User Tools

Site Tools


can-gca3-nl

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

can-gca3-nl [2018/11/12 08:56] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== CAN-GC3 DCC Command Station ======
 +[[:​english#​command_stations|{{ ​ :​interface.png}}]][[:​english|{{ ​ :​rocrail-logo-35.png}}]]
  
 +[[:​dutch|Inhoud]] -  [[dutch#​merg cbus|MERGCBUS]] ​
 + 
 + \\
 +
 +
 +
 +
 +^Copyright Peter Giling^
 +
 +\\
 +
 +
 +Om de serie D connector modules van de MERGCbus te completeren is het DCC Station ontworpen.\\
 +De module is gelijk aan het Engelse ontwerp maar om eenvoudig met de CAN-GC1 en CAN-GC2 modules te kunnen communiceren zijn een aantal harware en firmware aanpassingen gemaakt.\\ ​
 +Het ontwerp is iets groter dan de Engelse versie, er zijn geen smd componenten toegepast om nabouw te vereenvoudigen.\\
 + 
 +
 +
 +
 +
 +=====Mogelijkheden =====
 +
 +  * Afzonderlijke voeding niet nodig. De voeding wordt geleverd vanuit de CAN-GC1.\\  ​
 +  * De CAN-CG3 kan "stand a-lone"​ gebruikt worden met een externe voeding van 15V.\\  ​
 +  * Alle aansluitingen en leds bevinden zich aan de voorzijde. \\ 
 +  * Uitgang voor 1 of meerdere externe boosters, bijvoorbeeld de **[[:​ord3-cs-nl|ORD-3]]** .
 +  * RJ22 aansluiting (J3) voor verbinding met de losse handregelaar ** [[CAN-GCA5-nl|GC-5 ​ ]]**
 +  * Uitgang van de interne booster met een vermogen van 1 A en  aansluiting voor het programmeerspoor (J5)
 +  * Schakelaar aan de voorzijde voor keuze tussen programmeerspoor of interne booster.\\  ​
 +  * Refresh stack van **32** slots.
 +  * Stand a-lone gebruik met de modules ​  ​**[[:​can-gca2-nl|CAN-GC2]]** mogelijk.
 + \\
 +
 +=====De Module=====
 +|{{:​cbus:​can-gc3-pict05.jpg?​600}}|
 +|{{:​cbus:​can-gc3-pict04.jpg?​600}}|
 + 
 +===== Documentatie =====
 +  * {{:​cbus:​can-gc3-sch.pdf|Het schema}}
 +  * {{:​cbus:​can-gc3-pcb.pdf|De print en de componenten opstelling}}
 +  * {{:​cbus:​can-gc3-parts.pdf|De onderdelen}}
 +
 + \\
 +
 +===== Firmware HEX-files ====
 +  *[[https://​launchpad.net/​rocrail/​sunrise/​2.0/​+download/​cangc3-433.hex.zip|cangc3-3d-433.hex.zip]]
 +  * [[http://​launchpad.net/​rocrail/​sunrise/​2.0/​+download/​cangc3-3d-180.hex.zip|cangc3-3d-180.hex.zip]]
 +  * [[http://​launchpad.net/​rocrail/​sunrise/​2.0/​+download/​cangc3-3d-200.hex.zip|cangc3-3d-200.hex.zip]]
 +\\
 +
 +===== De kabels voor het CAN-GCA systeem =====
 +Toelichting op **[[CAN-Kabel-nl|deze pagina]]**.
 +
 +===== Aansluitingen en de Led's =====
 +| 1 | Aansluiting van de programmeer rail, max 1Amp output |
 +| 2 | Programmeer indicator |
 +| 3 | Programmeer schakelaar|
 +| 4 | Booster power indicatie |
 +| 5 | Aansluiting voor de ORD-3 booster(s) |
 +| 6 | CAN bus met 12 Volt voeding | 
 +| 7 | Aansluiting voor CANCAB |
 +| 8 | CAN bus met 12V voedings ingang |
 +| 9 | CAN bus  indicatie |
 +| 10 | Aan/uit indicatie |
 +
 +\\
 +===== Baanspanning aan/​uitschakelaar =====
 +Optioneel kan een baanspanning aan/​uitschakelaar aangesloten worden. Gebruik hiervoor de pennen 1 en 5 van RB7.\\
 +Deze mogelijheid is aanwezig vanaf firmware versie 433: 
 +**[[:​cangc3-firmware-en|klik hier voor deze versie]]** ​ .\\
 +De aan/uit melding wordt via de Cbus ook naar Rocrail gestuurd.\\ ​
 +{{:​cbus:​pushbutton_connection.png}}
 + \\
 +
 +=====Setup=====
 +
 +Voor deze module is geen configuratie nodig.\\
 +Via de firmware wordt aan deze module CANID **114** meegegeven.\\
 +Er kunnen dus niet meerdere van deze modules op CANbus aangesloten worden. \\
 +In de Cbus query wordt deze module wel gemeld maar er is geen instelmenu.\\
 + 
 +
 +
 +
 + 
can-gca3-nl.txt ยท Last modified: 2018/11/12 08:56 (external edit)