User Tools

Site Tools


win-nl

Rocrail installeren onder WindowsInleiding

Rocrail is provided for Windows as a ZIP file, with the following advantages:

 • Geen installatie 1) in de klassieke zin - unzip en start.
 • Uitpakken naar (bijna) elke plaats op de computer.
 • Niet actief 2) Wijziging van het Windows-register - testen en dan spoorloze verwijdering mogelijk.
 • Alle bestanden op één plek.
 • Installatie op een geschikte USB-stick of draagbare schijf. Dit maakt gemakkelijke bewerking op de werkplek en systeembediening op een externe locatie (b.v. kelder, clubhuis) mogelijk zonder bestanden te hoeven kopiëren of synchroniseren.
 • Eenvoudig kopiëren van de hele installatie naar een USB-stick of andere draagbare schijf om mee te nemen, b.v. aan vrienden of een Rocrail-bijeenkomst voor presentatie, discussie, analyse en hulp krijgen.
 • Een installatie verplaatsen naar een nieuwe computer, naar een andere schijf enz., is eenvoudig.


Ondersteunde Windows-versies

Rocrail draait op Windows-versies beginnend met Windows XP.

 • Windows XP, Vista worden niet langer ondersteund in het forum! Installatie is mogelijk, maar het wordt niet aanbevolen om deze versies te gebruiken.
 • Windows 7, 8, 8.1 hebben beperkte ondersteuning.3)
 • Windows 10.

De volgende hoofdstukken verwijzen naar Windows 10.


Algemeen

Het is belangrijk op de volgende twee punten te wijzen:

 1. Speciale karakters, zoals umlauts, moeten over het algemeen worden vermeden. Dit geldt voor Windows-gebruikersnamen, mapnamen van de Rocrail-installatie en bovengeschikte mappen, evenals bestandsnamen van b.v. locomotief foto's etc.
  Als de Windows-gebruikersnaam umlauts bevat, kan de juiste installatie mislukken!

  Door het verwijderen van het vinkje voor UTF-8 in de Rocrail Instellingen Algemeen en de Rocview Instellingen Algemeen worden speciale tekens ondersteund onder Windows 4).

 2. Indien derde partij antivirus, anti-malware of firewall programma's worden gebruikt, is het geheel de verantwoordelijkheid van de gebruiker om deze zo te configureren dat zij de juiste installatie en werking van Rocrail en zijn componenten niet verstoren!
  In geval van twijfel moeten dergelijke programma's worden gedeactiveerd.

  Vanaf Windows 10 worden dergelijke extra programma's over het algemeen onnodig geacht in een privé-omgeving.


1. Installatie

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u Rocrail voor het eerst kunt downloaden en installeren.

Als u overschakelt van een bestaande oude installatie die is gemaakt met setup.exe naar het ZIP-installatieprogramma, is er een aparte handleiding beschikbaar, zie Verander naar ZIP-Installatie (voor Windows)


1.1 Downloaden

Het dagelijks bijgewerkte ZIP-bestand kan worden gedownload van de pagina Rocrail Dagelijkse builds .
Aan de linkerkant onder Rocrail ZIP klik op Rocrail-WIN64.zip (voor een 64bit-systeem) of Rocrail-WIN32.zip (voor een 32bit-systeem).
Afhankelijk van de gebruikte browser, zal een linkerklik het bestand opslaan in een centrale downloaddirectory of een dialoogvenster openen om de gewenste locatie op te geven. Als alternatief kunt u door met de rechtermuisknop te klikken en Doel opslaan als … elke gewenste locatie te specificeren.

Onthoud of noteer de opslaglocatie.
Opmerking: Sluit Rocrail volledig af voor elke update!


1.2 Installeren

1.2.1 Het uitpakken voorbereiden

Zoek het gedownloade ZIP-bestand - hier is het op het bureaublad geplaatst.

ZIP-Bestand

Open het contextmenu van het bestand (klik met de rechtermuisknop op het bestand) en selecteer het item Alles uitpakken … .

Context menu

Het volgende dialoogvenster wordt geopend:

Pak het ZIP-gecomprimeerde mapvenster uit

Dit dialoogvenster toont de huidige locatie van het bestand in het veld hieronder Bestanden worden uitgepakt naar deze map: .

