User Tools

Site Tools


schedules-dest-nl

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
schedules-dest-nl [2021/06/03 17:07]
agre30 [Tijden opnemen]
schedules-dest-nl [2021/06/17 10:21]
agre30 [Halteplaats]
Line 124: Line 124:
  
 ====Halteplaats==== ====Halteplaats====
-  * //​Aangevinkt (default)//:​ De gekozen bestemming is een reguliere stop, bijv. een treinstation waar de trein moet stoppen. De aangegeven ​vetrektijd ​wordt gebruikt. (zie boven). +  * //​Aangevinkt (default)//:​ De gekozen bestemming is een reguliere stop, bijv. een treinstation waar de trein moet stoppen. De aangegeven ​vertrektijd ​wordt gebruikt. (zie boven). 
-  * //​Uitgevinkt//:​ De gekozen bestemming is GEEN reguliere stop.De trein zal (indien mogelijk) doorrijden. De aangegeven ​vetrekttijd ​wordt genegeerd. \\ +  * //​Uitgevinkt//:​ De gekozen bestemming is GEEN reguliere stop.De trein zal (indien mogelijk) doorrijden. De aangegeven ​vertrekttijd ​wordt genegeerd. \\ 
 Gebruikelijk wordt de **[[:​block-details-nl#​wait|Wachten Optie]]** van het blok zodanig te zetten dat de trein niet zal stoppen. \\ Gebruikelijk wordt de **[[:​block-details-nl#​wait|Wachten Optie]]** van het blok zodanig te zetten dat de trein niet zal stoppen. \\
  
Line 132: Line 132:
   * **[[:​rocrailini-automode-en#​block_wait_for_schedules|Block wait for schedules]]** (Disable to ignore normal block wait in case of none regular stop.)   * **[[:​rocrailini-automode-en#​block_wait_for_schedules|Block wait for schedules]]** (Disable to ignore normal block wait in case of none regular stop.)
   * **[[:​block_traintype-nl|Blok types en trein types (NL)]]**   * **[[:​block_traintype-nl|Blok types en trein types (NL)]]**
-  * **[[:​rocrailini-automode-nl#​block_wait_for_schedules|Block wait for schedules (NL)]]** (Uitzetten of negeren normale blok-wachttij ​bij een niet reguliere stop.)+  * **[[:​rocrailini-automode-nl#​block_wait_for_schedules|Block wait for schedules (NL)]]** (Uitzetten of negeren normale blok-wachttijd ​bij een niet reguliere stop.)
  
 ====Vertrekzijde==== ====Vertrekzijde====
schedules-dest-nl.txt · Last modified: 2021/06/17 10:21 by agre30