User Tools

Site Tools


issue-nl

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

issue-nl [2018/11/12 08:56]
127.0.0.1 external edit
issue-nl [2018/12/02 20:24] (current)
smitt48 [Een post in de Forum als opgelost zetten]
Line 144: Line 144:
  
 ===== Een post in de Forum als opgelost zetten ===== ===== Een post in de Forum als opgelost zetten =====
-Slechts de persoon (behalve de Admin) die een post in de Forum heeft geplaatst kan het sluiten.\\ +{{issue:​topicsolved.png}}\\ 
-1. Selecteer ​de eerste vermelding van je bericht in het forum.\\ +Klik op de opgelost ​knop{{issue:solved-button.png}}\\
-2. Selecteer "​Edit"​\\ +
-3. Plaats als voorvoegsel van de rubriek naam met (opgelost) of (gerepareert) of een passende beschrijving.\\ +
-4. Submit\\ +
- +
-Voorbeeld:\\ +
-Beschrijving in het Forum:\\ +
-   De wissels werken niet. +
-Beschrijving in het Forum nadat het opgelost is:\\ +
-   ​(opgelost) De wissels werken niet.+
  
issue-nl.txt · Last modified: 2018/12/02 20:24 by smitt48