User Tools

Site Tools


rocgui-pt-nl

Programmeren

CV

Een door komma's gescheiden lijst met CV waarden die gebruikt wordt bij de Read All en Write All commando's in het programmeer menu. Alle getoonde CV's worden gebruikt voor Read All en Write All opdrachten.


Timeout

Bij een schrijf weigering zal rocrail na het hier aangegeven aantal seconden opnieuw proberen de CV's weg te schrijven.

Lissy adressering

Programmeer de Lissy zender gelijk met het programmeren van het adres in de loc decoder.

Decoder Lissy CV Waarde
1 116 kort adres
17 117 lang adres high byte
18 118 lang adres low byte
29 129 setting: 0=kort, 32=lang adres


Gebruik het decoder bestand for CV numbers

De decoder bestanden zijn gebruikt voor de "Alleen lezen" functie in RocPro.

Opmerking

Voor meer informatie kijk bij : PT Programming Track

rocgui-pt-nl.txt · Last modified: 2018/11/12 08:56 by 127.0.0.1