User Tools

Site Tools


ln-rocrail-cs-nl

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

ln-rocrail-cs-nl [2018/11/12 08:56] (current)
Line 1: Line 1:
 +=====Slot Server=====
 +[[dutch|{{ ​ rocrail-logo-35.png}}]]
 + 
 +[[dutch|Inhoud]] -> [[:​dutch#​Central Stations|Central Stations]] -> [[loconet-nl|Digitrax LocoNet]] ​
 +  * [[loconet:​lnpe-nl|Protocol]] | **Command Stations** | [[loconet-interfaces-nl|Interfaces]] |[[lnfc-nl| Modelklok]]| [[:​loconet-dev-nl|Handregelaar]] | [[locont-wi-nl|Bedrading]] ​
 +    * [[loconet-setup-nl|Setup]] | [[dcs100-nl|DCS100]] | [[dsc50-nl|DCS50 Zephyr]] | [[ib-loconet-nl|IntelliBox in LocoNet® mode]] | [[loconet:​transponding-nl|Transponder]]| **Slot Server**// \\ // \\ 
  
 + 
 +=====Algemeen=====
 +De bedoeling is een loconet omgeving te maken met het Slot Management opgenomen in de software, en  [[ddx-nl|DDX]] en [[ord-1-nl|ORD-1]] voor het opwekken van de digitale signalen op de seriële poort.\\
 +De Rocrailserver ondersteunt meerdere Central Stations te zelfder tijd en kan signalen van het ene CS naar het andere CS intern doorsturen, waarbij de **iid** als doel CS gebruikt wordt waar de slotserver opdraait.
 +Dit intern doorsturen kan in principe naar ieder CS maar met 
 + ​DDX/​ORD-1 blijft het "low budget"​.\\
 +De Slotserver gedraagt zich als een gewoon LocoNet CS waar handregelaars zoals de FRED en FREDi op aangesloten kunnen worden.\\
 +=====Setup=====
 +{{loconet-details-en.png}}\\
 + \\
 +==== Slot purge time ====
 +Een slot leesactie wordt automatisch uitgevoerd als de opgegeven tijd bijna verstreken is om te voorkomen dat het CS 
 +het niet gebruikt slot vrij geeft. ​
 + .\\
 +**Geef een waarde 0 in om deze functie uit te schakelen bij een actieve slotserver.**
 +
 + \\
 +
 +==== Slotserver ====
 +=== Enable ===
 +Activate the slot server.\\
 +^ :!: Use only when no other LocoNet Command Station is attached to the network! ^ \\
 +
 + \\
 +=== Mobile Only ===
 +Disable this if the slot server also should dispatch stationary switch commands to the sub command station.\\
 +
 +=== Purge slots ===
 +Remove idle locomotives from the stack and set the velocity to zero.\\
 +**Do not use this option if IID is set!**\\
 +
 +=== IID ===
 +The sub command station to use to dispatch the commands.\\
 +
 +
 +=== Dispatch IID ===
 +__To redirect the dispatch command to the Slotserver:​__ **[[rocrailini-gen-en#​dp_iid|DPIID]]**!\\
 +
 + \\
 +
 +=====Voorbeeld=====
 +<code xml>
 +<rocrail planfile="​plan.xml"​ ptiid="​ddx"​ lciid="​ddx"​ dpiid="​loconet-1"​ sviid="">​
 +  <digint iid="​ddx-1"​ lib="​ddx">​
 +    <ddx port="/​dev/​ttyS0"/>​
 +  </​digint>​
 +  <digint iid="​loconet-1"​ lib="​loconet"​ device="/​dev/​ttyS1"​ bps="​57600"​ sublib="​serial">​
 +    <loconet cmdstn="​rocrail"​ purgetime="​200">​
 +      <​slotserver active="​true"​ iid="​ddx-1"/>​
 +    </​loconet>​
 +  </​digint>​
 +</​rocrail>​
 +</​code>​
 +The XML documentation:​ [[http://​www.rocrail.net/​doc/​rocrail-wrappers/​wrapper-en.html#​loconet]]
 +
 +
 +=====Configuratie=====
 +|{{loconet:​ddx-loconet.png}}|
 +|Rocrail CS overview with [[ord-1-en|ORD-1]] and John Jabour compatible Modules|\\
 +
 + \\
 +Als je alleen de Fred of Fredi an ORD-1 wilt gebruiken dan zijn alleen de volgende componenten nodig:
 + 
 +  * LocoBuffer (zie MVG)
 +  * Fred(i)
 +  * ddx library
 +  * loconet library
 +  * ORD-1
 +  * eventueel ORB-1
 +===== Hoe een loc overnemen =====
 +  - kies een loc in de tabel
 +  - kies **Dispatch** uit het menu en klik op de rechter muisknop  ​
 +  - de  **Fredi** moet op de loconet bus aangesloten zijn  ​
 +  - druk **Shift**, gele drukknop, en  **Stop** op de **Fredi** om de besturing over te nemen
 + \\
 +
 +=== Voor meer informatie kijk hier: ===
 +  * http://​fremodcc.sourceforge.net/​diy/​fred2/​mini_anl_fredi_d.html
 +  * http://​fremodcc.sourceforge.net/​diy/​fred2/​fredi_d.html
ln-rocrail-cs-nl.txt · Last modified: 2018/11/12 08:56 (external edit)