User Tools

Site Tools


loconet-cs-nl

Setup

De Interface


De setup is afhankelijk van de wijze waarop LocoNet is aangesloten : RS232, USB of Socket. Een USB LocoBuffer gedraagt zich in Windows als een virtuele COM-port en in Linux als een USB serieel device zoals /dev/ttyUSB0. Het MS100 interface zou problemen kunnen geven met de serieele hardware vanwege de oneven baudrate. Een LocoBuffer is in te stellen op baudrates die standaard op alle hardware wordt toegepast.

Verwijder tijd

Om de beschikbare stack ruimte zo efficient mogelijk te gebruiken ruimt een LocoNet CS niet gebruikte adressen automatisch op om zo ruimte te maken voor nieuwe adressen.
Een niet gebruikt adres wordt uit de DCC refresh stack verwijderd, er worden dan geen datapackets meer opgewekt voor dat adres.

Deze "purge", verwijder, tijd is de waarde die bij de CS is ingesteld en is voor Rocrail een tijds grens om te bepalen wanneer op zijn laatst een "ping", lezen van het LocoNet Slot, gestuurd moet worden aan deze CS om te verhinderen dat dit adres van de refresh stack wordt verwijderd.

Zet deze waarde op nul als van deze optie geen gebruik gemaakt wordt.

CTS handshaking

Vink deze optie niet aan als er problemen zijn met USB-RS232 drivers in Windows.
Er kunnen daarna wel problemen ontstaan met een zgn. bufferoverflow met als gevolg dat treinen ongecontroleerd rond gaan rijden.
Zoek naar een driver of een andere USB-RS232 omzetter die wel goed met CTS handshaking om kan gaan.

Ignore power commands

Negeer commando's voor de baanspanning. Deze optie voorkomt het zenden van Baanspanning Aan/Uit commando's ter vermijding van ongewenste melder signaleringen. Handig bij grote banen.

De Opties


Een lijst van opties waaruit afhankelijk van het geselecteerde Command Station gekozen kan worden. Controleer uw handleiding voor een gedetailleerde verklaring van de opties. Veranderingen worden bevestigd door een vinkje te zetten in Store options en het scherm af te sluiten met OK.

De Details


loconet-cs-nl.txt · Last modified: 2018/11/12 08:56 by 127.0.0.1