User Tools

Site Tools


guestloco-nl

Table of Contents

Spook locomotief

Definitie

Een spook loc is een niet geïdentificeerde loc die noch op ID en noch op adres gevonden kan worden.


Veroorzaker

De veroorzaker is een Rocrail client zoals de Rocweb.
Als een client in staat is een loc toe te voegen kan het gebeuren dat deze niet herkend wordt in het baanontwerp. (plan.xml)


Het spook

Als zich een spook aanmeldt dan worden aan deze loc de volgende settings toegewezen:

Attribute Waarde
ID address
address address
protocol NMRA DCC
speed steps 128

Lange adressen worden gebruikt als het adres boven de 127 ligt.
De andere attributen zijn standaard settings zoals gedefinieerd in: Loc Definition wrapper.

guestloco-nl.txt · Last modified: 2019/09/22 14:30 by rjversluis