User Tools

Site Tools


symbols-theme-props-nl

SVG Thema's

Introductie

spdrs60.jpg SVG Thema's worden gebruikt om RocRail objecten te visualiseren in de vorm van grafische afbeeldingen (symbolen) in Rocview. Dit zijn dus afbeeldingen voor sporen, blokken, seinen enz.


Basis principes

Het is vereist dan een (of meer) SVG thema's worden geïnstalleerd om Rocview normaal te laten werken.
Het officiële (actuele) en complete thema is het SpDrS60 Thema, dat steeds wordt bijgewerkt wanneer nieuwe objecten worden toegevoegd dan wel aangepast. Dit thema wordt als primair default thema aangemaakt bij de installatie van RocRail.
Alle andere thema's kunnen worden gebruikt als primair thema om een deel van het hoofdthema SpDrS60 Thema te vervangen. Andere thema's vullen ontbrekende symbolen aan. Hierbij is het verstandig sowieso het SpDrS60 Thema als secundair thema steeds op te nemen.

  • Het primaire thema staat bovenaan in de lijst met thema's in het installatie scherm van Rocview (zie ook SVG Symbool mappen.
  • Alleen symbolen, welke niet zijn opgenomen in het bovenste thema, kunnen worden toegevoegd.
  • Om symbolen te vervangen door symbolen van andere thema's, moet het gewenste thema hoger in de lijst worden geplaatst.
  • Alle veranderingen in de thema lijst worden pas actief na een herstart van RocRail.

Ontwerp en plaats landspecifieke seinbeelden in een nieuw thema en plaats dit als eerste in de SVG Symbool mappen om de standaard symbolen te vervangen. Daarbij is het geadviseerd om de sein documentatie en symbool benamingen voor de Seinbeelden te controleren.


Spoorplan Router

De Spoorplan Router gebruikt het SpDrS60 Thema als virtuele referentie voor maat, orientatie en vorm om de diverse mogelijke routes te berekenen.
Met andere woorden: In het geval dat de grafische weergave in Rocview een ander sporenplan laat zien, dan wanneer gebruik wordt gemaakt van het SpDrS60 als primaire thema, kunnen de uitkomsten van de Router tot onverwachte of onjuiste resultaten leiden. Er wordt altijd van uit gegaan dat Rocview een correct beeld weergeeft.
De afmetingen, richting en vorm van het primaire thema moeten daarom vergelijkbaar zijn met het SpDrS60 Thema om correct te functioneren.

Eigenschappen

De eigenschappen van een thema zijn optioneel en worden direct in de map van het thema geplaats in een properties.xml bestand. Wijzigingen in het properties-bestand worden niet beïnvloed door de gebruiker gemaakte instellingen in Rocview. Na een herstart van Rocview zijn de default instellingen van het thema opnieuw opgeslagen.

symbols-theme-props-nl.txt · Last modified: 2020/04/19 16:13 by smitt48