wanneer de computer verbonden is met de WiFi Hotspot van de DR5000.
WiFi wordt niet aangeraden voor de bediening van de baan.

Poort

DE DR5000 TCP/IP poort is 5550. (Het poortnummer kan NIET worden gewijzigd. De fabrikant heeft dit vastgezet.)

Type

Het protocoltype LNTCP moet worden gekozen voor dit communicatie protocol.

Opties

Een aantal Loconet-regelaars geruiken geen ID en daardoor wordt de snelheid niet geactualiseerd voor de Rocrail client. (Rocview, andRoc, Rocweb…)
Zie ook : Laat regelaars zonder ID toe voor meer informatie over dit issue.

LocoNet Details


Wachten op "slot data"

Deze waarde moet hoger gezet worden (max 128), wanneer de volgende foutmelding optreedt:

Could not get slot for loco addr=xx

Standaard zal Rocrail maximaal 16 pakketten inlezen, totdat het "wachten op een vrij slot" wordt opgegeven. Deze waarde van 16 lijkt te weinig te zijn voor de DR5000.

Z21

DR5088RC

Wanneer het Z21 protocol wordt gebruikt in combinatie met de DR5000RC treedt een verschuiving op in de melder en blok (RailCom) adressen.
Dit kan werkbaar worden opgelost door de Melder-adressen met 1 (één) te verlagen:

DrCmd

Vanaf RR versie 12.740+
De drcmd biblitheek heeft maar beperkt ondersteuning omdat het protocol niet voldoende is gedocumenteerd.

Ondersteunde commando's:

  • Power ON/OFF / Baanspanning AAN/UIT
  • Switch (FADA only) / Wissel (Alleen FADA)
  • Loco speed, direction and F0-F28 / Loc snelheid, richting en F0-F28
  • Programming Track / Programmeer Spoor
  • POM / POM

Ondersteunde gebeurtenissen (events):

  • S88 reporting / S88 terugmelding
  • Switch reporting / Terugmelding Wisselstand
  • Power events / Baanspanning gebeurtenissen
  • Current and temperature / Stroomverbruik en temperatuur
  • Loco speed, direction and F0 reporting / Loc snelheid, richting en F0 terugmelding

Xpressnet LAN

Adressering

Accessoires

Wissels, Uitgangen en Seinen.

Protocol Adressering
LocoNet (NL) FADA, PADA, MADA
LocoNet (EN) FADA, PADA, MADA

Programmeer Spoor

Alleen directe CV programmering wordt ondersteund.

(Created 2019-07-03 by VT601)

dr5000-nl.txt · Last modified: 2020/02/29 22:14 by hermannk