User Tools

Site Tools


symbols-nl

SVG Symbolen

Officieel thema

Het officiële thema is SpDrS60.
Gebruik dit thema bij testen en probleem rapportage.
Alle andere thema's moeten volgen de zelfde symbool naamgeving gebruiken als het SpDrS60 thema.

SpDrS60-extra

Het SpDrS60-extra thema moet als eerste in de lijst worden gezet om actief te worden.
Het zal wissel symbolen tonen met twee extra indicatoren voor vergrendeling en vasthouden.

SetupThema 1 - 5

Selecteer het gewenste thema en herstart Rocrail om de keuze te activeren.
Het eerste thema is leidend, de navolgende thema's mogen alleen symbolen bevatten die in het voorgaande thema niet gedefinieerd zijn.

ID letter grootte

Bepaalt de letter grootte voor de ID's om ze in het weer te geven vak te kunnen laten passen. Standaard is 7.
Rocview moet opnieuw opgestart worden om dit actief te maken.

Tekst grootte

Bepaalt de letter grootte voor blok ID's en tekst symbolen.
Beste resultaten voor: 1)

  • OS X = 14
  • Linux = 13
  • Windows = 10
  • Default = 10

Rocview moet opnieuw opgestart worden om dit aktief te maken.

Auto ID width (Breedte automatische ID)

Staat deze op 3 dan beginnen de objecten met 100: b.v. sw100
Als deze op 0 of 1 staat, beginnen de objecten zonder voorloopnullen: b.v. sw1

Verwerk wisselstraat/blok meldingen

Laat de rijweg reserveringen en blok bezettingen zien in de symbolen.
Om CPU belasting te verminderen kunnen deze opties worden uitgeschakeld.

Toon rijwegen over wissels

Normale wissel standen worden getoond in Cyan.2)
Voor actieve routes de kleur zal worden gewijzigd naar geel.
Raster wissels zijn niet ondersteund in deze optie.
Alleen het SpDrS60 thema heeft de benodigde SVGs.

Rijweg prioriteit

Overschrijft blokbezetting als een rijweg is gereserveerd.

Voorbeelden

**NL en DB**

De volgende schermafdruk toont een gebruik van aangepaste symbolen van de thema's: NL en DB:
(Thema 2 kan alleen de ongebruikte plaatsen van thema 1 gebruiken. Thema 3 kan alleen de ongebruikte plaatsen van thema 1 en 2 gebruiken. enz.)

Spoor/Weg lay-out

Spoor en weg symbolen kunnen door elkaar worden gebruikt in één spoorplan.

De weg symbolen hebben de zelfde benaming als de spoor symbolen, maar hebben het voorvoegsel road-.

1)
Afhankelijk van schermresolutie en eigen smaak.
2)
Cyan=rgb:0,255,255
symbols-nl.txt · Last modified: 2022/02/22 13:17 by smitt48