1.2.2 De Rocrail-map maken

Vink het vakje aan naast Toon uitgepakte bestanden wanneer voltooid als deze optie nog niet is aangevinkt.
In plaats van de weergegeven map moet de map worden geselecteerd waarin Rocrail moet worden geïnstalleerd. Klik eerst op de knop Bladeren … .

 

Belangrijk:
De map kan (bijna) overal op de pc worden gemaakt. It mag echter niet worden gemaakt in beveiligde delen van Windows! Dit omvat de map Program Files en de systeem-mappen van Windows.
Het wordt aanbevolen om de map Rocrail te maken in C:\Users\<Username>\Documents 5).

\\Klik hiervoor op de knop Bladeren … .

Een ander dialoogvenster wordt geopend:

Selecteer doeldialoog

Selecteer in dit dialoogvenster de map waarin Rocrail eerder was geïnstalleerd. Meestal is dit de map Rocrail onder Documenten .
Markeer de map zoals weergegeven in de afbeelding en klik op de knop Map selecteren .

De doelmap is nu ingevoerd:

Pak ZIP-gecomprimeerde map dialoog uit met gewijzigde doelmap
C:\Users\<Username>\Documents\Rocrail

Klik vervolgens op Extract/Uitpakken .
De bestanden zijn nu uitgepakt. Dit proces kan even duren, afhankelijk van de instellingen van het besturingssysteem, Windows Defender en computerprestaties. Ondertussen toont Windows de voortgang:

Voortgangsgrafiek in de weergave Meer details

Nadat alle bestanden zijn uitgepakt, zal Windows vragen hoe om te gaan met bestaande bestanden:

Dialoogvenster bestanden vervangen of overslaan

Klik hiervoor in dit dialoogvenster op Bestanden in doel vervangen.
Hiermee is de update als zodanig voltooid. Ten slotte moet er een nieuwe snelkoppeling worden gemaakt.


1.3 Een snelkoppeling op het bureaublad maken

Als het uitpakken van de bestanden werd gedaan met de bovenstaande instellingen, werd de map Rocrail automatisch geopend. 6)

Het nieuwe bestand desktoplink.cmd bevindt zich in deze map 7). Een dubbele klik creëert een geldige snelkoppeling Rocview op het bureaublad.

Rocview bureaubladpictogram

 

Het is verplicht om Rocrail te starten met deze snelkoppeling!
Nota: Als de bureaubladsnelkoppeling met deze procedure niet op het systeem kan worden gemaakt, moet de snelkoppeling die in de map Rocrail is gemaakt met de naam Rocview (aangegeven door het pictogram hierboven) handmatig naar het bureaublad worden gekopieerd.
Tip: De snelkoppeling kan worden vastgezet op de taakbalk of bijvoorbeeld op "Start", indien nodig.

2. Windows Defender

Windows Defender-waarschuwingen kunnen worden weergegeven en moeten als volgt worden behandeld:

Klik op " Meer informatie ".
Het dialoogvenster verandert zoals rechts wordt weergegeven
Klik in de tweede stap op de knop " Toch uitvoeren ".3. De Rocrail-installatie bijwerken

Toekomstige updates kunnen op dezelfde manier worden gemaakt. Maar het is dan niet meer nodig om de Desktop-Snelkoppeling te maken.

Rocrail evolueert voortdurend en moet altijd up-to-date worden gehouden. Voor regelmatige, bijvoorbeeld maandelijkse updates, worden volledige updates aanbevolen, zie sectie Volledige update.

In sommige gevallen is het handig om de huidige ontwikkeling te volgen met vaker updates, bijvoorbeeld een of twee keer per week of zelfs dagelijks. Dergelijke updates kunnen beperkt zijn tot essentiële onderdelen van het programma, zie sectie Quick update.

Opmerking: Sluit Rocrail volledig af voor elke update!


3.1. Volledig update

Dialoog Selecteer een bestemming wordt geopend:

Dialoog Selecteer een bestemming

In deze dialoog moet de map waarin Rocrail is geïnstalleerd worden geselecteerd. Normaal gesproken is dit de map Rocrail onder Documenten .
De map is geselecteerd zoals weergegeven in de afbeelding en er wordt op de knop Map selecteren geklikt.

