User Tools

Site Tools


guestloco-nl

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

guestloco-nl [2018/11/12 08:56]
127.0.0.1 external edit
guestloco-nl [2019/09/22 14:30] (current)
rjversluis
Line 11: Line 11:
  
 ===== Veroorzaker ===== ===== Veroorzaker =====
-De veroorzaker is een Rocrail client zoals de **[[dutch#​iroc|iRoc]]**.\\+De veroorzaker is een Rocrail client zoals de Rocweb.\\
 Als een client in staat is een loc toe te voegen kan het gebeuren dat deze niet herkend wordt in het baanontwerp. (plan.xml)\\ Als een client in staat is een loc toe te voegen kan het gebeuren dat deze niet herkend wordt in het baanontwerp. (plan.xml)\\
  
guestloco-nl.txt ยท Last modified: 2019/09/22 14:30 by rjversluis