User Tools

Site Tools


text_desc_nl

Tekst en Afbeeldingen

InhoudRocgui (Viewer)Baanontwerp

Rocrail geeft de mogelijkheid in het context menu om tekstelementen te plaatsen in het baanontwerp om een willekeurig item te beschrijven:

Na het plaatsen van de tekst kan je de eigenschappen dmv de rechtermuisknop veranderen. Het eigenschap menu geeft het volgende weer:

Display Text


Attribute Omschrijving Opmerkingen
ID Uniek ID, door Rocrail gebruikt als adressering. Dit ID is toegewezen door Rocrail.
Text Dit attribuut omvat de tekst welke weergeven wordt op het plan.
Tip Hint voor dit onderdeel.
Point size Hiermee verander je de lettergrootte van de tekst. 0 (standaard) is de standaardwaarde van het besturings systeem.
Color Voorgrond kleur.
Background Achtergrond kleur. Alleen zichtbaar als het attribute transparent niet gezet is.
Orientatie Standaard horizontaal.


Het tab 'Locatie' is beschreven in het hoofdstuk Baanontwerp elementen. Het attribuut cx is belangrijk voor het gebruik van tekst. Als de inhoud niet volledig weergegeven wordt op het plan, verhoog dan deze waarde totdat de inhoud volledig toonbaar is.

Display een afbeelding

Indien de tekst eindigt met .png zal het tekstobject trachten de bijhorende afbeelding te vinden aangegeven door het imagepath zoals in rocgui.ini.

text_desc_nl.txt · Last modified: 2018/11/12 08:56 (external edit)