User Tools

Site Tools


rocrailonastick-nl

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
rocrailonastick-nl [2021/02/27 18:24]
smitt48 [Raspberry Pi]
rocrailonastick-nl [2021/08/01 17:57]
smitt48 [Demo-plan en Wiki Plan]
Line 90: Line 90:
 * ** Belangrijke opmerking: ** \\ Aangezien bestanden in andere mappen (svg, decpecs, ...) ook onregelmatig worden bijgewerkt en uitgebreid, wordt het sterk aanbevolen om vaker volledige updates uit te voeren. * ** Belangrijke opmerking: ** \\ Aangezien bestanden in andere mappen (svg, decpecs, ...) ook onregelmatig worden bijgewerkt en uitgebreid, wordt het sterk aanbevolen om vaker volledige updates uit te voeren.
  
-=====Demo-plan en Wiki Plan=====+=====Demo-Plan en Wiki-Demo-Plan===== 
 +|< >| 
 +^  Demo-Plan ​ ^  Wiki-Demo-Plan \\ "Step bij Step" ​ ^ 
 +|  {{:​install:​demo-plan.png?​0x200}} ​ |  {{:​install:​wiki-demo-plan.png?​0x200}} ​ |
 Om toegang te krijgen tot het Demo-plan kies "​Bestand->​Demo Werkruimte"​ (File->​Demo Workspace).\\ Om toegang te krijgen tot het Demo-plan kies "​Bestand->​Demo Werkruimte"​ (File->​Demo Workspace).\\
 Om toegang te krijgen tot het Wiki Demo-plan kies "​Bestand->​Open Werkruimte"​ (File->​Open Workspace) en zoek daar naar de wikidemo folder en kies deze.\\ Om toegang te krijgen tot het Wiki Demo-plan kies "​Bestand->​Open Werkruimte"​ (File->​Open Workspace) en zoek daar naar de wikidemo folder en kies deze.\\
rocrailonastick-nl.txt · Last modified: 2021/08/01 17:57 by smitt48