User Tools

Site Tools


rocrail-tracing-nl

Advanced Tracing

Inhoud Rocrail Server → | Initialisatie


Wanneer de Rocrail server werkt als service of daemon is er meer nood aan trace faciliteiten dan standaard voorzien om de beheerder te helpen.
Deze opties zijn niet veranderbaar dmv dialogen en dienen enkel voor experten.

XML omschrijving: http://www.rocrail.net/doc/rocrail-wrappers/wrapper-en.html#trace

Opties

Optie Standaard Omschrijving
protpath . Protocol path; Where to write the trace files. (Use relative only if using http service.) Path is relative to pwd¹!
unique false Create a unique trace filename at startup.
size 100 Filesize of trace files in KB.
nr 10 Number of continuous trace files. In case of 0 or 1: All traces are written in one file disregarding filesize.
exceptionfile false Create extra file for exceptions.
invoke ./xmail.pl External program or script to invoke on exception file creation.
invokeasync false The invokation will take place in a separate thread.
dumpsize 128 Max. byte dump size.


¹) pwd = process working directory

Uniek

Om overschrijven van bestaande traces te voorkomen, in het geval van een niet nauwer te omschrijven probleem, zorgt deze optie er voor dat er altijd een unieke bestandsnaam wordt gebruikt.

Invoke

De invoke optie, in samenwerking met exceptionfile, voorziet in een mechanisme om iemand te melden dat er een wijziging is.
Na deze wijziging bekeken te hebben dient deze te verhuizen of verwijdert te worden.
Het script of programma dat dient op te starten is gebruikersafhankelijk, maar indien het programma de Rocrail Server stopt, is het aangewezen om invokeasync naar true te veranderen om dit te voorkomen.

xmail.pl

Het voorbeeld Perl script stuurt een email in geval van een uitzonderlijke bestandscreatie:

#!/usr/bin/perl
require 5.000;
 
$mailaddr = $ARGV[0];
 
open(SENDMAIL, "| /usr/sbin/sendmail -t -n") || die "Unable to open sendmail";
print SENDMAIL "From: Rocrail\n";
print SENDMAIL "To: $mailaddr\n";
print SENDMAIL "Reply-To: Rocrail\n";
print SENDMAIL "Subject: Exception file created.\n";
print SENDMAIL "This email is sended to notify you because an exception file is created.\n";
close(SENDMAIL);
rocrail-tracing-nl.txt · Last modified: 2020/04/20 00:21 by smitt48