User Tools

Site Tools


ddw-nl

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

ddw-nl [2018/11/12 08:56] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== SRCP ======
 +[[dutch|Inhoud]] -> [[dutch#​interfaces|Interfaces]] ​  ​{{ ​ :​rocrail-logo-35.png}} ​ -> [[srcp-nl|SRCP]] ​
 +  *  ** DDW als centrale** ​
 +  ​
  
 +// \\ // \\ 
 +
 +
 + 
 +Benodigdheden:​
 +
 +DDW-Server (laatste versie downloaden). (**//​http://​home.snafu.de/​mgrafe/​download.htm -> DDW-Server Vxx.xx//**)
 +
 +ROCRail (laatste SNAPSHOT downloaden). ​
 +
 +Installeer **DDW Server**
 +
 +Dubbelklik op **ddwserver.exe**
 +
 +{{:​rocrail-ddw1-nl.jpg|}}
 +
 +Selecteer **Instellingen**
 +
 +Selecteer **Parameters instellen**
 +
 +{{:​rocrail-ddw2a-nl.jpg|}}
 +
 +Kies **Taal**
 +
 +Kies **Protocollen**
 +
 +Kies **MM en NMRA/DCC**
 +
 +Kies **Srcp 0.82**
 +
 +Selecteer tab **Verbindingen**
 +
 +{{:​rocrail-ddw3a-nl.jpg|}}
 +
 +Selecteer de RS-232 (COM)-poort waarop je booster aangesloten is in
 +
 +**Serieële poort-Booster**
 +
 +Check **COM bij het starten activeren**
 +
 +Check **TCP/​IP-Port**
 +
 +Check **Direct Access**
 +
 +Klik op **Afsluiten**
 +
 +Minimize venster DDW-Server
 +
 +Start **ROCRail Server** (Start -> Programs -> RocRail -> ROCRail Server)
 +
 +{{:​rocrail-ddw4-nl.jpg|}}
 +
 +Start **ROCRail Gui** (Start -> Program files -> RocRail -> ROCRail Gui)
 +
 +{{:​rocrail-ddw5-nl.jpg|}}
 +
 +Selecteer **Bestand**
 +
 +Selecteer **Rocrail Eigenschappen**
 +
 +Selecteer **Service**
 +
 +{{:​rocrail-ddw6-nl.jpg|}}
 +
 +Check **HTTP dienst**
 +
 +Check **WebClient**
 +
 +Selecteer **Centrale**
 +
 +{{:​rocrail-ddw8a-nl.jpg|}}
 +
 +Selecteer **srcp**
 +
 +Klik op **Toevoegen**
 +
 +Klik op **NEW**
 +
 +{{:​rocrail-ddw9a-nl.jpg|}}
 +
 +Klik op **Eigenschappen**
 +
 +{{:​rocrail-ddw10a-nl.jpg|}}
 +
 +Check **Interface ID**
 +
 +Check **Hostname**
 +
 +Check **command port**
 +
 +Check **sensor port**
 +
 +Check **info port**
 +
 +Klik op **OK**
 +
 +Selecteer **Bestand**
 +
 +Selecteer **Verbinden met**
 +
 +{{:​rocrail-ddw11-nl.png|}}
 +
 +Klik op **OK**
 +
 +Klik op **Automaat**
 +
 +Klik op **Automaat modus**
 +
 +Klik op **Start alle loks**
 +
 +Klik op **Yes**
 +
 +{{:​rocrail-ddw12-nl.jpg|}}
 +
 +Open **Internet Explorer**
 +
 +Geef **[[http://​localhost:​1233/​|http://​localhost:​1233]]** in
 +
 +{{:​rocrail-ddw13-nl.jpg|}}
ddw-nl.txt · Last modified: 2018/11/12 08:56 (external edit)