User Tools

Site Tools


rocrailonastick-nl

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
rocrailonastick-nl [2021/08/01 17:43]
smitt48 [Demo-plan en Wiki Plan]
rocrailonastick-nl [2021/08/01 17:57] (current)
smitt48 [Demo-plan en Wiki Plan]
Line 90: Line 90:
 * ** Belangrijke opmerking: ** \\ Aangezien bestanden in andere mappen (svg, decpecs, ...) ook onregelmatig worden bijgewerkt en uitgebreid, wordt het sterk aanbevolen om vaker volledige updates uit te voeren. * ** Belangrijke opmerking: ** \\ Aangezien bestanden in andere mappen (svg, decpecs, ...) ook onregelmatig worden bijgewerkt en uitgebreid, wordt het sterk aanbevolen om vaker volledige updates uit te voeren.
  
-=====Demo-plan en Wiki Plan=====+=====Demo-Plan en Wiki-Demo-Plan=====
 |< >| |< >|
 ^  Demo-Plan ​ ^  Wiki-Demo-Plan \\ "Step bij Step" ​ ^ ^  Demo-Plan ​ ^  Wiki-Demo-Plan \\ "Step bij Step" ​ ^
rocrailonastick-nl.txt ยท Last modified: 2021/08/01 17:57 by smitt48