User Tools

Site Tools


rocrailonastick-nl

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision Both sides next revision
rocrailonastick-nl [2020/11/02 12:27]
smitt48 [Map structuur]
rocrailonastick-nl [2020/11/29 23:06]
smitt48 [Windows]
Line 31: Line 31:
 ====Windows==== ====Windows====
 | Hulp bij het veranderen van een klassieke Rocrail installatie naar een installatie met een ZIP-bestand:​ ** [[: win-changetozip-nl | Verander naar ZIP-Installatie ]] ** stap voor stap uitgelegd | | Hulp bij het veranderen van een klassieke Rocrail installatie naar een installatie met een ZIP-bestand:​ ** [[: win-changetozip-nl | Verander naar ZIP-Installatie ]] ** stap voor stap uitgelegd |
-Onder Windows hoeft het bestand alleen maar te worden uitgepakt in een map van uw keuze. Vervolgens wordt Rocview gestart met dubbel-klik op **desktoplink.cmd**. Nu kan een "​werkruimte"​ worden gekozen om de Server te starten.\\ ​+Onder Windows hoeft het bestand alleen maar te worden uitgepakt in een map van uw keuze. Vervolgens wordt Rocview gestart met dubbel-klik op **desktoplink.cmd**. Nu kan een "​werkruimte" ​(is een map met alle bestanden {plan, ini, etc.} die Rocrail nodig heeft) ​worden gekozen om de Server te starten.\\ ​
 \\ \\
 Voor het gemak bij toekomstig gebruik, kan een shortcut worden gemaakt op het bureaublad of in de taakbalk door te dubbel-klikken op **desktoplink.cmd**.\\ Voor het gemak bij toekomstig gebruik, kan een shortcut worden gemaakt op het bureaublad of in de taakbalk door te dubbel-klikken op **desktoplink.cmd**.\\
rocrailonastick-nl.txt ยท Last modified: 2021/01/27 23:55 by smitt48