User Tools

Site Tools


ctc-loconet-nl

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

ctc-loconet-nl [2018/11/12 08:56] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== CTCmet LocoNet ======
 +[[dutch|{{ ​ rocrail-logo-35.png}}]]
  
 +[[dutch|Inhoud]] -> [[dutch#​hardware|Hardware]] -> [[dutch#​ctc|CTC]]
 +  * **CTC met LocoNet**
 +\\
 +CTC is in het Engels de afkorting voor Centralized Traffic Control, een vorm van centraal gestuurde treinbeveiliging.
 +
 +\\
 +{{  route.jpg}}\\
 +===== Introduktie =====
 +Soms is het leuker de treinenloop te besturen met echte knoppen zoals in het echt nog vaak gebeurd.
 +  **[[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Centralized_traffic_control|CTC]].\\
 +Deze Wiki pagina probeert je te helpen bij het opzetten van zo'n systeem door gebruik te maken van de door Peter Giling ontworpen modules voor LocoNet.**[[dutch#​loconet|MGV LocoNet]]** ​ .\\
 +
 +
 +
 +
 + \\
 +===== Benodigde Hardware =====
 +  * [[mgv50-nl|MGV50]] LocoIO
 +  * [[mgv85-nl|MGV85]] LocoBuffer
 +  * [[mgv127-nl|MGV127]] LED PCB (optioneel)
 +  * [[mgv128-nl|MGV128]] Drukknoppen/​schakelaars PCB (optioneel)
 +  * Drukknoppen ​
 +  * LED's
 +
 + \\
 +===== Software Setup =====
 +  * [[lnsv-nl|LocoIO/​MGV50 Setup]]
 +  * [[route-wiring-nl|Rijweg ​ ]]
 +  * [[sensor-wiring-nl|Melder ]]
 +  * [[switch-wiring-nl|Wissel ]]
 +
 +
 + \\
 +
 +===== Hardware Setup =====
 +{{:​mgv:​hardware:​mgv50_connect_1_50.jpg}}{{ctc:​ln-ctc.jpg?​400}}\\
 + \\
 +==== De dubbele Led besturing ​  ====
 +Het besturen van twee leds met 1 uitgang om in/​uitgangen te besparen :\\
 +{{ctc:​dual-led-ctc.png}}\\
ctc-loconet-nl.txt ยท Last modified: 2018/11/12 08:56 (external edit)