User Tools

Site Tools


symbols-theme-props-nl

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
symbols-theme-props-nl [2019/09/22 16:58]
rainerk
symbols-theme-props-nl [2020/04/19 16:13] (current)
smitt48 router
Line 26: Line 26:
  
  \\  \\
-=====Spoorplan ​Analysator===== +=====Spoorplan ​Router===== 
-De __**[[:analyzer-nl|Spoorplan ​Analysator]]**__ gebruikt het [[symbols-themes-SpDr60-nl|SpDrS60 Thema]] als virtuele referentie voor maat, orientatie en vorm om de diverse mogelijke routes te berekenen.\\+De __**[[:router-nl|Spoorplan ​Router]]**__ gebruikt het [[symbols-themes-SpDr60-nl|SpDrS60 Thema]] als virtuele referentie voor maat, orientatie en vorm om de diverse mogelijke routes te berekenen.\\
 Met andere woorden: In het geval dat de grafische weergave in Rocview een ander sporenplan laat zien, dan wanneer gebruik wordt gemaakt van het **SpDrS60** als primaire thema, kunnen de uitkomsten van de Router tot onverwachte of onjuiste resultaten leiden. Er wordt altijd van uit gegaan dat Rocview een correct beeld weergeeft.\\ Met andere woorden: In het geval dat de grafische weergave in Rocview een ander sporenplan laat zien, dan wanneer gebruik wordt gemaakt van het **SpDrS60** als primaire thema, kunnen de uitkomsten van de Router tot onverwachte of onjuiste resultaten leiden. Er wordt altijd van uit gegaan dat Rocview een correct beeld weergeeft.\\
 De afmetingen, richting en vorm van het primaire thema moeten daarom vergelijkbaar zijn met het [[symbols-themes-SpDr60-nl|SpDrS60 Thema]] om correct te functioneren.\\ De afmetingen, richting en vorm van het primaire thema moeten daarom vergelijkbaar zijn met het [[symbols-themes-SpDr60-nl|SpDrS60 Thema]] om correct te functioneren.\\
symbols-theme-props-nl.txt · Last modified: 2020/04/19 16:13 by smitt48