User Tools

Site Tools


roco:roco-wmz21-nl

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

roco:roco-wmz21-nl [2018/11/12 08:56] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Roco WLANmaus ======
 +[[:​dutch#​centrales|{{ ​ :​interface.png}}]][[:​dutch|{{ ​ :​rocrail-logo-35.png}}]]
 +[[:​roco:​roco-wmz21-de|{{ ​ icons:​de.png|Deutsche Version}}]][[:​roco:​roco-wmz21-en|{{ ​ icons:​uk.png|English Version}}]]
 +[[:​dutch|Inhoud]] -> [[:​dutch#​centrales|Centrales]] ->   Roco
 +  * [[:​roco-cs-nl|Rocomotion]] | [[:​roco:​roco-z21-nl|Z21]] | [[:​roco:​rocomp-nl|multiZENTRALEpro]] | **[[:​roco:​roco-wmz21-nl|WLANmaus Z21]]**
 + \\
 +|{{:​roco:​wlanmaus-buttons.png?​0x400}}|{{:​roco:​wlanmaus-setup-en.jpg?​0x400}}|
 +|  De WLANmaus; Een voor allemaal. ​ |  Systeem overzicht met Router, Rocrail Server en Centrale. ​ |
 +\\
  
 +=====Introductie=====
 +De **wmz21** bibliotheek __emuleert een Z21 centrale__ en stuurt de WLANmaus commando'​s door naar iedere wilkeurige centrale, of direct naar de passende loc, wissel of andere objecten.\\
 +Omdat iedere WLANmaus zijn eigen IP adres heeft, kan deze bibiotheek meerdere WLANmaus regelaars gelijktijdig ondersteunen.\\
 +
 + \\
 +
 +=====Configuratie=====
 +====WLANmaus====
 +  - Sla het handboek er op na hoe de WIFI toegang tot het lokale netwerk ingericht moet worden. (Het display laat enkel hoofdletters zien by het ingeven van het paswoord, ook als de shift functie uit is...)
 +  - Verander het Z21-IP adres in het __**[[:​rocview-info-nl|IP adres van de Rocrail server]]**__:​ \\ MENU -> SETTINGS -> WIFI -> Z21-IP-ADDRESS
 +
 +====Rocrail====
 +__**[[:​rocrailini-controller-nl#​nieuw_toevoegen|Voeg een nieuwe centrale toe]]**__ van het type **wmz21**.\\
 +{{:​roco:​wmz21-setup-nl.png}}\\
 +===Interface ID===
 +Unieke ID voor deze centrale.\\
 +===Doel===
 +Voeg de **wmz21** bibliotheek aan het einde van de lijst toe, of zet de gewenste Interface ID in het doel veld.\\ ​
 +===A2ID Voorvoegsel===
 +Optionele voorvoegsel voor het adresseer type A2ID.\\
 +===Adressering===
 +Het __**[[:​addressing-nl|Adresseer Schema]]**__ kan aangepast worden voor de gekozen doel centrale:\\
 +^ Schema ^ Opmerking ^
 +|  FADA  | Standaard lineare adressering. |
 +|  MADA  | |
 +|  PADA  | |
 +|  FADAM  | Het WLANmaus wissel adres gedeeld door 100 is de bus, en de rest is het wissel adres. (Bij voorbeeld: 103:100 bus=1 wissel=3) |
 +|  A2ID  | Het WLANmaus wissel adres wordt gebruikt als een Rocrail wissel object ID, bereik: "​0001"​..."​2048"​. \\ Als er geen wissel gevonden is met deze ID, dan worden de rijwegen, signalen, uitgangen, wissels, draaischijven en FiddleYard'​s doorzocht voor deze ID of __**[[:​route-gen-nl#​nummer|Nummer]]**__. \\ Deze manier is centrale onafhankelijk. |
 +
 +Dit is voor het converteren van het lineare wissel adres verzonden door de WLANmaus in het schema van de doel centrale.\\
