User Tools

Site Tools


stageblock:stage-perm-nl

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
stageblock:stage-perm-nl [2021/01/24 23:15]
smitt48 [Era]
stageblock:stage-perm-nl [2021/01/24 23:25] (current)
smitt48 [Type]
Line 10: Line 10:
  
 ====Type==== ====Type====
-Specifies which train types are allowedAll are allowed if no train type is selected.\\ +Specificeert welke treintypes zijn toegestaanAlles is toegestaan als er geen treintype is geselecteerd.\\ 
-Further information ​is found __**[[:​block_traintype-en|Here]]**__.\\+Verdere informatie ​is te vinden ​__**[[:​block_traintype-nl#​treintypen|Treintypen]]**__.\\
  
  
-====Class==== +====Klasse==== 
-A comma separated list of allowed ​__**[[:​loc-details-en#class|Loco Classes]]**__.\\ +Een door komma'​s gescheiden lijst met toegestane ​__**[[:​loc-details-nl#klasse|Loco klasse]]**__.\\ 
-  * This has no effect ​if left empty.+  * Dit heeft geen effect ​als het leeg wordt gelaten.
  
  
 ====Periode==== ====Periode====
-De toegestaande ​__**[[:​loc-details-nl#​era|Loco Periode]]**__s. Alle perioden zijn toegestaan als geen periode is uitgekozen.\\+De toegestane ​__**[[:​loc-details-nl#​periode|Loco Periodes]]**__. Alle perioden zijn toegestaanals geen periode is gekozen.\\
  
stageblock/stage-perm-nl.1611526546.txt.gz · Last modified: 2021/01/24 23:15 by smitt48