User Tools

Site Tools


fj-throttle-nl

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

fj-throttle-nl [2018/11/12 08:56] (current)
Line 1: Line 1:
 +=====FREDi=====
 +
 +[[:​english|{{ ​ rocrail-logo-35.png}}]]
 +
 +[[userpages|User pages]] -> [[userpages#​fred jansen|Fred Jansen]] ​
 +   * [[fj-FiddleYard-nl|Fiddle Yard]] | [[fj-turntable-nl|Turntable]] | [[fj-new-layout-nl|New Layout]]| [[fj-hafen-nl|De haven]] | **FREDi**
 +
 + // \\ // \\
 +
 +
 +{{:​mgv:​pict3387.jpg|}}
 +\\
 +\\
 +
 +Sinds enige tijd werk ik met LocoNet, Rocrail en de Intellibox Basic aangesloten op de USB poort. \\
 +Ik ben een enthousiast aanhanger van de modules die door Peter Giling van de ModelspoorGroep Venlo zijn ontworpen. \\
 +Onlangs is op loconet ook de throttle FREDi daarop aangesloten.
 +In combinatie met Rocrail werkt dat uitermate goed.\\
 +Kijk voor nabouw of printen op [[:​mgv124-nl|FREDi]]
 +Als er vragen zijn over de bouw of het programmeren van de pic neem dan met mij of met Peter Giling contact op.
 +
  
fj-throttle-nl.txt ยท Last modified: 2018/11/12 08:56 (external edit)