 +
 +===Via het object nummer===
 +__**[[:​route-gen-nl#​nummer|Rijwegen]]**__,​ __**[[:​switch-gen-nl#​nummer|Wissels]]**__,​ __**[[:​signal-gen-nl#​nummer|Signalen]]**__,​ __**[[:​output-gen-nl#​nummer|Uitgangen]]**__,​ __**[[:​turntable-gen-nl#​nummer|Draaischijven]]**__ en __**[[:​seltab-gen-nl#​nummer|FiddleYard'​s]]**__ hebben een optioneel nummer welke gebruikt kan worden voor het omzetten van een wissel adres, genereerd door de WLANmaus, in combinatie met **A2ID**.\\
 +Dit is de makkelijkste manier om Rocrail objecten te adresseren and is centrale onafhankelijk.\\
 +Alleen de eerste gevonden uit een objecten lijst krijgt het commando. __Gebruik rijwegen met nummers indien meerdere objecten geschakeld moeten worden met één druk op de knop.__\\
 +
 + \\
 +
 +=====Regelaar ID=====
 +Iedere aangesloten WLANmaus heeft zijn eigen IP adres welke gebruikt wordt voor de regelaar ID in Rocrail/​Rocview. (Bij voorbeeld: "​192.168.0.100"​)\\
 +Dit kan worden gebruikt in combinatie met __**[[:​rocrailini-automode-nl#​verhinder_overname_loc_bediening|Verhinder overname loc bediening]]**__ server optie.\\
 +De WLANmaus vraagt continu informatie van de geselecteerde loc af. Indien deze loc reeds door een andere regelaar bedient wordt gaat het loc symbool in het WLANmaus display knipperen. (Zie handboek hoofstuk 2.3.)\\
 +
 + \\
 +
 +=====Ondersteunde functionaliteit=====
 +  * Loc snelheid en richting
 +  * Loc functies 0...28
 +  * Korte loc ID's
 +  * Wissel, ook via nummer (doorgaand/​afbuigend)
 +  * Rijweg via nummer (schakelen)
 +  * Signaal via nummer (omschakelen)
 +  * Uitgang via nummer (omschakelen)
 +  * Draaischijf via nummer (volgende/​vorige)
 +  * FiddleYard via nummer (volgende/​vorige)
 +  * Spanning AAN/UIT
 +  * POM schrijven \\ Verander de WLANmaus programmering modus: MENU -> PROGRAM -> MODE ->POM
 +
 + \\
 +
 +=====Korte Loc ID's verzenden====
 +Allereerst moet de   ​__**[[:​rocrailini-gen-nl#​dp_iid|DP IID]]**__ in de Rocrail eigenschappen gezet worden met de Interface ID van deze bibliotheek.\\
 +
 +Om alle **[[:​loc-gen-nl#​gebruik_korte_id|Korte loc ID]]**'​s te kunnen verzenden moet de WLANmaus in ontvangst modus gezet worden:\\
 +  * MENU -> LOCO -> RECEIVE
 +Daarna het menu “**Besturing -> Verzend korte ID'​s**” selekteren om alle korte ID's aan de WLANmaus'​en te zenden welke in ontvangst modus staan.\\
 + \\
 +
 +=====Virtuele Machine=====
 +Indien de Rocrail server in een virtuele machine loopt, zoals VirtualBox, moet de Netwerk Adapter in '​bridged'​ modus gezet worden om WLANmaus berichten te kunnen ontvangen.\\
 +{{:​roco:​vm-bridged.png}}\\
 +
 + \\
 +
 +=====Links=====
 +  * [[http://​www.roco.cc/​en/​product/​235722-0-0-0-0-0-0-004001/​products.html|10813 - Z21 WLAN-multiMaus]]
 +  * [[http://​www.z21.eu/​en/​Downloads|Firmware update]]
roco/roco-wmz21-nl.txt · Last modified: 2018/11/12 08:56 (external edit)