User Tools

Site Tools


gui-accel-nl

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

gui-accel-nl [2018/11/12 08:56] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Sneltoetsen ======
 +[[:​dutch#​rocview|{{ ​ :​viewer.png}}]][[:​dutch|{{ ​ :​rocrail-logo-35.png}}]]
 +[[dutch|Inhoud]] -> [[dutch#​rocview|Rocview]]
 +  * [[rocgui-menu-nl|Menubalk]] | [[rocgui-config-nl|Configuratie]] | [[loc-tab-nl|Loc Overzicht]] | **Sneltoetsen** | [[gui-cs-status-nl|Statusindicatie]] | [[gui-multi-nl|Meer Instanties van Rocview]] | [[gui-reports-nl|Documentatie]]\\
  
 +// // \\ \\
 +===== Functie toetsen =====
 +F1 - F12 zijn toegewezen aan de loc functies. ​
 +
 +===== Algemeen =====
 +^ **Combinatietoets** ^ **Toets**| **Menu/​Actie** ^
 +| CTRL | '​Z'​ | [[undo-nl|Herstel]] |
 +| CTRL | '​N'​ | Nieuw |
 +| CTRL | '​S'​ | Opslaan |
 +| CTRL | '​O'​ | Open... |
 +| CTRL | '​P'​ | Baanspanning aan/uit |
 +| **[[accel-nl|Configureerbaar]]** || Noodstop (alleen in auto mode) |
 +| CTRL | '​W'​ | Werkruimte opennen... |
 +| CTRL | '​D'​ | Rocrail en Rocview afsluiten |
 +| CTRL | '​Q'​ | Rocview afsluiten |
 +| ALT | '​K'​ | Verwijder server en centrale meldingen |
 +| CTRL | '​U'​ | Volledig scherm aan/uit |
 +
 +
 +===== Besturing =====
 +^ **Combinatietoets** ^ **Toets** ^ **Menu** ^
 +| CTRL | '​M'​ | [[mic-nl|MIC]] |
 +| CTRL | '​L'​ | Loc Besturing dialoog |
 +| CTRL | '​T'​ | Wissel test dialoog |
 +| CTRL | '​R'​ | Rijweg testen... |
 +
 +==== Wissel test dialoog ====
 +Met [CTRL] ingedrukt worden de wissel commando'​s geforceerd uitgevoerd.
 +  ​
 +===== Tabellen dialogen =====
 +^ **Combinatietoets** ^ **Toets** ^ **Menu** ^
 +| CTRL | '​1'​ | Locomotieven |
 +| CTRL | '​2'​ | Rijwegen |
 +| CTRL | '​3'​ | Blokken |
 +| CTRL | '​4'​ | Dienstroosters |
 +| CTRL | '​5'​ | Locaties |
 +| CTRL | '​6'​ | BlokGroepen |
 +| CTRL | '​7'​ | Wissels |
 +| CTRL | '​8'​ | Seinen |
 +| CTRL | '​9'​ | Uitgangen |
 +| ALT | '​1'​ | Melders |
 +| ALT | '​2'​ | MVTrack |
 +| ALT | '​3'​ | Acties |
 +
 +===== Spoorplan bewerking =====
 +^ **Combinatietoets** ^ **Toets** ^ **Actie** ^
 +| ALT | '​R'​ | Roteer het geselecteerde symbool |
 +| ALT | '​T'​ | Wijzig type van het geselecteerde symbool | 
 +| ALT | '​D'​ | Delete het geselecteerde symbool |
 +| - | '​Delete'​ | Delete het geselecteerde symbool |
 +
 +===== Loc overzicht filter =====
 +^ **Combinatietoets** ^ **Toets** ^ **Filter** ^
 +| ALT | '​A'​ | Toon alle loc's |
 +| ALT | '​S'​ | Stoom loc's |
 +| ALT | '​I'​ | Diesel loc's |
 +| ALT | '​E'​ | Elektrische loc's |
 +| ALT | '​C'​ | Pendels |
 +| ALT | '​P'​ | Speciale |
 +
 +===== Loc besturing =====
 +Als de schuif in focus is:
 +^ **Combinatietoets** ^ **Toets** ^ **Actie** ^
 +| - | 'Pijl omhoog'​ | Sneller |
 +| - | 'Pijl omlaag'​ | Langzamer |
 +| - | 'Page Up' | Sneller met 10 stappen |
 +| - | 'Page Down' | Langzamer met 10 stappen |
 +
 +===== Spoorplan =====
 +Als de focus op het spoorplan is:
 +^ **Combinatietoets** ^ **Toets** ^ **Actie** ^
 +| CTRL | 'Page Up' | Ga naar de vorige spoorplan tab |
 +| CTRL | 'Page Down' | Ga naar de volgende spoorplan tab |
 +> **Note:** Deze sneltoetsen kunnen systeemafhankelijk zijn.
gui-accel-nl.txt ยท Last modified: 2018/11/12 08:56 (external edit)