User Tools

Site Tools


symbols-theme-props-nl

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
symbols-theme-props-nl [2019/05/21 15:53]
vt601 [Analyser]
symbols-theme-props-nl [2019/05/21 15:57] (current)
vt601 [Spoorplan Analysator]
Line 31: Line 31:
 De afmetingen, richting en vorm van het primaire thema moeten daarom vergelijkbaar zijn met het [[symbols-themes-SpDr60-nl|SpDrS60 Thema]] om correct te functioneren.\\ De afmetingen, richting en vorm van het primaire thema moeten daarom vergelijkbaar zijn met het [[symbols-themes-SpDr60-nl|SpDrS60 Thema]] om correct te functioneren.\\
  
 +===== Eigenschappen ===== 
 +De eigenschappen van een thema zijn optioneel en worden direct in de map van het thema geplaats in een **properties.xml** bestand. Wijzigingen in het properties-bestand worden niet beïnvloed door de gebruiker gemaakte instellingen in Rocview. Na een herstart van Rocview zijn de default instellingen van het thema opnieuw opgeslagen.\\ 
 + \\
  
symbols-theme-props-nl.txt · Last modified: 2019/05/21 15:57 by vt601