User Tools

Site Tools


locations-def-nl

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
locations-def-nl [2019/08/27 11:16]
vt601 [Locaties]
locations-def-nl [2021/01/24 15:23] (current)
smitt48 [Introductie]
Line 7: Line 7:
  
 ===== Introductie===== ===== Introductie=====
-Een plaats is een groep blokken die gezamenlijk dezelfde logische bestemming vormen. Bijvoorbeeld alle blokken die bij een station behoren. Plaatsen kunnen gebruikt worden in dienstroosters (zie **[[:​locations-en|Locations and Schedules]]** of [[:​locations-nln|Locaties en Dienstroosters]]) of om een schaduwstation te besturen. Zie [[#​schaduwstationbesturing|Schaduwstationbesturing]]+Een plaats is een groep blokken die gezamenlijk dezelfde logische bestemming vormen. Bijvoorbeeld alle blokken ​(of opstel blokken) ​die bij een station behoren. Plaatsen kunnen gebruikt worden in dienstroosters (zie **[[:​locations-en|Locations and Schedules]]** of [[:​locations-nl|Locaties en Dienstroosters]]) of om een schaduwstation te besturen. Zie [[#​schaduwstationbesturing|Schaduwstationbesturing]]
  \\  \\
 > **Let op :** Locaties gemaakt zonder blokken veroorzaken een foutmelding in de analysator. (Bijvoorbeeld:​ **''​ERROR:​ location[A-Town] has no blocks defined''​**) > **Let op :** Locaties gemaakt zonder blokken veroorzaken een foutmelding in de analysator. (Bijvoorbeeld:​ **''​ERROR:​ location[A-Town] has no blocks defined''​**)
locations-def-nl.txt ยท Last modified: 2021/01/24 15:23 by smitt48