User Tools

Site Tools


locations-nl

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
locations-nl [2019/08/27 11:39]
vt601 [Dienstroosters]
locations-nl [2021/01/24 15:24] (current)
smitt48 [Opmerkingen]
Line 13: Line 13:
 =====Opmerkingen===== =====Opmerkingen=====
 Bij gebruik van een locatie als bestemming,​wordt het eerste vrije blok gebruikt ​ indien er geen blok gedefinieerd is. Bij gebruik van een locatie als bestemming,​wordt het eerste vrije blok gebruikt ​ indien er geen blok gedefinieerd is.
-Een locatie is een groep van blokken die eenzelfde logische bestemming delen; bijvoorbeeld alle sporen behorende tot een station.+Een locatie is een groep van blokken ​(of opstel blokken) ​die eenzelfde logische bestemming delen; bijvoorbeeld alle sporen behorende tot een station.
  
 {{locations-dialog.png}} {{locations-dialog.png}}
locations-nl.txt ยท Last modified: 2021/01/24 15:24 by smitt48