User Tools

Site Tools


rocrailonastick-nl

Rocrail op een stick

Introductie

'Rocrail op een stick' wordt geleverd als een ZIP bestand, en worden gedownload van de Daily Build site.
Belangrijke Mededeling:
Om te voorkomen dat geen eigen bestanden worden overschreven (afbeeldingen, SVG, decoder specificaties, enz.), moeten deze worden bewaard met aangepaste bestandnamen of in een aparte map.
De User- en AmericanThemes moeten indien gewenst apart worden uitgepakt. Gebruikelijk is de "svg"-map.

Windows

Onder Windows hoeft het bestand alleen maar te worden uitgepakt in een map. Vervolgens wordt gestart met dubbel-klik op rocview.cmd. Nu kan een "werkruimte" worden gekozen om de Server te starten.
Voor het gemak bij toekomstig gebruik, kan een shortcut worden gemaakt op het bureaublad of in de taakbalk door te dubbel-klikken op desktoplink.cmd.

Linux

Voor de eerste Rocrail installatie onder Linux, moet de afhankelijkheid wxWidgets zijn geinstalleerd. Dit commando is opgenomen in installwx.sh.
Pak het bestand uit in de Home-directory (niet kopiëren naar de System-map) en dubbel-klik op het rocview.sh script bestand. Dit bestand start Rocview met de noodzakelijke commando-regels. De werkruimte kan worden geactiveerd wanneer Rocview volledig draait.
Voor het gemak bij toekomstig gebruik, kan een shortcut worden gemaakt op het bureaublad of in de taakbalk door te dubbel-klikken op desktoplink.cmd.
Wanneer alleen de Server gestart moet worden, kies dan het "bin/rocrail -l bin" commando. Ook deze opdracht zit in rocrail.sh.

Terminal

Wanneer bestandsbeheer de script bestanden opent in een Editor, is het gemakkelijker de Terminal te openen. Wissel dan de directory naar de plek waar het ZIP bestand is opgeslagen. Gebruik vervolgens de volgende commando's. (Deze kunnen ook gebruikt worden voor het updaten.)

cd 
unzip -u -d Rocrail Downloads/Rocrail*.zip
cd Rocrail
./desktoplink.sh

Wanneer de wxWidgets bibiliotheek nog niet is geïnstaleerd:

./installwx.sh


Updaten

Belangrijke mededeling:
Om te voorkomen dat geen eigen bestanden worden overschreven (afbeeldingen, SVG, decoder specificaties, enz.), moeten deze worden bewaard met aangepaste bestandnamen of in een aparte map.

 1. Download het nieuwe ZIP bestand.
 2. Kopiëer of verplaats het nieuwe ZIP bestand naar de map waar de Rocrail map van een eerdere versie staat (NIET in de Rocrail folder zelf!).
 3. Pak alle bestanden up
 4. Bevestig de vraag "Vervang bestanden.. (Replace the files in the destination)":


Advanced Update Optie

 1. Download het nieuwe ZIP bestand.
 2. Kopiëer of verplaats het nieuwe ZIP bestand naar de map waar de Rocrail map van een eerdere versie staat (NIET in de Rocrail folder zelf!).
 3. Pak het bin-bestand uit. Deze zal alleen de Rocrail Server en Rocview updaten.
 4. Bevestig de vraag "Vervang bestanden.. (Replace the files in the destination)":


Demo-plan en Wiki Plan

Om toegang te krijgen tot het Demo-plan kies "Bestand→Demo Werkruimte" (File→Demo Workspace).
Om toegang te krijgen tot het Wiki Demo-plan kies "Bestand→Open Werkruimte" (File→Open Workspace) en zoek daar naar de wikidemo folder en kies deze.

 • Let op: Wanneer een werkruimte actief is, dan moet het afsluiten van de Server worden bevestigd.


Map structuur

Rocrail
├───desktoplink.cmd  (Windows -- Icoon op de desktop)
├───rocview.cmd    (Windows -- Rocview en Server)
├───readme.txt    (Windows and Linux Informatie)
├───desktoplink.sh  (Linux  -- Icoon op de desktop)
├───installwx.sh   (Linux  -- Installeer wxWidget)
├───rocview.sh    (Linux  -- Rocview en Server)
├───rocrail.sh    (Linux  -- Alleen Server)
├───web        (Rocweb data)
├───wikidemo     
|  └───plan.xml   (wiki demo plan)
├───demo       (standaard demo werkruimte)
|  └───plan.xml   (groter spoorplan met schaduw station)
├───bin        (Client/Server/Libraries - exe en dll)
├───decspecs     (Rocpro decoder specificatie)
├───images      (Afbeeldingen: Symbolen, Locs, Wagons, ...)
└───svg        (Scalable Vector Graphics)
  ├───userthemes.zip
  ├───americanthemes.zip
  └───themes
    ├───Accessories
    ├───Roads
    ├───SLIM
    ├───SLIM-COLOR
    └───SpDrS60


Tip

Wanneer de stick groot genoeg is kan het ZIP-bestand compleet1) worden uitgepakt op een memory stick.
Dit maakt het mogelijk om het programma op verschillende computers te gebruiker. (Wel moet daarbij hetzelfde besturingssysteem worden gebruikt).

Bijgewerkt 2019-08-12 - VT601

1)
Het WIN64-bestand met de ZIP bestanden en alle thema's is ongeveer 120 MB groot
rocrailonastick-nl.txt · Last modified: 2019/11/07 14:29 by vt601