User Tools

Site Tools


issue-nl

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
issue-nl [2018/12/02 20:24]
smitt48 [Een post in de Forum als opgelost zetten]
issue-nl [2020/10/25 00:52] (current)
smitt48 [Snel beginnen]
Line 10: Line 10:
  
 ===== Snel beginnen ===== ===== Snel beginnen =====
-Als je iets wilt melden __**[[http://​forum.rocrail.net/​viewforum.php?​f=50|Rocrail Forum]]**__ moet je de belangrijkste bestanden bij voegen. Dit is het eenvoudigst met deze functie: \\+Als je iets wilt melden __**[[http://​forum.rocrail.net/​viewforum.php?​f=50|Rocrail Forum]]**__ moet je de belangrijkste bestanden bij voegen. Dit is het eenvoudigst met deze "​Incident" ​functie: \\
 {{:​issue-nl.png}} ​ {{:​issue-nl.png}} ​
-  - Open je werkruimte+  ​- __Update__ the Rocrail installatie. __Dit is belangrijk__ :!: __**[[https://​wiki.rocrail.net/​rocrail-snapshot/​|Rocrail Update]]**__  
 +  - Verwijder **oude *.trc**-bestanden. 
 +  ​- Open je werkruimte
 +  - __ ** [[: rocgui-menu-nl # activeer_acties | Schakel acties uit]] ** __. 
 +  - Activeer de vereiste trace-opties:​  
 +    - Weet niet wat je moet selecteren: **Informatie** 
 +    - Automatisch-Rijden:​ **Informatie + Auto** 
 +    - Centrale-Probleem:​ **Informatie + Monitor**  
 +  - Bedien Rocrail totdat het probleem zich voordoet.
   - Open het **Help** menu in Rocview.   - Open het **Help** menu in Rocview.
   - Selecteer **Incident**.   - Selecteer **Incident**.
Line 18: Line 26:
   - Optioneel een gedetailleerde beschrijving over het probleem in het **Beschrijving** tekst veld.   - Optioneel een gedetailleerde beschrijving over het probleem in het **Beschrijving** tekst veld.
   - Klik op **OK**.   - Klik op **OK**.
-  - Een file explorer venster wordt geopend in een ordner waarin een bestand is met de naam **issue.zip** die bij het forum kan worden aangehangen.  +  - Een file explorer venster wordt geopend in een ordner waarin een bestand is met de naam **issue.zip** die bij het forum kan worden aangehangen. ​  ​ 
-  - Als het zipbestand niet automatisch wordt aangemaakt, gebruik dan een zip-programma om de subdirectory "​issue"​ samen te zippen. +  - Als het zipbestand niet automatisch wordt aangemaakt, gebruik dan een zip-programma om de subdirectory ​met jouw "​issue"​ samen te zippen. \\
-\\ +
-    Aan de onderkant van het forum bijdrage is een functie aanwezig '​Upload Bijlage"​.+
  
 +**Opmerking:​** Als Rocrail wordt beëindigd voordat u het issue kan maken, zip dan uw werkruimte samen en plaats deze in de forum.
 + \\
 +    Aan de onderkant van het forum bijdrage is een functie aanwezig '​Upload Bijlage"​.
  \\  \\
  
issue-nl.1543778659.txt.gz · Last modified: 2018/12/02 20:24 by smitt48