User Tools

Site Tools


boosters-nl

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

boosters-nl [2018/11/12 08:56] (current)
Line 1: Line 1:
 +=====Meerdere Boosters aansluiten=====
 +Let bij het aansluiten van meerdere Boosters erop dat zij dezelfde manier van gelijkrichting gebruiken. Sommige boosters zoals de Digitrax DB-150 gebruiken dubbelfasige gelijkrichting en andere ​ zoals de LDT Booster DB2 gebruiken enkelfasige gelijkrichting. ​
  
 +Ieder systeem heeft zijn eigen "​laag"​ nivo. Door elkaar gebruiken van deze verschillende typen Boosters kan schade tot gevolg hebben.
 + 
 +
 +|{{ib-lnB.jpg}}|
 +| Dit kan er gebeuren met je  IntelliBox... |\\
 +Aangezien de ORD-3 geheel geisoleerde aansluitingen heeft, is bij het gebruik van de ORD-3 dergelijke schade uitgesloten.\\
 +
 +Voor meer info kijk op     :
 +  * http://​digital-bahn.de/​info_kompo/​booster.htm
boosters-nl.txt ยท Last modified: 2018/11/12 08:56 (external edit)