   * Ga verder met de sectie Uitpakken.

Nadat alle bestanden zijn uitgepakt, zal Windows vragen hoe om te gaan met bestaande bestanden:

<>
Dialoog Bestanden vervangen of overslaan

Klik in dit dialoogvenster op Vervang de bestanden op de bestemming .
De update is nu voltooid.

 

3.2 Quick Update

 1. Download het nieuwe ZIP bestand.
 2. Kopiëer of verplaats het nieuwe ZIP bestand naar de map waar de Rocrail map van een eerdere versie staat (NIET in de Rocrail folder zelf!).
 3. Pak het bin-bestand uit. Deze gaat alleen de Rocrail Server en Rocview updaten.

Bevestig de vraag "Vervang bestanden.. (Replace the files in the destination)":

4. Een installatie verplaatsen

Rocrail ZIP-installaties kunnen eenvoudig worden verplaatst door de map waarin Rocrail is uitgepakt naar de gewenste locatie te verplaatsen. In het voorbeeld op deze pagina is Rocrail uitgepakt in de map Rocrail onder Documenten .

4.1 Verhuizen naar een andere locatie op dezelfde computer

 1. Verplaats de map Rocrail van Documenten naar de gewenste locatie op de computer, bijvoorbeeld een tweede interne schijf.
 2. Voer na het verplaatsen het bestand desktoplink.cmd opnieuw uit.
Opmerking: Een bestaande snelkoppeling op het bureaublad wordt bijgewerkt door desktoplink.cmd uit te voeren en is daarom geldig. Als de oude snelkoppeling was vastgemaakt aan de taakbalk en / of "Start", moeten deze vastgezette snelkoppelingen worden vernieuwd, omdat ze niet zijn bijgewerkt: klik met de rechtermuisknop op de vastgezette snelkoppelingen en selecteer Verwijderen uit taakbalk of Verwijderen vanaf Start. Zet vervolgens, indien nodig, de nieuwe snelkoppeling op het bureaublad terug op de taakbalk en / of "Start".

4.2 Verhuizen naar een andere computer

Het verplaatsen van de ZIP-installatie naar een andere computer gebeurt op dezelfde manier als in hoofdstuk 4.1 beschreven is.

Opmerking: Een 64bit-installatie werkt echter alleen op een 64bit-machine! Rocrail 32bit kan gebruikt worden op zowel een 32bit als een 64bit machine.

Bij het aansluiten van hardware, b.v. centrales, moet ervoor worden gezorgd dat de verbindingsinstellingen (b.v. COM-poorten, IP-adressen, enz.) worden aangepast aan de nieuwe voorwaarden. Aanpassingen kunnen ook nodig zijn binnen de centrale of de hardware in het algemeen, als bijvoorbeeld het IP-adres van de Rocrail-server daar moet worden ingevoerd.

1)
de termen installatie, installatie etc. zullen sowieso in het volgende worden gebruikt, omdat ze bekend zijn in de Windows-omgeving
2)
Windows voert zelf recent gebruikte documenten enz. In het register in. Dit kan nog steeds vermeldingen in het register veroorzaken die naar Rocrail verwijzen
3)
Voor deze versies zijn geen testsystemen beschikbaar. Voor problemen die uitsluitend onder deze versies bestaan en die niet onder Windows 10 kunnen worden gereproduceerd, is het zeer waarschijnlijk dat er geen oplossing kan worden geboden.
4)
in sommige gevallen kunnen speciale tekens nog steeds tot onvoorspelbare effecten leiden; het wordt daarom aanbevolen ze niet te gebruiken
5)
<Username> is een tijdelijke aanduiding voor de eigen individuele Windows-gebruikersnaam
6)
Zo niet: start de Windows Explorer (bijv. Met de toetsencombinatie <Windows + e>). Navigeer naar de map Documenten en open de map Rocrail.
7)
De bestandsextensie ".cmd" wordt niet weergegeven, afhankelijk van de Windows-instellingen. Het wordt aanbevolen om Windows te configureren om bestandsextensies weer te geven.
Verwijs naar deze sectie: FAQ
win-nl.txt · Last modified: 2022/03/25 18:17 by smitt48